Diskuze k článku


 • Tribun • 12. dubna 2019

  Chybí mi tam J jako Já a X jako Xindl.

  Já – Já je zase měřítkem všech věcí a arbitrem morálky. Co já dělám, dobře a po právu dělám, co se děje mě, je po právu jenom jenom když mi to vyhovuje. Zatímco dřív to bylo alespoň teoreticky špatně, dnes je to dokonalý soulad teorie s praxí.

  Xindl – Xindl světu vládne. Bez skrupulí a bez zábran vysávají psychopati zbytek společnosti. Dnes s telefonem na dr. Sokola a majetkem schovaným v offshorové společnosti jsou stejně nedotknutelní, jako dřív z rudou knížkou v kapse.

  Komu se to nelíbí, ten je komunista a nemá do toho co mluvit, vlastně může být rád, že vůbec smí dýchat, protože pár přešlapů komunistů v 50. letech zcela pardonuje jakékoliv chyby demokratů na věky věků.

 • orinoko • 12. dubna 2019

  Sakra, předtím jsem to ani necetl. Tedy článek.
  Má fundament. Je skvělý. Jedna vec mu přesto chybi.
  Která?
  Ceska mutace cmrdlikoveho otroctvi.

 • Botičky od Diora • 14. dubna 2019

  Polistopadoví vládcové v čele s Havlem napáchali škody na našem národě větší než druhá světová válka a poválečná era budování socialismu.
  1/ Povýšili korupci , pokrytectví, lež, mezilidskou nenávist, podvody,sobectví, bezohlednost na užitečné mrvaní principy.
  2/ Tím vytvořili podmínky pro obrání národa o veškerý výnosný majetek v hodnotě nejméně 8 bilionů korun.
  3/ Ožebračený národ se začíná chovat jako štvaná zvěř a pro přežití se neštítí využít jakýkoli způsob včetně korupce.
  4/ Korupce není zdaleka největší problém naší společnosti. O pravých kořenech současného marasmu se nesmí nikde v masmédiích mluvit ani psát.

 • PPK • 14. dubna 2019

  A/ Jaké jsou zákony, takový je stát. Jaká je suverenita Ústavy, taková je suverenita státu a tím svoboda občanů. Jaký je zákon volební, taková je spravedlnost voleb těch, kteří ty zákony tvoří a ustanovují.
  B/ Pouze politická suverenita, obranná schopnost a ekonomická soběstačnost státu jsou předpokladem jeho vnitřní spravedlnosti a politické důstojnosti rovnoprávných občanů.
  C/ Jen politicky rovnoprávní občané jsou občany svobodnými, ochotnými svou vlast vědomě a dobrovolně budovat i bránit. Jen ti, kteří jsou ochotni svou vlast budovat, bránit a neutíkat za snadnějším živobytím, jsou skutečnými vlastenci. Faktem je, že už nejen u Číňanů a u Rusů jsou ve většině vlastenci.
  D/ Proto zcela logicky – základem ideologie elit novodobého evropského kapitalismu – není vlastenectví, ale flagelantsky pokrytecký multikulturalismus a jeho násilí. Zároveň individuální, chamtivé a bezohledné sobectví. Sobectví sociopatů pod zástěrkou řečí o trhu bez hranic, o právech a o svobodách kde koho ve všem představitelném.
  E/ Proč prozatím státy v kapitalismu vždy tak snadno ovládají korporace příslušníků vychytralé nadnárodní, ekonomické a finanční novodobé „aristokracie“? Je to proto, že stále ještě oni umí ty „dole“ oproti těm „nahoře“ úspěšně sociálně rozdělovat.
  F/ Co bude globálním nebezpečím pro kapitalismus příštích desetiletí? Bude to každý státní celek, který svým občanům politicky nabídne právní rovnost a sociální spravedlnost.
  G/ Ten stát pak i začne být lidmi z okolních národů aktivně, svobodně a dobrovolně územně rozšiřován a početně posilován, takže ty původně nesvobodné okolní země včetně jejich elit on samovolně a zcela přirozeně pohltí. A že tím ty takto pohlcené elity zaniknou? To je samozřejmé. Důkazem je Krym.

 • zajoch • 15. dubna 2019

  Primově rozebráno. Jenom doplním k ústavě a k zákonům. Obojí má své výklady a v tom je právě podle mne háček. Nesmějí to být pokroucené výklady za účelem nedodržování. A také v nich nesmějí být skuliny, které umožňují vykroutit se z jejich dodržování.