Novoroční poselství Muammara Kaddáfího

muammaralgadafi

Otevřený dopis křesťanskému světu

Všichni lidé na světě a možná i nebeští andělé jsou unaveni opakováním vzájemných starých, falešných gratulací „Šťastný nový rok“.

Hlavy států si navzájem posílají takové gratulace, zatímco mnozí z nich pokračují v takových akcích, které činí nový rok nešťastným, mizerným, smrtícím. Měli bychom se zamyslet a vzpomenout si na některé verše z Koránu, stejně tak jako z Bible a Nového zákona, kde se říká: „Pomáhejme si navzájem ke spravedlnosti a zbožnosti. Nepomáhejme si k hříchu a přestupku.“

Vzpomeňme si, jak Kristus naléhavě káral lidi v prvním kázání v Jeruzalémě za to, že zapomněli Boží slovo a vyžívají se v marnivosti. Jak vytýkal kněžím zanedbávání služby Bohu pro jejich chamtivost. Jak vytýkal zákoníkům zkorumpovanost a vzdání se Božího zákona, jak vytýkal učencům neúčinný výklad Božího zákona.

Nyní musíme sami bez Krista pokárat ty, kteří zapomněli Boha, ty, kteří jsou ješitní, ty, kteří jsou chamtiví, ty, kteří jsou zkorumpovaní a ty, kteří přestupují Boží zákon, ale musíme pokárat sami sebe za naše hříchy a přestupky.

Musíme pochopit, že jsme daleko od učení Krista a blízko k učení Satana. Velké a bohaté mocnosti utratily jmění za vývoj a výrobu jaderných zbraní, mezikontinentálních raket, vesmírné programy a techniky ke zlepšení svých válečných programů v době, kdy většina lidí na zemi trpí chorobami, podvýživou, hladem a přemrštěně rostou životní náklady.

Tyto mocnosti jsou ve skutečnosti vedeny Satanem. Jejich knihou není ani Korán, ani Bible.

Nutně potřebujeme opakování učení Krista, kde najdeme volání po jednotě a slova – „Ruce pryč od Palestiny, rodiště Ježíše Krista – milost s ním – a ruce pryč od všech utlačovaných, kolonizovaných a pronásledovaných národů“.

Jak hodně potřebuje tento svět znovu Krista. Musíme přestat s nadměrnou konzumaci alkoholu, užíváním drog a s nemorálními činy, ke kterým jsou podněcováni lidé na celém světě v předvečer každého nového roku, a místo toho bychom se v tento večer měli modlit a žádat o odpuštění a přemýšlet o Božím zákonu a způsobu života nás všech.

Vím, že domýšlivost člověka a jeho bloudění od správné cesty je mnohem silnější než moje protesty, ale přesto nabízím světu tato slova. Vzpomeňme si tuto větu z Bible – „A NA POČÁTKU BYLO SLOVO…“.

Muammar Kaddáfí
(1942-2011)

(Převzato odtud, překlad Janika)

***

Tuto výzvu poslal Muammar Kaddáfí formou otevřeného dopisu křesťanskému světu v roce 1989, tedy v době, kdy jsme my v Československu cinkali klíči a tajili dech nadšením a nadějemi při vstupu do tohoto nádherného světa, který se před námi otevíral. Byli bychom ta slova neslyšeli, ani kdyby se k nám bývala dostala. Tato výzva Kaddáfího se však nedostala ani do onoho křesťanského světa, tenkrát ještě nebyl internet a bláhového Beduína stejně nikdo neměl zájem poslouchat.

Po letech je mi ctí, že to mohu tady publikovat. Nejsem věřící, přesto mě jeho výzva oslovila a rozumím jí. Doufám, že i někdo další si ji rád přečte.

Převzato z ostrova Janiky

Přejít do diskuze k článku 8 komentářů