Okamžitý odchod Francie z NATO: Žluté vesty zveřejnily 25 bodů svého programu

10. prosince 2018

Účastníci protestů Žlutých vest zveřejnili seznam požadavků na francouzskou vládu. Je mezi nimi i okamžitý odchod z NATO a odmítnutí válečných operací v zahraničí.

Manifest má 25 bodů, jak uvádí francouzské vydání Le libre penseur. Požadavky jsou rozděleny do čtyř kategorií.

V oblasti hospodářství a práce protestující vyžadují:

1. Svolat celonárodní shromáždění k provedení reformy zdanění a na státní úrovni zakázat daně, které by přesahovaly 25 % majetku občana.

2. Minimální mzdu, penzi a životní minimum zvýšit o 40 %.

3. Vytvořit nová volná místa ve zdravotnictví, vzdělávání, veřejné dopravě, ve sféře vymáhání práva a dalších, aby správně fungovala státní infrastruktura.

4. Zahájit výstavbu pěti milionů dostupných bytů a takto zajistit snížení nájmů, hypotéky a rovněž vytvořit nová pracovní místa ve zdravotnictví. Přísně trestat městské a oblastní správy , jestliže budou jejich vinou na ulicích bezdomovci.

5. Anulovat vnitřní dluh.

V politické sféře

1. Změnit ústavu tak, aby odpovídala vládě lidu a z iniciativy lidu rozhodnout o referendu.

2. Zakázat lobování a ovlivňování. Doživotně zakázat osobám trestaným zaujímat volené funkce a zakázat zaujímat několik volených funkcí současně.

3. Odejít z EU a vrátit Francii politickou, finanční a hospodářskou svrchovanost.

4. Zamezit vyhýbání se daním a vrátit 60 miliard EUR, které dluží státu 40 největších společností. Zastavit privatizaci a státu vrátit již privatizovaná letiště, železnice a dálnice, parkoviště a další.

6. Z cest odstranit radary, které nepomáhají předcházet nehodám, ale jsou zastřenou daní.

7. Z národního systému vzdělávání vyloučit ideologii a přehodnotit destruktivní a diskreditační metody výuky.

8. Ve sféře justice: Čtyřikrát zvýšit rozpočet a v zákonech zohlednit maximální dobu čekání na právní procedury, udělat soudní systém jednodušší a soudnictví – veřejně dostupné a bezplatné.

9. Učinit média veřejně dostupná a zakázat propagandu. Médiím ukončit subvence a představitelům masových médií daňové výhody, odmítnout „kmotrovství“ mezi médii a politiky a zlikvidovat mediální monopoly.

10. Do ústavy zavést úplný zákaz intervence státu do oblasti vzdělávání, zdravotnictví a instituce rodiny.

V oboru životního prostředí a zdravotnictví

1. Zákonem zavázat výrobce techniky dodržovat dobu použitelnosti nejméně 10 let a zařídit to tak, aby po tu dobu byly k dispozici náhradní díly.

2. Zakázat výrobu a distribuci plastikového nádobí a obalů, které znečišťují životní prostředí.

3. Zorganizovat celonárodní kongres o reformě zdravotnictví a omezit vliv farmaceutických společností na zdravotní systém.

4. V oboru zemědělství: Odmítnout GMO a pesticidy, které mohou vyvolat rakovinu a být patologické pro endokrinní systém, rovněž zakázat užívání zemědělské půdy, aniž by byly střídány druhy osevů.

5. S pomocí nové industrializace země odstoupit od dovozu, který způsobuje ekologii největší újmu.

Ve sféře geopolitiky

1. Odejít z NATO a zakázat využívání armády v agresivních válkách.

2. K francouzsko-africkým vztahům: zamezit politiku loupení, vojenského i politického vměšování. Vrátit africkému lidu nečestně získaný majetek a prostředky diktátorů, do vlasti vrátit francouzská vojska. Odstranit koloniální systém, v jehož důsledku jsou africké země nuceny deponovat měnové rezervy ve francouzské centrální bance a jsou v postavení chudých zemí.

3. Vést rovnoprávná jednání.

4. Zastavit proud migrantů, ne jejichž přijetí a integraci nemá Francie prostředky.

5. V zahraniční politice ctít mezinárodní právo a podepsané dohody.

Převzato z Rusvesna.su

Překlad: Zajoch

Přejít do diskuze k článku 14 komentářů