Ostravak: Nedodané části staveb spolufinancované EU

Reklama


Tisková zpráva

V Ostravě dne 11. 2. 2016

Krajské státní zastupitelství v Ostravě přijalo trestní oznámení v souvislosti nedodaných vodorovných dopravních značek již užívaných dopravních staveb, přičemž některé z nich byly spolufinancovány Evropskou unií v rámci programu ROP Moravskoslezsko. Tuto informaci přinesl blog Ostravak v akci na adrese ostravak-v-akci.blogspot.cz

V rámci Ostravy se jedná o zdokumentované stavby s údajnou vzniklou škodou přibližně 2 mil. Kč na nedodaných dopravních značkách v rámci přechodů, parkovišť a cyklostezek. Právě cyklostezky jsou často spolufinancovány EU v rámci ROP Moravskoslezsko.

Nedodané vodorovné dopravní značky ve kvalitě dané zákonem, prováděcími vyhláškami a normami, byly zaměněny za jiné stavební hmoty, které by stejně na dotyčných stavbách musely být a výrazně tak ovlivnili nejen pravidla silničního provozu v daných lokalitách, ale například i práci městských strážníků.

Strážníci tak často jako úřední osoby pokutují řidiče, kteří nemají zaplacené parkovné. Tím zřejmě mohou překračovat rámec jejich pravomocí. To se v Ostravě platí dle městské vyhlášky regulující statickou dopravu za každé stání a daný čas. Jenže díky chybějícím platným vodorovným dopravním značkám je parkoviště bez vyznačených stání. Stačí tedy, když si zaplatí parkovací místo první řidič. Ostatní řidiči tak již zaparkovali na zaplaceném stání.

Peníze za nedodané vodorovné dopravní značení vlivem záměny stavebních hmot tak končí neznámo kde a výsledné stavy komunikací ovlivňují i zamýšlená pravidla silničního provozu, například přednost jízdy. V případě nehody cyklisty s chodcem pak přímo ovlivňuje i vinu a nevinu účastníků nehody a vyplacení odškodného pojišťovnou.

Další možné souvislosti naleznete na stránce blogu

 

Přejít do diskuze k článku