Diskuze k článku


 • Lex • 29. června 2018

  Přirozeně nevím, jestli tento „dopis“ už někdo četl nebo ne. A protože ještě nikdo nepřičinil žádný komentář, považuji na doplnění svého článku uvést následující:

  Je-li někdo uznán vinným trestným činem anebo z jakéhokoliv důvodu není, má to důsledky jen z náhledu trestněprávní „zachovalosti“ – jsem pachatelem nebo nejsem pachatelem trestného činu, přesněji – jsem odsouzeným nebo nejsem.
  Jinak je tomu v případě morálky a cti.
  Tady se na „vinen/nevinen“ nehraje. Buďto jsem čestný a morálně bezúhonný, nebo nejsem. K tomu, abych nebyl, stačí i jen důvodně podezření, že jsem se zachoval nečestně, nemorálně, pokud toto podezření já, tj. subjekt toho podezření, to podezření beze zbytku nevyvrátím a svou čest a čistotu morálky neobhájím.
  Nedovedu si představit ocenění státním vyznamenáním někoho, o kom vrchní soud ústy svého předsedy senátu prohlásí, že „je dáno maximálně možné a důvodné podezření o tom, že se trestné činnosti účastnil a vytvořila jakousi podporu XY pro její nezákonné rozhodnutí, nicméně takový závěr bez pochyb učinit nejde.“
  Rozumíme si?

 • PPK • 30. června 2018

  Lex napsal
  Buďto jsem čestný a morálně bezúhonný, nebo nejsem. K tomu, abych nebyl, stačí i jen důvodně podezření, že jsem se zachoval nečestně, nemorálně, pokud toto podezření já, tj. subjekt toho podezření, to podezření beze zbytku nevyvrátím a svou čest a čistotu morálky neobhájím.

  Úvaha sice autoritativní, ale IMHO nelogická. Existují totiž jen dvě možnosti: Buď se nečestný a nemorální skutek stal, anebo nestal. Pouhé slovní tvrzení ještě nikdy žádný fyzický skutek nevyrobilo a ani nevyrobí, (pokud se právně nechceme pohybovat v prostředí nápodoby španělské inkvizice). Jestliže tedy někdo vysloví vůči druhému podezření a vydefinuje to své podezření jako DŮVODNÉ, pak logicky je důkazní břemeno pravdivosti výroku pouze na něm, nikoliv na člověku tzv. „podezřelém“. Ano, bohům-žel však, někde někteří státní úředníci, např. soudci a prokurátoři mají výhodu bohů – od parlamentů mají uměle stvořenu a darovánu nad-autoritu mantrou své tzv. „nezávislosti“ (někdy i na zákonech). A tak mohou kdykoliv beztrestně někoho (nejen) pomluvit, odsoudit a občansky zničit i pouhým názorovým „podezřením“ – v tzv. zájmu „ochrany zákona“. Pro ostatní logicky uvažující lidi – kromě nich – však přesto platí: Jestliže nějaký obyčejný podezírající nebude schopen ten svůj důkaz zrealizovat, pak se z pozice podezírajícího stane v očích svého okolí pouhým pomlouvačem. Další otázkou navíc je, jak si někdo představuje čest a morálku v kulturním prostředí, kde byl vychován a v prostředí jiném, v němž se právě nachází. Například u kanibalů totiž – zabít a sežrat zajatce – bude zřejmě považováno za jednání čestné a morálně zcela bezúhonné. Co z toho vyplývá? 1/ Ošidnost záměrně neurčitých přívlastků v zákonech a pak i libovůle jejich VÝKLADŮ ve větách právních „autorit“, 2/ Smutný poznatek, že každý právní kodex je jen účelovým výmyslem mocenských elit, které si momentálně vybojovaly nárok ustanovovat zákony jako výplod obrazu své právě existující „kultury“. Žádný přírodní jev a žádný fyzikální zákon, jen lidský výmysl. Nicméně to neznamená, že to vždy musí být jen výmysl špatný.

 • Irena • 30. června 2018

  No a tím se dostáváme k tomu v jak morální společnosti vlastně dnes žijeme? A co od ní v tom případě očekáváme? Jestliže nám připadá normální, že někteří „zprivatizovali“ obecní majetek a teď se díky tomu dostávají do čela naší společnosti a řídí nás ostatní, a to tak, aby si svůj majeteček dále bezostyšně rozmnožovali, když takové lidi bez okolků volíme ve volbách, vypadá taková patálie s vyznamenáním dost komicky. Nemluvě o tom, že už vyznamenáni byli i prokázaní vrazi?!

  Úryvek z Wikipedie: V roce 1998 byli bratři Mašínové navrženi na Čestnou medaili T. G. Masaryka. Návrh byl komisí Masarykova demokratického hnutí tehdy zamítnut, s tím, že „někoho“ zabili.

  Na konci seznam jejich vyznamenání:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_bratří_Mašínů

 • racek • 30. června 2018

  No, p. Vitásková je sympatická dáma, její komentáře k soláru jsou zajímavé … jistě. A tak si čtu dnešní článek a vidím už poněkolikáté že to rozhodně není tak jednoduché. Díky za vysvětlení. Snad to vezme Zeman v úvahu. Ona už blamáž např. s p. Světlíkem byla dost trapná.
  No, to víme všichni. Zeman je sám skvělý, nicméně dělá chyby neb nemá spolupracovníky, které mu jeho názory vyhodnotí. A na jednoho člověka to je opravdu nemožné vše obsáhnout. Takového měl jen jednou. Mirka Šloufa. Ten člověk byl naprosto geniální ve své práci. Ty pomluvy si vskutku nezasloužil. Ach ano, znal jsem ho. Ještě před převratem.