Svou volbou vyžeňme ze sněmovny i ANO a ČSSD

Buď stávající napětí ve světě budeme stále zvyšovat až k jeho přirozené kulminaci, jíž nemůže být nic jiného než zničující válka, anebo vezmeme rozum do hrsti a ze všech svých sil budeme hledat cesty ke snižování napětí. To jsou dvě možnosti, před nimiž dnes stojíme a které ve skutečnosti rozhodují o tom, bude-li náš život pokračovat i v životu našich dětí a vnuků, či nikoliv.