Diskuze k článku


 • perun • 14. prosince 2017

  Jen pro připomenutí :
  V textech ani na fóru není povoleno: mimo jiné –

  – vkládání komerčních odkazů;
  – používání skryté reklamy;

 • hudryper • 15. prosince 2017

  Celkem zajímavý poznatek vztahující se i k diskusím na webech :
  https://cz.sputniknews.com/svet/201712156435389-vedci-zjisteni-proc-internet-sami-idioti/

 • peter. • 15. prosince 2017

  hudryper:
  Naozaj zaujímavý odkaz.To,že písaná informácia vie čitateľa nasrať viac ako informácia podaná ústne je fakt,ktorý som si všimol aj ja sám na sebe.A pravdou je aj to,že diskusia na internete má tendenciu vytvárať „sväté aliancie“ v záujme
  ochrany jediného správneho názoru.Kto ho nezdieľa,je nepriateľ a treba ho zničiť.V diskusii „naživo“ k tomu tak často nedochádza.Možno preto,že v takej diskusii môžu diskutéri zapojiť do presadzovania svojho názoru aj intenzitu svojho hlasového prejavu,mimiku tváre alebo gestikuláciu (poklopanie si rukou na čelo napríklad).Ak diskusia „naživo“ prejde do formy „ručne-stručne“alebo do vzájomného urážania sa,tak spravidla definitívne skončí a diskutéri sa potom už jeden druhému vyhýbajú.
  Avšak v písanej forme je to iné.Diskutéri si nemôžu dať vzájomne „do držky“a diskusiu môžu viesť tak dlho ako im to dovolí admin.Obe strany získavajú svojich virtuálnych stúpencov,čo často prerastá do internetovej „svätej vojny“.Internet je nepochybne užitočná vec,no je v jeho možnostiach,že ak si človek nedá pozor,tak pri jeho nadmernom užívaní môže nastať výrazná zmena jeho osobnosti.Ako napokon pri nadmernom užívaní všetkých omamných látok.

 • Amenre • 15. prosince 2017

  Když jste u toho inernetu:
  https://www.zive.cz/clanky/v-usa-zrusili-sitovou-neutralitu-volny-internet-je-v-ohrozeni/sc-3-a-190972/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  Tak co, kdy to přijde k nám ? Bude pro to hlasovat i Bartoš a spol., který „chce jenom změnit poměry, aby odpovídaly západní Evropě.“ ?

 • fajt • 15. prosince 2017

  kulturu psanému slovu a jejímu zacházení (zneužití a manipulaci ) dal samotný systém, je taky pravdou, že pro někoho je problém svůj názor říci verbálně, a před lidmi, je taky pravdou , že v sociálně rozbité společnosti by se názory většiny lidí taky nikam (a široce) nedostaly, žehrat nad podivnou barevností a údajnou nezodpovědností pisatelů v tak světově rozjebané společnosti mi přijde docela komické ( ve výsledku zbytečné, kauzalita je úplně někde jinde) – kdysi bylo psané slovo znakem učenosti a tokem informací, která můžou přežít i staletí – bohužel tahle institucionalizace jednoho druhu lidské komunikace se nakonec ukazuje jako břímě a stigma, které člověka více omezuje, brzdí a degraduje než aby mu byla obecným a nezištným přínosem. ..)

 • Martin (už bez taky m) • 15. prosince 2017

  Pro autorem popisované a odkazy na jiné sociology doplněné jevy a souvislosti je příznačné mnoho dalšího, dalších jevů, směrů vývoje a trendů.
  Uvedu zde jen několik z nejožehavějších problémů a možností, jak- pokud budou lidé chtít může dojít ke zmírnění situace a k určitému sjednocení směru kterým by ony tři „čluny“ měly plout.
  1. Nejprve si lidé potřebují uvědomit svou pozici a možnosti. Tak jako den nemůže zrušit noc a zima léto (a naopak), tak i roztříštěná společnost nesmí dopustit jen zoufalství, živoření a potápění oné „třídy“ (spíše mi to evokuje pojem KASTY) vylučovaných, propadnuvších „sítem“ etc. Tento „koráb“ se totiž v takovém případě vyznačuje „sadou“ schopností o nichž se DOHROMADY může těm dvěma „povedenějším“ lodičkám s nápisem „bohatí“ a „střední “ třída jen zdát… Základem je schopnost POTOPIT CELOU SPOLEČNOST. Ani „třída vyděděnců“- „odtržených, vyvržených zoufalých“ totiž není „homogenně blbá, zblblá či pitomá“. V principu „potápějící se koráb“ obsahuje dostatek dostatečně schopných, kteří v zoufalství nevidíc východisko mohou společnost zcela a natrvalo zlikvidovat. Není zde totiž již poté přítomen „pud sebezáchovy“ a naopak je nahrazen zoufalstvím prodchnutou touhou „pomstít se“ zničením všech vč. sebe sama. Každý člen jakéhokoliv vojenského či policejního, atp. oddílu na světě Vám potvrdí, že se sebevražedně naladěnými protivníky se bojuje mnohem hůře než s čímkoliv (kýmkoliv) jiným. A to vč. „protivníkových“ sil speciálního určení.
  2. důvodem ke sjednocení zájmu o obnovu lidskosti se tak paradoxně na všech „třech korábech“ může stát STRACH Z GLOBALIZOVANÉHO TERORISMU nezastavivšího se před ničím. Paradoxně právě koráby superbohatých myšlenkově debilizují své osazenstvo tak, že to vypadá jako by si sami apokalypsu přáli. Jejich idiotizace je…

 • Martin (už bez taky m) • 15. prosince 2017

  vzdor obrovským možnostem a prostředkům v praxi často nejrychlejší ze všech „kast- vrstev“. Zejména proto, že v „zrcadle okolí“ jak správně uvádí mnozí sociologové vidí už jako „úspěšné a sobě rovné“ většinou jen sami sebe. Úzká „příbuzenská spřízněnost“ následně logicky vede jak k agónii strachu tak k degeneraci.
  3. v autorem (s odkazy na další zdroje) uvedeném textu popsané „roztrojediněné“ (roztříštěnou, ty kasty nemusí být jen tři, v něčem „splývají“ jako dosti nepovedený „katamarán“, „trimarán“) „spole“-čnosti může fungovat ledacos- jen NE DEMOKRACIE, humanita (ve smyslu lidskosti, ochrany lidské důstojnosti). Vynikajícím „agarem“ je ale takto rozbitá „spole“čnost pro ELITÁŘSKÉ MYŠLENÍ, znovuobnovení feudalismu a otrokářství, fašismus, rasismus, obecně patologicky myšlený fundamentalismus a pro EUGENIKU… Hitler by jim nadšeně tleskal a nepochybně by jim poděkoval za to že jeho pojednání „Můj boj“ si vzali tak vroucně k srdci a uvádějí je ve verzi 2.0 v praxi „v život“ (fantasmagorickou pseudorealitu).
  3. asi to nehorší co může dále pokračovat a prohlubovat propast do neřešitelného stadia je to, pokud IMBECILITOU A IDIOCIÍ zcela prorostlé „vědecké“ kruhy establishmentu a „většinové“ „společnosti“ budou v situaci REÁLNĚ ROZTŘÍŠTĚNÉ SPOLEČNOSTI NEFUNGUJÍCÍ JAKO CELISTVÁ SKUTEČNÁ SPOLEČNOST nadále tvrdit, že JEDNOTNÁ SPOLEČNOST EXISTUJE, že problémem jsou „problémoví vyděděnci“ a „patologické skupiny“ či „patologické“ (sociálně smířlivé, příp. proruské etc.) vidění světa a myšlení… Zaslepenost není slepota a i „nefyzická“ slepota se může ukázat horší te fyzicky skutečné…
  4. Nezdravě nastavené dotace jsou hloupost, ale FUNKČNÍ JEDNOTĚ SPOLEČNOSTI SOCIÁLNĚ PŘÍNOSNÉ PŘEROZDĚLOVÁNÍ je nutnost. Zde připomínám, že platy eurobyrokratů ne podpory jsou dále neudržitelné.

 • Martin (už bez taky m) • 15. prosince 2017

  5. další „honba za ziskem“ a definice „zisku“, „podnikání“ i „úspěšnosti“ či „úspěchu“ v dnešním pojetí jsou dále neakceptovatelné.
  6. ve vztahu k lidským slabostem a touhám (zdaleka ne vždy zdravým, přínosným) je nutno „překročit rubikon“ tvrzení „že s tím nelze nic dělat“, a mnozí „lidé“ jsou holt netvory… Již i soudobá společnost MÁ DOSTATEK NÁSTROJŮ k potlačování té již PŘÍLIŠ PATOLOGICKÉ „pseudosvobody“ v ožebračování člověka „člověkem“.
  7. nářek nad chybějícími „staletími či tisíciletími“ „poklidného sociálního vývoje“ nám nepomůže stejně, jako zatvrzelé lpění na názoru, že „příliš mnoho lidí je ochotno jednat nelidsky“. To prostě nejen že není cesta nikam, ale rozhodně to JE CESTA KE ZKÁZE.
  8. UFO ani „emzáci“ na obzoru s přinášenou pomocí lidstvu nejsou vidět, takže nezbývá, než aby to lidé dále zkoušeli sami.
  9.cestou k demokratičtější společnosti může být i využití prvků diktatury.
  10. rozhodně je cesta v lepším rozdělení doby života – resp. doby na práci (často ohlupující dřinu, či tupý soubor zákonitě časem oblbujících úkonů)- odpočinek (nutno s regenerační částí- tolik přehlíženou) – a „sociální čas“ (dobu nutnou na zdravé rodinné soužití, zábavu a vzdělávání a pěstování kontaktů). Přičemž nesmí v době odpočinku jít o „soutěž o přežití jen nejlepších“ ani o ohlupující neregenerující „zábavu“, 4-yřdenní pracovní týden, dva měsíce „prázdnin“ všem, max. 6-tihodinová prac. doba by měly být základem stejně jako NZP podmíněný zájmem a fyzickou pomocí-spoluúčastí na zdravém rozvoji a fungování společnosti.
  Je nutno skončit s ohlupující bídou, cíleným oblbováním mas společensky „tolerovanými“ patologiemi (drogy, hazard,atp.) Je to cesta k lepšímu světu, k zastavení neudržitelného populačního růstu, k trvaleji udržitelnému světu. Máme VŠE POTŘEBNÉ- jen si lžeme.

 • Martin (už bez taky m) • 16. prosince 2017

  ZP by měl být Základní příjem zřetelně prospolečensky prospěšně PODMÍNĚNÝ.
  Sehnat potřebné prostředky na zlepšení stavu – časem nejen poměrů u většiny „sociálně vyloučených“- je dnes nereálné. Neexistence základního finančního zajištění je postupně kreativně zcela vysává a ničí, otupuje a časem beznadějně vylučuje. Bankovní úvěr reálně splatitelný chtějí-li se např. „vyloučení“ výhledově osamostatnit a „postavit na vlastní“ je fikcí – , dtto „půjčky“.
  To podvazuje a znemožňuje pozitivní aktivitu mnoha lidí v původně společensky sdíleném prostoru.
  Pokud je ale ve společnosti „podkritické“ množství skutečně v praxi AKTIVNÍCH lidí, má to hluboké a katastrofální následky.
  Dochází postupně k úpadku všech rolí i funkcí ve společnosti, k převzetí původně sdíleného společenského prostoru protispolečenskými „aktivitami“, k extrémnímu nárůstu patologických stavů ve společnosti. Typický příklad viz množství tzv. „heren“, legalizovaná lichva a jiných praček peněz.
  Prohlubuje se devastace OBSAHU hodnot, postupuje degradace státu – jeho institucí.
  Následuje plné zneschopnění složek zodpovědných za bezpečnost, právo a elementární spravedlnost. Dochází k vytváření kriminalizované formy „veřejného“ prostoru. Stát se stává hříčkou nejen korporací – ale postupně i „zákonem“ legalizovaného zločinu. „Média“ se mění v merdia.
  To dále vede k snižování nároků – tj. evidentnímu úpadku úrovně „kandidátů“ i na společensky extrémně náročné a důležité funkce. Normou se stává úpadek.
  Nastupuje odpad-viz:
  https://www.novinky.cz/domaci/457890-topolanek-nejsem-klasicky-politik.html
  Vše vede k úplnému potlačení aktivity občanů, vládě beznaděje a pasivity, k další degradaci a totální kriminalizaci. Po uštvání, zničení hrstky posledních aktivních čestných nastupuje nevratný krach – již pro VĚTŠINU…

 • Martin (už bez taky m) • 16. prosince 2017

  Nechci zde tvrdit že různorodá aktivita masy občanů a udržení alespoň relativně zdravého veřejného zájmu a prostoru je sama o sobě samospasitelná a zabránila by tomu co nejen u nás v ČR nastalo.
  Asi ne – ale nepochybně by zabránila mnohému, a mnohá negativa by zřejmě nedosáhla takového rozšíření a takové všedevastující úrovně.
  Aktivní občan by byl zároveň měl být nositelem skutečného vlastenectví, mohl by bránit i extrémům – vypjatému nacionalismu i připitomělému „světoobčanství“ naivů odtržených nejen od reality – ale i své rodné země a potřeb jejich obyvatel. Bohužel LŽI o podporované aktivitě občanů, NAPROSTO NEDOSTATEČNÁ A DLOUHODOBĚ ÚMYSLNĚ PODFINANCOVANÁ nepodpora skutečně přínosných činností degradovala a devastovala i mnohé z těch původně velice cenných…
  V „soutěži zdravé konkurence“ tak byla zcela nezdravě zcela otrávena přirozená aktivita občanů a jejich přirozená nepřepjatá (rodinu a sebe nezanedbávající) snaha zajímat se o okolí a skutečné věci veřejné.
  Tento zoufalý nedostatek suplovali mnohdy po léta v mnoha oblastech nadaní či přirozeně odolnější jednotlivci a malé skupiny.
  Ovšem „ÉRA“ jejich účinného „suplování“ chybějící přirozené a přirozeně zdravě podporované masy aktivnějších je dávno u konce, a společnost se navzdory chvilkovému „přepychovějšímu období již zglajchšaltovaných“ dále propadá do atomizované beznaděje.
  Možná jsem nekonečný naiva, ale skromně si soukromě myslím, že lidé pro to aby se z pasti „blahobytu“, pohodlnosti a apatie nemyšlení a ohlupujícího konzumu, „svobody šekové knížky pro vybrané“ dostali budou potřebovat všechny poctivé mozky, ruce i nohy světa…
  Další de facto „bdělé“ snění (jakkoliv racionalizované) o jejich vlastním „zajištěném“ „VIP osudu“ (jich samotných a jejich potomků) jim v tom ale rozhodně nepomůže…