Rodina nad zákon

Byl jsem tu i onde opakovaně osočen (kromě jiných zločinů jako je vlastizrada, válečné štvaní [toho jsem se měl dopustit odmítáním války], xenofilie a nedostatku smyslu pro vlast, krev, čest a národ) z toho, že nestavím blaho své rodiny nade vše a nejsem ochoten kvůli němu porušit při boji proti uprchlíkům všechny zákony a zábrany, co jich jen naše kultura a právo znají.

Tak bych k tomu ocitoval odstavec z článku z tištěné mutace Českého slova s názvem, který nutně musí zahřát u srdce každého dobrého islamobijce – Nepřizpůsobujme se imigrantům! – a obsahem, který si přečte s vděkem a radostí, že konečně někdo napsal „pravdu“, v tomto případě německá policistka píšící o nebezpečných a nepřizpůsobivých imigrantech:

Vyrůstají prý v prostředí ovlivněném strachem a násilím, v němž je pevná společenská role a čest celého klanu přednější, než osobní svoboda nebo německé zákony. (…) Muslimové v Německu podle Kambouriové [to je ta německá policistka řeckého původu] vytvářejí vlastní, paralelní struktury k německým policejním a soudním orgánům.

A teď mi řekněte, v čem je tak zásadní rozdíl mezi nadřazováním rodiny nad pravidla a zákon na straně jedné a paralelními strukturami k policejním a soudním orgánům na straně druhé, že to je v jednom případě výraz osobní a občanské odpovědnosti a ve druhém příčina tak akutního a extrémního ohrožení, že proti němu musí být zakročeno i za cenu omezení lidských a občanských práv a svobod?

Převzato z blogu Tribun

Přejít do diskuze k článku 106 komentářů