Proč válčí USA

Spojené státy postupně přicházejí o hegemonii

Ekonomická hegemonie

Vůdčí role USA umožňovala vysávat skrze vysoce inflační petrodolar v roli  světového platidla ekonomiky ostatních států, přivlastňovat si jejich suroviny, zboží, výsledky vědeckého výzkumu a přetahovat nositele „nejlepších mozků“.  Umožňovala obyvatelům USA žít si vysoce nad poměry v předlužené ekonomice.

Politická hegemonie

Vůdčí role USA umožňovala určovat světu globální pravidla, kterými se samy USA v roli  dominantní velmoci nemusely řídit a podřizovat. Přitom mohly jako samozvaný globální policista ostatní poručníkovat a trestat.

Vcelku je možno říci, že s každým dalším dnem mezinárodní role USA slábne, a to jak v ekonomické, tak v politické rovině.

Ekonomická oblast

  • Podíl US ekonomiky na globální ekonomice setrvale klesá, obzvlášť v oblasti reálné ekonomiky. O ekonomickou dominanci USA připravila Čína, jejíž role v globální ekonomice nadále roste.
  • Petrodolar je postupně vytěsňován z role světového platidla. Čína jako průmyslová dílna světa a nový ekonomický dominantní hráč se stala největším odběratelem – nákupčím ropy ve světě a začala obchodovat uhlovodíky v národní měně. Ostatně proč by měla jinému státu, navíc ekonomicky slabšímu, zbytečně platit nezasloužené poplatky za použití cizího platidla? Podobně se začaly chovat i jiné státy a USA  nedokáží silou ztrestat velmoci jako jsou Rusko a Čína podobně jako v minulosti potrestaly válečným chaosem a násilím Irák a Libyi, když se rozhodly odstoupit od prodeje ropy za dolar. Světové velmoci se začaly zbavovat amerických dluhopisů a dolaru a začaly stahovat zlato z amerického depozitu do svých centrálních bank.
  • Spojeným státům v budoucnosti hrozí zahlcení ekonomiky inflačním dolarem vráceným ze světa do národní ekonomiky, prudký pokles životní úrovně a narůstání vnitropolitických konfliktů v důsledku silně předlužené ekonomiky
  • USA již nedokáží realizovat vytčené ekonomické cíle standardně v rámci ekonomiky volné mezinárodní soutěže, takže začaly zavádět vůči konkurentům ekonomickou politiku ekonomického ochranářství, vlastních privilegií, celních bariér a zavádět vůči konkurentům politicky motivované ekonomické sankce, embarga a politiku obchodní války.

Politická oblast

  • Úměrně poklesu ekonomické síly klesají politický vliv a mezinárodní autorita USA.
  • Proklamované hodnoty demokracie, svobody, (v podmínkách nadřazování se, všeobsáhlé kontroly, aktivistického vměšování, násilného vývozu a poručníkování) a lidských práv se ukazují stále víc jako vyčpělé a falešné.
  • Spojené státy a jejich spojenci ve srovnání s konkurencí stále častěji prohrávají propagandistické souboje, protože různé konspirace a vlastní mezinárodní zločiny již nedokáží veřejně logicky obhájit. Ztrácejí důvěru mezinárodní veřejnosti.
  • Po zuby ozbrojená americká armáda dokáže šířit ve světě násilí, ale nedokáže vyhrávat války a přinášet pozitivní změnu v okupovaných a válkou zničených zemích. Z tohoto důvodu jsou Spojené státystále víc nuceny přenášet válečné břemeno na své zástupné armády, které se posléze vymykají svému mecenáši a řídícím strukturám z rukou.
  • USA se nedaří zavlékat své konkurenty do válek – tito nastražené léčky včas poznají a dokáží vytěžit ze vzniklé situace víc nežli samotné USA.
  • Ve světě stále víc roste odpor vůči politice USA. Po vzoru supervelmocí Ruska a Číny se odmítají podřídit americkému diktátu státy jako KLDR, Írán, Turecko, Venezuela atd.

Závěr

Válka je pokračováním politiky násilnými prostředky. Jinak řečeno, jedná se o násilnou forma politiky. Americké války (též války v zastoupení a vývoz „barevných revolucí“) jsou odrazem prostého faktu, že USA již nedokáží dosahovat vytčených politických a ekonomických cílů nenásilnými a bezkonfliktními prostředky. A chcípající kobyla nejvíc kope. Proto lze do budoucna očekávat od USA, které se nedokáží vyrovnat s úpadkem mezinárodní prestiže a hegemonie pokračování  kontraproduktivní, násilné a autoritářské mezinárodní politiky.

Přejít do diskuze k článku 24 komentářů