Diskuze k článku


 • hudryper • 11. ledna 2016

  Podvodnému systému se podařilo více než zestonásobit platby vodného od podvodné privatizace.
  I když se podaří konečně prosadit odprivatizaci ve Zlíně,cenová úroveň vodného a stočného už
  neklesne,nejspíš bude i nadále růst i přes domácí vlastníky.Zahraniční vodohospodářské korporace
  totiž svou cenovou hladinou (dobře ošetřenou kartelovými dohodami) umožňují dosahovat stejné ceny i ostatním vodárenským subjektům,to bez ohledu na typ vlastnictví.
  Znám obec s vlastními vodovodními studnami zajišťujícími nejméně polovinu v obci spotřebované
  vody.Zbytek nakupuje (nikoliv obec,nýbrž firma,která si místní vodovody a kanalizace pronajala)
  od Veolie. Odběratelům účtuje tato firma po dohodě s Mě úřadem cenu vodného a stočného na
  úrovni cen v Praze ! Úřad se zbavil administrativy spojené s fakturací,přitom si ponechal partu
  „vodáků“,které nasazuje na poruchy,to znamená,že údržba potrubí není záležitostí firmy,které
  fakturuje vodné. Pronájmem se úřad pojistil proti odmítnutí dotace z fondů EU, vlastnicky zůstal
  systém v obecním majetku a přitom se soukromým kamarádům představenstva obce a zpětně jim
  nedaří špatně. Tato firma dnes koupila pro své úřadování nákladný objekt za cenu,za kterou byl
  už 10 let neprodejný,vzkvétající vozový park dokazuje,že není nad kapitalismus jištěný předpisem
  či zákonem jako je placení odvozu odpadků,stanovování cen vodného,stočného,odpadkového…..
  Jo, kde jsou ty časy, kdy omezovaly „svobodu“ okrádat své bližní nepopulární „mzdové fondy“ !