Čína a USA se na ničem nedohodly

Je zřetelné, že úroveň optimismu, který určitá analytická struktura, nebo masmédia předvádějí kolem jednání Trumpovy administrativy s představiteli Státní rady ČLR, je nepřímo úměrná jejich ekonomické odbornosti – tedy, že čím lepšími jsou sloupkaři, tím menší mají nadějí na to, že může být dosaženo dohody, a že dohoda nebude pouhým příměřím před dalším kolem války. Tato skepse je oprávněná především proto, že ve dvou klíčových otázkách americko-čínského konfliktu nebylo dosaženo žádného pokroku.