Diskuze k článku


 • Aleš • 9. prosince 2014

  To, čemu jsem se smál jako dítě v pohádkách, je děsivou realitou. Za vodu vydáváme podstatnou část svých příjmů. Korporátní otrokáři privatizují vše, aby obyčejní svobodomyslní lidé neměli jakoukoliv šanci se vymanit z otroctví a ohnuli hřbety. Nesouhlasím z poslední větou v článku. Nejde o to, že něco v systému probíhá špatně a opravou systému tu bude ráj. Systém je dnes koncentrace zla. Každodenní život jako obrovská satanistická seance. Dílčí změny popisované z Německa či Francie jsou jen předpoklad něčeho většího. Aplikace přímé demokracie čili rozhodovací moci o svých životech v praxi, tak že člověk nebude mít jen zodpovědnost, ale taky práva a možnosti rozhodování.
  Někteří techničtěji uvažující kolegové z om správně připomněli. Tak teď jen zbývá zprivatizovat vzduch. I na tu možnost už určitě neoliberální sekta obrací pozornost. Ale co si nikdo z nich neuvědomil, kde je skutečná příčina a co je skutečnými nástroji? Svůj vztek na daný vývoj krystalizují v nenávist vůči ekologickým aktivistům, dokonce jim podsouvají spolupráci na daném vývoji.
  Poslední roky ve svém životě narážím na desítky případů lidí vydávajících se za zelené či přímo lidi ze strany Zelených, kteří pracují pro různé neoliberální sekty či některé politické strany či církve. A vzhledem k tomu, že znám jen omezený výsek těchto případů, jistě ten počet nebude zanedbatelný. Ale pro společnost je to jen past, kdy uvalí kolektivní vinu a kolektivní trest i na poctivé a taky s tím odsoudí veškeré potřebné změny a správné a pravdivé názory na řešení mnoha společenských problémů. Fašisté pak v této rovině mohou rozehrát hru zastřel si svého aktivistu (a jako provokaci by mohli střílet jako na Majdanu jak do našich, tak i do svých řad). Fanatické zastávání se velkých korporací, slovně argumentovat

 • Aleš • 9. prosince 2014

  tím, že je to menší zlo oproti solárním baronům. apod. Solární baroni nespadli z nebe, ale vznikli jako důsledek korporátního uvažování v energetice a územním rozvoji. Je to stejné jako Djugin a Rusko. Djugina s jeho tanky na Gibraltaru si vytvořila CIA. K trvalé diskreditaci Ruska. Solární baroni tvrdě zdiskreditovali jak myšlenky jiných energetických koncepcí než korporátních včetně pro ekosystémy citlivějších, tak jednou ranou smetli i myšlenky přímé demokracie a jejího uplatňování v praxi a zcela rozvrátili zbytky politického odporu. (Nakažení zbytků Strany pro otevřenou společnost, Demokratických stran Zelených či Zelených neoliberálními politruky, přetažení intelektuálů se zeleným myšlením k TOP např. Bořivoj Šarapatka, Václav Cílek). A důsledek některých snah ve vodárenství může být i to, že o pár stovek snížíme ceny, ale upíšeme vlastní krví úpis. I pro vodárenství by byla lepší změna systému než jen dílčí změny.
  Nestačí se jen verbálně vyjadřovat proti červeným kartám v Praze. Pro zachování zbytků demokracie nesmíme šlapat po jejich největších praktických protagonistech. Ba naopak bychom jim měli více naslouchat. A ne je sprostě napadat, jako to někdy dělají pánové Cnemo, kchodl a svým způsobem i Hruška. Čím se v ten okamžik liší od stalkerů typu leho? Tolerujeme je proto, že kvůli babylonskému zmatení jazyků pro ně máme pochopení a máme i podobné názory? Pro skutečnou demokracii, čili abychom se tu měli lépe, tu udělali více takový Stan či Martin bez taky m, než někteří členové strany SPOZ či jiných uskupení, vydávajících se za „levicové“. Zopakuji, co napsal pan Novotný.
  Vše, co lidé zavedli, mohou také změnit!
  Či chcete dopadnout jako skuteční disidenti publikující na om co smrti utekli jen o vlásek, protože se jich nikdo při útlaku arogance moci nezastal?

 • mirror • 9. prosince 2014

  Dovolí si tady někdo vzpomenout, za které vlády se privatizovala voda? Radnice byly tehdy posedlé prodávat. Vláda se postarala, aby byl natlačen do chřtánu cizím vlastníkům. Je na čase, aby se už omluvili a táhli, odkud přišli.