Diskuze k článku


 • Alena • 18. října 2015

  statečná paní Květa
  http://news.e-republika.cz/article3341-Sd%C4%9Bleni-%C4%8Dtena%C5%99%C5%AFm-E-republiky

  Sdělení čtenářům E-republiky
  Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová – Publikováno: 15.10.2015 13:59

  Tisk

  Image
  Téma uprchlíků či imigrantů rozděluje českou společnost. Rozdílné názory panují i uvnitř naší redakce. K tomuto tématu tedy jistě nebylo řečeno poslední slovo.

  Distancuji se veřejně od tematického čísla E- republiky věnované problematice imigrantské krize, s jehož koncepcí absolutně nesouhlasím. Nejedná se pouze o uprchlickou krizi, nýbrž dle mého názoru a informací, které mám a na které jsem v některých článcích poukázala, krizi organizovanou a řízenou s cílem oslabit a rozvrátit Evropu. Navíc souvislost vymírání obyvatel v české kotlině a Evropě vůbec není racionální řešit imigrací, nýbrž změnou paradigmatu ekonomické teorie, která se zcela oddělila od rodiny, jak správně uvádí sociologové, například v článku Memorandum k přistěhovalectví.

  Články se mnou nebyly jako členkou redakce konzultovány a byly uveřejněny bez mého vědomí.
  Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová

  ……….

  Vyjádření šéfredaktora:
  Příspěvky s označením „redakce“ jsou publikovány se souhlasem většiny členů redakce. Nesouhlasné názory členů redakce jsou a budou na jejich žádost standardně zveřejňovány. Ctíme svobodu druhých mít na věci jiný názor. Smysl našeho snažení nespočívá v nějaké jednotné linii, ale v hledání poctivého, spravedlivého a správného řešení. Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová k takovým poctivým hledačům nepochybně patří, což dokazuje mj. rozsáhlou publikační činností. Za to jí patří dík, a nic na tom nemění, že ne na všem se shodneme.

  Pavel Letko

 • Sio • 18. října 2015

  Jestli opravdu racionálně nebo ne, o tom bych tedy vážně pochyboval.
  * Ano, uprchlická vlna byla vyvolána Západem a stojí za tím skutečně zájem o naftu. Nic nového, samozřejmě. Politika Západu v tomto regionu je řízena zájmem o naftu už desítky let. Takže v tomto bodě souhlasím.
  * S tezemi o NATO, úklidové četě humanismu a propadu české levice souhlasím rovněž.
  Takže „kdo vyvolal krizi“ – souhlasím. Akorát pro mě je to tak jasná věc, že to zavání banalitou a nudou. Ale faktem je že pro všechny ne, dík za připomenutí těm ostatním.
  *S částí o demografii, zřejmě v souladu s výšeuvedeným názorem KvětyP-L nesouhlasím.
  1. I na histogramu v té studii na kterou se článek odkazuje, je vidět kolísání porodnosti.
  2. No a co, tak nás bude míň. Slováků je 5 miliónů a taky nebrečí. Kdo říká, že ten trend je nekonečný a nikdy se neobrátí?
  * Že nebude mít kdo dělat na důchodce? Fuj, až sem cítím smrad ze závanu Bezděkovy komise. Její prdy s prognózami do roku 2050 jsou těžce mimoňskou propagandou důchodových fondů. Neos jako vyšití.
  Samozřejmě je to nesmysl. Zaprvé, k důchodcům může přibýt milión agresivních imigrantů vynucujících si sociální dávky. No to pak teprve nebude na důchody, Za druhé, kdo nemá klapky na očích tak vidí, že už za 20 let, pokud se něco podstatného nestane, bude tu díky automatizaci 20% (to už jsem zase optimista) nezaměstnanost vlastních lidí, tj, milión práceschopného obyvatelstva. Už teď je to půl miliónu lidí bez práce. Nebude to náhodou větší problém, než odchod starších do důchodu?
  Imigranti to nezachrání. A když, tak ti pilní a učenliví. Ti jsou z Vietnamu a Číny, Koreje. Nikoli ze středního východu.
  Takže úvodní banality nejsou iracionální, to je pravda, ale od půlky to je velmi špatná analýza, je založena na chybném vnímání reality. Chybné premisy.

 • Alena • 18. října 2015

  pane Sio, vše stojí a padá s otázkou. Začlení se imigranti do pracovního procesu? Budou vydělávat na důchodce? Obávám se, že máte pravdu. Těch pár pracujících bude dělat na důchodce, invalidní důchodce, nepřizpůsobivé a imigranty s nejméně deseti dětmi. Demografická křivka se zachrání, ale proces zchudnutí populace se rozeběhne naplno.

 • nedalomito • 18. října 2015

  Hanba vám! Mohli jste rovnou napsat, že se jedná o velkou výměnu – http://deliandiver.org/2015/05/zakladni-skola-al-azhar-ve-stockholmu-aneb-islamizace-svedska-na-postupu.html

  Mě osobně se po přečtení vašeho článku udělalo dost nevolno od žaludku. A to si nedovedu představit, co to udělá s těhotnými ženami nebo rodiči s malými dětmi, kteří si plánují budoucnost.
  Chov Romů je úspěšný, populace se rozrůstá. Tak ještě ty migranty. Původní poslušné obyvatelstvo bude zatím využito k otrocké práci pod hrozbou ztráty majetku (půjčky, hypotéky), neodváží se reptat. Takže po domordcích se nyní chce, aby si chovalo svoje katy. Jinam to nesměřuje.
  Prý vymíráme. Nevymíráme, je nás stále stejně. – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska_1785-2013.png

  http://deliandiver.org/2015/10/migracni-invaze-cast-1-desiva-diagnoza.html

 • Sio • 18. října 2015

  Alena napsal

  pane Sio, vše stojí a padá s otázkou. Začlení se imigranti do pracovního procesu? Budou vydělávat na důchodce? Obávám se, že máte pravdu. Těch pár pracujících bude dělat na důchodce, invalidní důchodce, nepřizpůsobivé a imigranty s nejméně deseti dětmi. Demografická křivka se zachrání, ale proces zchudnutí populace se rozeběhne naplno.

  Paní Aleno, kdybyste argumentovala tímto problémem jako důvodem pro odtržení od EU a striktní ochraně hranic, dávalo by to smysl. Protože pak by se dal dlouhodobý prodělek považovat za vyvážený tím, že bychom se vyhnuli následkům tohoto procesu. Nicméně, zatím není tak úplně jasné, kde se ten proces zastaví. Hlavní nápor je na Německo, Francii a Británii, bude záležet, zda se tomu vzepřou lidé v těchto zemích, na ně to dopadne mnohem dříve a s mnohem větší silou.
  Další věc, kterou potřebujeme po eventuálním odtržení od EU je možnost přimknout se k Rusku jako protisíle. Tomu budou bránit, alespoň v současnosti, dvě věci. Mezi námi a Ruskem je Slovensko, to by tak nevadilo, pokud tam věci nebudou mít jiný průběh, ale hlavně Ukrajina. Asi tušíte, že by nebylo lehké za současného stavu. Docela bych se nedivil, kdyby nás napadlo Polsko, které má narozdíl od nás bojeschopnou armádu.
  Netvrdím, že to tak musí být, ale tyhle eventuality se musí zvážit. Prostě obnovení suverenity a hranic by stálo nejen ekonomickou blokádu, možná i intervenci a proxy válku.

 • Bety • 18. října 2015

  S druhou půlkou článku také nesouhlasím. Upřímně řečeno, už mi leze krkem to zdůvodnění, že potřebujeme imigranty kvůli důchodcům. Kdyby se zisky velkých společností nevyváděly mimo stát, kdyby stát byl – jeho vedení- byl schopen rozumně hospodařit s rozpočtem.. atd., atd. Toto se v té diskuzi úplně pomíjí a nakonec za všechno mohou důchodci, kteří světe div se, po životě naplněném prací požadují svůj důchod.
  Navíc je úplně zřejmé, že i kdyby imigranti pracovali jako mourovatí /což zřejmě nebudou, protože se za a/ nezdá, že by to měli v úmyslu, b/ práce pro ně stejně nebude/ tak zisky odfrčí zcela jistě někam jinam, rozhodně ne do kapes důchodcům.

 • PPK • 18. října 2015

  I když se rozhodnu ctít jen slušné vyjadřování, pak přesto musím konstatovat, že článek je neskutečnou směsí pravd, manipulativních polopravd, odkazových reklam a pravdoláskařských lží. Opět se potvrzuje, že zejména polopravdy jako forma agresivní agitace, jsou pro adresáty propagandy tou nejvíc otrávenou ideologickou potravou. Jinými slovy: Autentické levici, nejen evropské, je již dlouhou dobu vykrádána identita, mj. pomocí uměle vytvořených a padělaných anti-pojmů typu neo-levice, neo-marxismus, xenofobie, či ekologie udržitelnosti. Jde to relativně snadno, protože základem idejí levice není hmota a síla, ale myšlenka. Myšlenka spravedlnosti, zejména té sociální. Naopak motorem buržoazní a církevní pravice jsou právě jen pravicové fenomény – hmota a tzv. „klidná“ síla typu „trochu pomoct, trochu škodit, to se může vždycky hodit“. Přesněji, hmotný zisk a ideologická a donucovací moc. Ergo – čistě pravicové migrační sociální inženýrství, financované a organizované světovou pravicí ála „NWO globální prediktor“ + Soros, jsou dnes propagandou pravice označovány za levicovou akci! A proč byly rozjety akce „uprchlík“ a jako by „vymírání Evropy“? Protože procesy zkorumpování evropské levice oportunistických soc-dem stran + politika a propaganda pátých kolon typu gender, homo, pedo, multikulti a dalších fint od neziskovek se projevily jako procesy příliš pomalé k tomu, aby se mohlo spolehlivě zabránit důsledku vědecko-technické revoluce, automatizace a komputerizace, které by umožnily autentické evropské levici všude úspěšně zavést sociální stát. A jak je i v článku skryto – právě tohle – to se stát nesmí. Nepřítelem dnešní neo-pravice není autentická levice, ale jsou to právě ti nejtvrdší konzervativci, kteří si už kupují zbraně. Hm, dobrý politický guláš je tu navařený …

 • bbb • 18. října 2015

  Sio napsal
  2. No a co, tak nás bude míň. Slováků je 5 miliónů a taky nebrečí. Kdo říká, že ten trend je nekonečný a nikdy se neobrátí?

  Souhlas. Bývá podivným vyhrožováním, že vymíráme. Proces lze zastavit dle potřeby, dle rozhodnutí vlády o podpoře mladých rodin, dle uznání veřejnosti, že by se měla porodnost zvýšit – kdykoliv v budoucnosti.

 • Martin (už bez taky m) • 18. října 2015

  Víceméně souhlas s paní Květou.
  Ale…
  To že nejsou dle některých dostatečné počty rodících se dětí není jen otázkou sobectví…dítě je pro některé nedostižný luxus, má-li jít o důslednou a pečlivou výchovu…a není-li jistý příjem…
  Tam nepomůže moc ani institut osvojení…
  Část lidí se jen ptá, proč- do takového světa…kde lež a faleš tak často vítězí…
  Část lidí je nemocná, a neví dne ani hodiny…

  Rozpor mezi činy a slovy(žvaněním) „civilizovaných“ elit je otřesný.
  Vážený bbb: tak jednoduché jak píšete to ale nebude a není…
  Bohužel jde o obrovskou krizi lidskosti – kterou žádný pláštík pseudohumanity neschová…
  Krize rodin, která započala už za reálsoc. je dnes už jen a jen hlubší…až to děsí… jak se sobectví a atomizace „individualit“ staly zbytečnými stejně jako ti ostatní…
  Tupý a bezbřehý konzum a ohlupující myšlenková prázdnota a pohodlnost stejně jako žal, bída a trápení zabíjí mnohé rodiny… a ničí kouzlo sounáležitosti často i mezi „blízkými“…

 • ex-nemo • 18. října 2015

  Nesmyslný článek. Jestli něco má zachránit Evropu a její ekonomiku, kulturu a civilizaci, tak to logicky nebude pár cizinců na daleko nižší kulturní a civilizační úrovni.. Pokud tato Evropa se nedokáže vzpamatovat sama, tj. překonat neoliberalizmus a s ním spjatý morální rozpad (nebo snad to je v opačném pořadí ?), pokud Prozřetelnost rozhodne že se to nepodaří, tak Evropu nezachrání nic a její protivníci se budou radovat. „E noi gli abbiamo !“
  Pro současnost je předmětná otázka neaktuální. Pro tu chvíli by bylo nejdůležitější vědět, kdo jsou ti protivníci, jaké mají s námi záměry a co pro to dělají.
  Teď se valí lavina úplně opačného smyslu než je ten v článku. Žádná záchrana Evropy , nýbrž naopak naprostá zhouba. Nějaké 2 promile cizinců jiné, nižší ( a snad) nepřátelské kultury prý hrozí, že celou Evropu i s její civilizací převálcuje a rozvrátí.
  Kampaň je to umělá, záměrná a cílená, se všemi znaky účelové propagandy. Najděte mi web nebo noviny, kde toto téma a v tomto duchu nepřevládá.Všichni agitpropčíci se přidali Demagog známý svým odporem k sebemenšímu prvku přímé demokracie pojednou organizuje petici a chce referendum. President nás straší právem šaria; to snad hodlá takový zákon podepsat ?
  Konec starostí s nějakými 15 biliony Euro státních dluhů, co s 25 miliony nezaměstnaných, atd.. Horlivá účast dvou zmíněných osobností, které obě jsou řízené a hlásají jen to, co jejich řídicí orgány nařizují je přímým důkazem, že kampaň je organizována a cílem je oslabení Evropy. Nevím, jestli odhalení těch strůjců a jejich záměrů může ještě Evropu zachránit, rozhodně by to však k jejímu posílení přispělo. .

 • Sio • 18. října 2015

  @Martin: Ano, mladí si chtějí déle užít, zvláště dívko to mají jako matky nelehké a to nejen ekonomicky. Ale proč si najednou tak chctějí užít a dříve ne?
  * Propaganda přímo k tomu vyzývá, nevaž se odvaž se, užívej, dokud můžeš atd. A tak dochází k odkladu mateřství. Na o když první dítě příjde ve třiceti, tři se už jen tak nestihnou. Není to jen otázkou peněz.
  * Člověk po třicítce už si nemaluje svět tak, jako člověk mezi 25 – 30. Je opatrnější, má více zkušeností a méně optimismu. Uvažuje racionálně a ví, co mu děti přinesou nejen dobrého
  * Zdravotní stav člověka po 30 se začíná zhoršovat, vrchol „nesmrtelnosti“ leží někde mezi 20 – 25. A to je tedy z hlediska ženy po kondiční stránce ideální doba reprodukce
  * S tím, jak byla větší část „připuštěna“ k VŠ vzdělání, nastává problém. VŠ získávají praxi až od 25 let a aby se „uchytili“, musí 3 – 5 let získávat pozici v práci. Má to samozřejmě vliv i na peníze, které člověk na mateřské dostane.
  Takže nám zcela logicky vychází 28 – 30 let jako věk pro první dítě, alespoň u VŠ.

 • Sio • 18. října 2015

  ex-nemo napsal

  Nesmyslný článek. Jestli něco má zachránit Evropu a její ekonomiku, kulturu a civilizaci, tak to logicky nebude pár cizincůna daleko nižší kulturní acivilizační úrovni.. Pokud tato Evropase nedokáže vzpamatovat sama, tj. překonatneoliberalizmus a s ním spjatý morální rozpad (nebo snad to je v opačném pořadí ?),pokud Prozřetelnost rozhodne že se to nepodaří, tak Evropu nezachrání nic a její protivnícise budou radovat. „E noi gli abbiamo !“Pro současnost je předmětná otázkaneaktuální. Pro tu chvíli by bylo nejdůležitější vědět, kdo jsou ti protivníci, jaké mají s námi záměry a co pro to dělají.
  Teď se valílavina úplně opačného smyslu než je ten v článku.Žádná záchrana Evropy , nýbrž naopak naprostá zhouba. Nějaké 2 promile cizinců jiné, nižší ( a snad)nepřátelské kultury prý hrozí, že celou Evropu i s její civilizacípřeválcuje a rozvrátí.Kampaň je to umělá, záměrná a cílená, se všemi znaky účelové propagandy. Najděte mi web nebo noviny, kde toto téma a v tomto duchu nepřevládá.Všichni agitpropčíci se přidali Demagog známý svým odporem k sebemenšímu prvku přímé demokracie pojednou organizuje petici a chce referendum. President nás straší právem šaria; to snad hodlá takový zákon podepsat ?
  Konec starostí s nějakými 15 biliony Euro státních dluhů, co s 25 miliony nezaměstnaných, atd..Horlivá účast dvou zmíněných osobností, které obě jsou řízené a hlásají jen to, co jejich řídicí orgány nařizují je přímým důkazem, že kampaň je organizována a cílem je oslabení Evropy. Nevím, jestli odhalení těch strůjců a jejich záměrů může ještě Evropu zachránit, rozhodně by to však k jejímu posílení přispělo. .

  Zajímavé. Takže za to mohou všichni, jmenovitě Klaus a Zeman.

 • Béda • 18. října 2015

  ex nemo,

  kdyby byla uprchlická vlna početně marginální, pak neobstojí tvrzení obhájců migrace, že bude mít významnější vliv na řešení „populačního problému“. (dle mého mínění stejně nemůže vyřešit populační problém z toho důvodu, že i pří nízké porodnosti bude mladých lidí na pracovním trhu rostoucí přebytek vzhledem k očekávánému úbytku práce (automatizace, klesající koupěschopnost obyvatel kvůli vzrůstající zadluženosti…) Jestli bude migrantů hodně (viz „albánský syndrom“) a první migrační vlna je pouze zkušební balonek (imperiální války neustávají), další mnohem větší migrační vlny lze při otevřené náruči očekávat – tím výrazně naroste počet lidí odkázaných na sociální dávky – viz zkušenosti ze zápoadních zemí (vedle tuzemců, co si předpláceli sociální služby přibydou VĚTŠINOVĚ NEPŘIZPŮSOBIVÍ (s odlišnými hodnotovými preferencemi neslučitelnými s jakoukoliv formou demokracie) cizinci, kteří si zde nic nepředplatili – navíc jim má být dáno volební právo v místě bydliště. Ať těch migrantů tedy bude málo anebo hodně (očekávat se dá spíš druhá varianta) , nepomůžou vyřešit vůbec nic. Kořeny migrace (války a západní politika zadlužování jejich zemí) zůstávají zachovány, ekonomické problémy západu migrace nevyřeší spíš prohloubí a vznikne množství nových problémů – soužití nekompatibilních entit, hrozba šíření terorismu, kriminality, infekčních nemocí , ohrožení sociálního systému, ještě víc vzroste zadluženost státu, problémy v osužití (některá komunita se bude muset přizpůsobit své hodnoty chování, pravděpodobně zákony… – a muslimská to nebude – viz zkušenosti ze západu) etc.

 • Béda • 18. října 2015

  Aby toho nebylo málo: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Merkelova-slibila-Turkum-urychleni-viz-a-pristupovych-rozhovoru-404078

  Německá kancléřka Angela Merkelová dnes slíbila v Ankaře, že se Berlín zasadí o urychlení procedur v udělování víz tureckým občanům a také rozhovorů o vstupu do Evropské unie. Učinila tak ve snaze dosáhnout dohody s Tureckem ohledně zastavení přílivu uprchlíků do Evropy přes jeho území…..

 • Martin (už bez taky m) • 18. října 2015

  Béda napsal

  http://www.isstras.eu/cs/2015/10/18/rusko-ma-prvniho-nearabskeho-spojence-izrael/

  V na jiném vláknu paní Irenou inzerovaném vysílání nedělních ruských hlavních zpráv byla reportáž o řadě teroristických útoků v Izraeli. Útočníci nejsou Palestinci, Izraelské bezpečnostní složky situaci s ohledem na množství rizik nezvládají… Není divu, že chtějí efektivní a spolehlivé spojence…
  USA hovořily o „izolaci Ruska“, ale jsou to ony, které spojence každým dnem ztrácejí a ocitají se v pozici „kůlu v plotě“…

 • Sasin • 18. října 2015

  Lidi nemají žádné podíly na neprodejné půdě ani rozpočtu. Nemají z teho žádné káčule. Jen se musej koukat jak to teče do západního kanálu. A gdyž to něgdo po pět set padesáté napíše, ještě se najdou mudrci, co to zase okomentují. Fascinující. Muheeeeeeee

 • ex-nemo • 18. října 2015

  ad Béda
  Ovšem, souhlas.
  Nicméně trvám na tom že Evropa,v plné síle své civilizace a kultury, kdyby nebyla narušená a skomírající jako je nyní, by příliv nějakých dvou nebo maximálně pěti promil cizorodého obyvatelstva zvládla bez jakýchkoli problémů. Přistěhovalci by se snadno asimilovali.,tak jako kdysi gastarbajtři v době, kdy ještě Evropa byla v rozvoji.
  Problémem nejsou přistěhovalci, nýbrž úpadek Evropy a celé okcidentální civilzace jako takový. Konec konců už to tu jednou bylo, starý Řím s 80 miliony obyvatel podlehl nějakým desetitisícům polonahých barbarů; prohnilá soustava ani takový nepatrný náraz neunesla.
  Pro zajímavost; F. Sokol-Tůma v knize „Z cest po Americe“ psané na přelomu 19. a 20 století tento úpadek (pro USA) předvídá a hrozí se ho.
  Podrobení celé společnosti vládě bohatství a bohatých, a kolaps mravnosti jako celku.
  A kdo posoudí co je příčina a co následek ?

 • Béda • 19. října 2015

  Béda napsal

  Aby toho nebylo málo: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Merkelova-slibila-Turkum-urychleni-viz-a-pristupovych-rozhovoru-404078

  Německá kancléřka Angela Merkelová dnes slíbila v Ankaře, že se Berlín zasadí o urychlení procedur v udělování víz tureckým občanům a také rozhovorů o vstupu do Evropské unie. Učinila tak ve snaze dosáhnout dohody s Tureckem ohledně zastavení přílivu uprchlíků do Evropy přes jeho území…..

  Je jenom naivní, navedená anebo se již úplně zcvokla tato „demokratka“, která rozhoduje za celou EU, i když ji volili pouze v Německu? http://www.hlavnespravy.sk/merkelova-hasi-poziar-ktory-zapalila-svojim-rozhodnutim-prijat-migrantov-zalozenim-este-vacsieho-turecku-slubuje-clenstvo-v-eu/697198

 • Béda • 19. října 2015

  http://medzicas.sk/nemecko-je-bezmocnym-vazalom-usa/

  Tvrdenie z nadpisu je obsahom knihy “Nemecká karta” bývalého veliteľa nemeckej kontrarozviedky generála Gerd-Helmuth Komossa. Jeho názory na úlohu Nemecka v plánoch NATO a teda USA po skončení studenej vojny, sú úplne iné ako je výkon nemeckej reálnej politiky. Absolútne podriadenie sa politike USA, ktoré nemá nič spoločné s obhajobou vlastných národných záujmov, vysvetľuje podľa CNN existenciou tajnej zmluvy podriaďujúcej politiku Nemecka záujmom USA. Zmluva, ako píše Komossa, má platnosť do roku 2099 a jej súčasťou je prísaha (tzv. Kanzler Akt) novonastupujúceho kancelára Nemecka dodržiavať ju, kontrola masmédií Amerikou a že zlaté rezervy Nemecko odovzdá USA.

  V princípe je jedno, či týmto informáciám veríte, alebo nie. Politika USA je dnes v postojoch Nemecka dominujúca a Angela Merkel presne plní, čo dostane príkazom z Bieleho domu. Jej, pre Nemecko sebazničujúce kroky v otázke ukrajinskej či migračnej krízy umožňujú len dve vysvetlenia – buď sa zbláznila, ale existuje niečo mocnejšie ako ona, čomu je podriadená. Prvá možnosť padá podľa výpovedí svedkov z jej okolia, ktorí ju opisujú ako chladne kalkulujúcu, cynicky pragmatickú žena, pri ktorej je nemožné si predstaviť akúkoľvek iracionalitu. Potom ostáva len druhá možnosť a tým považovať Nemecko za protektorát USA…

 • Gatta • 19. října 2015

  V pátek jsem na jinou diskuzi zde, po delším váhání, dal odkaz na „propagační video IS “ umístěné na jednom z mnoha „drsných vebů“.
  Admin Stan je po nějaké době odstranil . A ani se mu nedivím, takové věci do normálních diskuzí opravdu nepatří.
  Na těchto webech jsou vedle veselých zvířátek, erotiky a věcí opravdu nechutných i poučení se kterým se člověk obvykle nesetkává.
  Myslím, že pro každého může být poučné vidět, jak vypadá těžký pracovní úraz, jak snadno se z klidné jízdy v autě stane životní drama, jak neskonalá je někdy lidská hloupost, jak kruté bývá, když spravedlnost do svých rukou vezme dav, nebo spoluvězni, že na sebevřaždě či sebeobětování není vůbec nic romantického … …

  Nejsou to hezké věci. V televizi je nedávají před 22. hodinou a ve slušné společnosti jsou tabu. Možná proto, protože mysl zneklidňují. A přesto stejně jako nějaká ta nečekaná autonehoda, tak i ty ostatní věci se mohou velmi velmi náhle součástí našeho života – a to v celé jejich drsnosti – bez ohledu na naši útlocitnost, společenské konvence a 22. hodinu.

  Proč to vlastně píšu? Adminovi se omlouvám za toto zveřejnění, ale nemohu slíbit, že mě zase něco nevyprovokuje k podobnému odkazu do „drsné reality“.

  A druhý důvod – psal jsem něco ve smyslu že v místě jsou věci o nichž je u nás nekorektí i jen debata, že jsou součáxstí výchovy mládeže- zde tedy odkaz z mainstreamu:
  http://zpravy.idnes.cz/britanie-chce-blokovat-pasy-mladym-aby-nemohli-odjet-za-radikaly-p8l-/zahranicni.aspx?c=A151019_071436_zahranicni_lve

  Veselé zvířátko na konec bude večer na Nově.

 • PPK • 20. října 2015

  Alena napsal

  https://www.youtube.com/watch?v=9wP5VWMLd-c&feature=youtu.be

  Ten Jirsa je vskutku smutný. Nicméně posuďte sami, co asi vznikne, když se zkříží něco smutného a k tomu se ještě přidá něco obzvlášť „pikantně“ tragického. Pak by možná pan Peter mohl po slovensky už i jadrně prohlásit, že dohromady tak může vzniknout jen povídání přímo chutno-hnusné. Například zde, když se ukáže, jak lidovecká politička jednoznačně a hazardérsky lže, přičemž se za tu lež nejen nestydí, ale se za ni i osobně zaručí a závěrem pak chlácholí davy pitomců svých voličů, aby se ti lidé prokristapána snad nikým a ničím už nikdy nenechali strašit …

  http://aeronet.cz/news/propagandisticke-video-z-roku-2009-o-lisabonske-smlouve-a-nelegalni-migraci-to-se-zasmejete-nebo-zaplacete/