Diskuze k článku


  • Megafon • 14. ledna 2018

    Sociálně ekonomický model zvaný neoliberalismus je ze své podstaty nereformovatelný, jelikož stojí na vidině elit o převzetí a zpoplatnění (zefektivnění ) role státu a jeho servisních služeb, bez jakékoliv reinvestice. S tím souvisí i populáční deprese. Kapitalismus a jeho současná fáze neoliberalismus je svou bezuzdnou nenažranosti ad-absurdum člověku jako svému zdroji nepřátelská a pdvazující jeho rozvoj. Proto jsou vymýšleny a mediálně protlačovány různé pseudo genderové studie a navazující úchylné projekty. Proto dochází k reletivizaci role tradiční rodiny a státu. Jejich jediným cílem je zamlžit skutečnou podstatu problému a na určité přechodné období nabídnout protispolečensky orientované lidskoprávní paskvily a zvrhlosti. Od dob kdy jsme přešli na „lidské zdroje“ už jen toto spojení evokuje paralely z ekonomického prostředí. V evropě je nedostatek zdroje profitu a tak bylo objeveno nové naleziště. V zájmu snižování nákladů a zvyšování zisku bude klidně obětována i vzdělaná, emancipovaná ale nákladná Evropská civilizace. Zdrojem nevytěžené lidské suroviny jsou přeci vagíny nevzdělaných biorobotů jedoucích na jednotném softvéru islám, který sobě vlastní agresí neumožňuje upgrade na vyšší lidštější verzi. V zájmu zachování božského standardu 1% vyvolených světovládců a zlatého milionu jejich poskoků jsme na řadě. Proto je také probudivší se Rus, který touží po své neunifikované kultuře, tradiční rodině, tradičním vztahu mezi mužem a ženou a svéprávnosti takovým nepřítelem. RF představuje totiž nebezpečný precedens hodný následování. Proto je také nepřijatelný prezident, který si jako jediný představitel Evropského státu dovolil vyfakovat amerického velvyslance. Havlérka napojená na penězovody neoliberalismu neoconů jak na infuzi nemůže ani jinak reagovat.