Protest proti průjezdu americké armády Českou republikou

Reklama


O víkendu 25.-26. března 2017 proběhne další přesun kolony 125 vozidel americké armády přes území České republiky z Německa do Polska. Je to již třetí přesun podobného druhu. Iniciativa Ne základnám zve všechny občany, kteří nesouhlasí s využíváním území ČR k přípravám NATO na útočnou válku, aby přišli vyjádřit svůj nesouhlas před budovu Ministerstva obrany (Na Valech 1, Praha 6) v pátek 24.3.2017 od 12:00.

Jaká jsou fakta k průjezdu U.S. Army přes naše území:
  • Přesun kolony se neplánuje ze dne na den
  • Sdělení AČR je z 20. 3. 2017, přičemž vlastní přesun proběhne 25.-26.3.2017
  • Ze 125 vozidel vojenské techniky nejsou sděleny jednotlivé typy, složení kolony
  • GŠ AČR neuvádí, odkud kolona vyjíždí a kam míří
  • Nejedná se o cvičení, jde o plnění čehosi, co je v rámci koaličních opatření – alianční Posílené předsunuté přítomnosti (EFP – Enhanced Forward Presence), tj. přesun vojenských jednotek do Pobaltí a do Polska, viz. tisková zpráva MO níže a http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm
  • Průjezd nemusí nutně vést přes území ČR, ale může probíhat přes území Německa a Polska, jedná se tedy buď o vstřícné gesto ministra obrany, anebo o součást utajeného plánu na plnění armádních skladů na našem území apod.
  • Podle dohledaných informací nebyl tento průjezd s pobytem projednán na jednání vlády, která přijala usnesení bez specifikace jednotlivých průjezdů a přeletů, zrušila tím svojí pravomoc a předala ji do rukou ministra Stropnického
  • Poslanci Parlamentu ČR zcela rezignovali na svojí kontrolní a rozhodovací činnost o tom, co se děje s cizími vojsky na území ČR, je nezajímá
  • Bez vědomí Vlády a Sněmovny ztratila AČR vlastní rozhodovací schopnost, řídí se pokyny vojenského velení NATO v Evropě, rozhodnutími Pentagonu a nechala se zatáhnout do přípravy válečného konfliktu
  • Ministerstvo obrany se pohybuje v oblasti trestního práva §406 „Příprava útočné války – Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán na dvanáct až 20 let, nebo výjimečným trestem“

Závěr

Přestože si občané republiky platí zákonodárnou a výkonnou složku moci včetně armády, jsou jí prokazatelně poskytovány  jen omezené informace a pokud možno na poslední chvíli, aby nemohla reagovat. Jediný důvod takového jednání je zatajit skutečné důvody prováděných operací, přesunů a pobytů cizí armády v ČR (kontrola počtu a druhu vozidel, „neuvízlo“ z jejich nákladu něco v ČR? Co zde bylo „zapomenuto“? V předešlém průjezdu AČR odmítla přidělit projíždějící vojenské technice SPZ, což jí ukládal zákon).

Komu vlastně patří dálnice a silnice, kdo si platí jejich údržbu?

Má právo ten, kdo si platí Parlament, Vládu, AČR, dálnice a silnice, rozhodnout, nebo alespoň sdělit, že s jednáním – odevzdáním suverenity státu do rukou jiné mocnosti – nesouhlasí?

Odmítáme tvrzení, že žijeme v demokratickém státě.


S D Ě L E N Í

GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Datum: 20. března 2017

Téma: Přesun příslušníků ozbrojených sil USA přes území České republiky

Ve dnech 25. a 26. března 2017 se v rámci koaličních opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti (EFP – Enhanced Forward Presence) uskuteční přesun příslušníků U. S. Army přes území České republiky. Součástí přesunu bude i několik příslušníků ozbrojených sil Velké Británie.

Jednotka v celkovém počtu 125 vozidel a téměř 550 osob se bude na území České republiky přesunovat po trase Rozvadov – Stará Boleslav – Náchod. Při přesunu budou v maximální míře využity dálnice a rychlostní komunikace.

Vzhledem k celkovému počtu osob a vojenské techniky bude kolona s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu rozdělena do 7 proudů. Plánovaný časový rozestup mezi jednotlivými proudy je stanoven na 30 až 60 minut.

Přesuny po území České republiky budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky. K realizaci přesunu byla navázána potřebná součinnost i se zástupci dotčených samospráv, které byly předem informovány.

Přenocování jednotky je plánováno v areálu Jaselských kasáren v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Celková doba přesunu na území ČR nepřekročí 48 hodin.

Kontaktní osoba: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR, tel.: 973 216 042, 724 033 396, e-mail: kangs@army.cz

Zdroj: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/tiskove-zpravy/20-03-17:-presun-prislusniku-ozbrojenych-sil-usa-pres-uzemi-ceske-republiky–131465/

Přejít do diskuze k článku 3 komentáře