Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 1. září 2016

  PCR je třeba za jeho texty poděkovat.
  Přináší sen o Americe jaká by mohla být, jakou Ameriku by si přáli nejen čestní Američané, ale také celý svět. Vyjma válkychtivých a ideologicky zblblých šílenců.
  Tato planeta Země je dosud NÁDHERNÉ MÍSTO K ŽITÍ, trápení lidí na celé planetě způsobují jistě i živelní pohoromy, nepochybně. Ale zejména jiní lidé – člověk člověku netvorem, neb tak ušlechtilé zvíře jako vlk dále nechci urážet…
  Odborníci tvrdí, že vlk jakožto zvíře s více než 10 000 výrazovými možnostmi použitelnými pro vyjádření nálady, postoje, je v podstatě „zvíře míru“… to jsou paradoxy, viťde…
  Naproti tomu „beránek“ Vás může „nabrat“ tak, že 14 dní kulháte…
  Nevím kým by byl za svého prezidentování Donald Trump. Ale dělá na mne dojem svými postoji přese vše člověka, kterým již necloumají ambice

 • Martin (už bez taky m) • 1. září 2016

  tak, aby se nerozpakoval válčit.
  Hitlary je šílená žena, která již dokázala, že lhát umí lépe, nežli její manžel…
  Nemohu Američanům radit, ale zeptali-li by se mne jako prostého středoevropana na názor, doporučil bych D. Trumpa.
  Není ideál, ne, ale doba která přichází bude chtít ideály prosazovat z pozic neidealistů – ale praktiků a diplomatů…
  PŘEJI AMERIČANŮM I PLANETĚ ŠŤASTNOU VOLBU!
  Volbu proti válce, za MÍR na celém světě – i v poslední Africké vesničce, či městečku Donbasu…
  Zkrotí-li člověk své ambice (nemusí se všech vzdávat, ale jednat uvážlivě) ve prospěch vzájemně prospěšného soužití, bezmála všichni by mohli ŽÍT KRÁSNÝ ŽIVOT!
  Naplno, a v podstatě dnes hodně po svém- bez vzájemného ubližování a idiotizující i zaslepující chamtivosti.
  Klíčem je tvrzení např. M. Polreicha o slabosti a provázanosti světa – jsme příliš zranitelní VŠICHNI – a v současnosti jsme snad schopni si to konečně celosvětově nejen uvědomit – ale díky vývoji internetu- a textů na internetu – toto poznání šířit – i sdílet.
  Jsme příliš zranitelní abychom dále dychtili po moci nad druhými.
  A „moc nad druhými“ nám bere moc nad samými sebou, znemožňuje nám využívat plně náš potenciál – každého jednotlivého jedince i mnohých dohromady.
  Je načase procitnout.
  Mocná Amerika znamená nemocnou Ameriku… i svět. Amerika uvědomující si střízlivě a uvážlivě svou skutečnou sílu – to není Amerika vyhlazující národy a kroutící ruce nesouhlasícím…
  Přeji Američanům procitnutí, byť cesta ke světovému mírovějšímu řádu bude vést ještě přes nejedny boje…
  A jednou z mála cest jak zabránit falšování voleb je víceméně jednotná volba – a jestli „republikán“ či „demokrat“ – to by SDRCI A ROZUMU mělo být Z DUŠE jedno…

 • Martin (už bez taky m) • 1. září 2016

  Ještě přijde nejedna „vlna“…
  Lidé jsou schopni hrozného, ale i krásného a obětavého.
  Kéž jsou nám Lidem ti delfíni vzorem…
  https://www.youtube.com/watch?v=ch8EdmA1eTw&list=PLoKVSpqzSoHe7lTs78G5tbA0T9Z7qwYIY