Diskuze k článku


 • mirror • 16. října 2014

  Máme tady ještě další tvrzení:

  „Nebuďme však paranoidní a předpokládejme, že zájmy občanů jsou pro obchodníky a investory nejméně tak důležité jako výše jejich zisku.“

  Co s tím?

 • zedd • 17. října 2014

  Takové obchodníky je třeba ihned vyhodit a majetek váhajícího investora dát pod kuratelu losem vybraného konsorcia zdravých kolegů, než se prověří jeho duševní způsobilost zboží z vyšší vůle mu svěřené řádně spravovat a rozmnožovat.

 • zajoch • 17. října 2014

  Citace z článku:
  „Ostatě ten, kdo si právě tento základní důvod všech politických změn a tzv. Nových společenských smluv pro korporacemi zamýšlený globální NWO, vinou vlastní lenosti myslet neuvědomuje, ten si pak i ty nejnevýhodnější důsledky takových dějů a souvislostí pro sebe osobně – plně zaslouží.“
  Platí to pro vztah,kdy na jedné straně je ten kdo nutí k špatné akci a na druhé jeden člověk,nebo skupinka lidí, v níž lze dosáhnout dohody. Ale jak je tomu v případě,kdy je nucen celý stát k něčemu nevýhodnému,kde určitý podíl obyvatel státu si nepřeje akceptovat to co je mu vnucováno,ale nemá možnosti (spíš však dostatečnou sílu) se tomu ubránit. Také je potom možno konstatovat směrem k těmto lidem „dobře jim tak“? Myslím,že ne.Ale bohužel zde stále platí to trvale platné,že vítězí silnější.
  V případě celého státu by důsledky měli nést ti,kteří se nevzepřeli nátlaku,ač k takovému kroku měli mandát,tedy oficiální zástupci státu,jenže tomu tak není.Důsledky nesou obyvatelé.
  Tímto vysvětlováním chci říci hlavně to,že agresor je vždycky ve výhodě a kolektivní oběť nemá tak stoprocentní vinu na své prohře ani v případě,že její nemyslící část se nestará o důsledky vnucovaného aktu.

 • mirror • 17. října 2014

  zajoch napsal
  V případě celého státu by důsledky měli nést ti,kteří se nevzepřeli nátlaku,ač k takovému kroku měli mandát,tedy oficiální zástupci státu,jenže tomu tak není.Důsledky nesou obyvatelé.

  Kde by se postavení naši země jako kolonie, kde si mohou zahraniční investoři svobodně nakrást (řeč je o výnosnosti zahraničních investic), mělo řešit? Samozřejmě v Evropském parlamentu. Hlavní slovo a tím i moc tam mají socialisté a evropští lidovci. Chápu, že je v zájmu lidovců, tj. pravicových stran u nás, udržet daný stav co nejdéle. aby sami mohli brát zaměstnance u huby a rychleji zbohatnout. Nechápu, proč socani, kteří před volbami slibuji hory doly v pomoci zaměstnancům, po zabydlení v Bruselu rychle na své okrádané spoluobčany zapomenou. Měli by se hanbou propadnout.

 • Aleš • 17. října 2014

  Otázkou je, zda část těch, kteří takové akty svými názory, činy či jen hloupostí podporují, se už nestávají součástí agresora, byť takový vnucovaný akt jde proti jejich zájmům. Vzpomněl jsem si na první projev čerstvě zvoleného prezidenta M. Zemana. „…..Dej mi sílu, ať se snažím ovlivnit věci, které ovlivnit můžu a nesnažím se ovlivňovat věci, které ovlivnit nemůžu.“ Nesouhlas se vnucovaným aktem nemusí, ale může akt ovlivnit. Ale souhlas ho vždy potvrdí (váha takového souhlasu může být sice limitně blízká nule, ale vždy má kladné znaménko). Kolektivní oběť nemá stoprocentní vinu. Ale různí jednotlivci té kolektivní oběti se v té vině mohou lišit a někdy i výrazně. Vnucovaný akt pak postihne kolaboranty i odpůrce stejně, nebo spíš kolaboranty, jelikož se stávají agresorem a mají pak různé výhody, tak spíš méně.

 • Martin (už bez taky m) • 17. října 2014

  Preambule
  My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu…
  odjinud
  Čl.1
  Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
  Čl. 23
  Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
  odpovězme si sami může-li být TTIP legální..

 • Béda • 17. října 2014

  Vedoucí úloha komunistů a diktatura proletariátu byla zrušena proto aby ve svobodné občanské demokratické společnosti byla navěky ustavena vedoucí úloha (diktatura) korporátního kapitálu.

 • mirror • 17. října 2014

  Do ciziny jezdím na konference a stáže více než 20 let. Vždy jsem se snažil o to, aby nás zahraniční kolegové považovali za sobě rovnocené. Myslím, že se mi to podařilo. O tom, že bychom neměli být našimi politiky paseni ve prospěch zahraničních investorů, nestačí žvanit v našem parlamentu. O tom se musí mluvit v Bruselu. Toto téma musejí nastolit nejsilnější strany. Pravici daný stav vyhovuje. Selhali sociální demokraté. Kdo je volil, ať se každé ráno podívá na sebe do zrcadla a zahořekuje, co to vidí za vola. Jsem pro integraci Evropy, ale ve smyslu „já pán, ty pán“. Koloniální sytém se rozpadl a pokud se v EU nic pro zrovnoprávnění neudělá, rozpadne se také.

 • Neználek • 17. října 2014

  mirror napsal
  O tom, že bychom neměli být našimi politiky paseni ve prospěch zahraničních investorů, nestačí žvanit v našem parlamentu.

  Proboha, a kdo tam kdy o tom mluvil?

 • mirror • 17. října 2014

  Neználek napsal
  Proboha, a kdo tam kdy o tom mluvil?

  Máte pravdu, nikdy o tom neomluvili.

 • petr • 17. října 2014

  Dohoda TTIP: šance a riziká tady je několik vystoupení na konferenci k připravované tajné smlouvě
  http://www.noveslovo.sk/c/Dohoda_TTIP_sance_a_rizika_Moze_pripravovana_Dohoda_o_obchode_a_investiciach_s_USA_ohrozit_Europu

  klikáním na“čtverečky“ vedle videa se posuneš na dalšího řečníka…

  Nedej se plus
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410015-tajna-dohoda/