Diskuze k článku


 • Bety • 23. února 2017

  Ze všech těch paragrafů a usnesení se prostému občanu tak zatočí makovice, že neví ani kde je levá a pravá (což je také zřejmě jejich pravý účel). Vyjadřuji svůj obdiv autorovi, který se tím bludištěm dokázal prodrat a po mnohaletém neskutečném úsilí se konečně dokázal dobrat nějakého výsledku – což je nutno v „právním“ státě hodnotit jako skutečně hrdinský čin.

 • hudryper • 23. února 2017

  Bety napsal
  Vyjadřuji svůj obdiv autorovi,

  Souhlasím,jde o neuvěřitelný právní,ale i lidský výkon.Nutno poznamenat,že se pan Ing. Novotný
  nebil zato, aby dosáhl rozumnější cenu vody pro sebe,nýbrž výlučně pro jiné ! A v tom vidím něco,
  co odporuje,rozšířené společenské letargií,kdy jsou celé generace vedeny pouze k vlastnímu libidu,
  k individuálnímu prospěchu za ztrát jiných. Gratuluji Vám,pane inženýre a přeji pevné zdraví.

 • Aleš • 23. února 2017

  U nás na obci přes vodní hospodářství jsou dlouhodobě cíleně zaměstnáváni pracovníci jejichž charakter by šel shrnout jedním slovem. Lajdáctví. A to vede k tomu, že lidé mají zmatek ve skutečné spotřebě i ceně, tak v délce období, kdy si neoprávněně vodárny schraňují na účtech přeplatky a také ve stavu majetku a potřebě investic. Investice by měly být ne z dotačních prostředků unie, ale ze zisku vodáren. Taktéž tohle lajdáctví má vliv na probíhající investiční akce, kontrolu, délku, kvalitu i cenu akcí. O chybějící dokumentaci k současným či minulým podobám inženýrských sítí ani nemluvě. Někteří dotčení občané by nejraději si tohle s rozpočtově zodpovědným starostou vyřídili ručně stručně. A tady bych odpověděl oblíbeným bonmotem. Změna v tomto lze zařídit demokraticky volbami nebo nedemokraticky kalašnikovem. Je hloupostí lidí, když pořád lidé na zodpovědná místa volí pořád jedny a ty samé, byť občas s trochu jiným nátěrem či neokoukanou, ale o to arogantnější tváří. Apeluji na členy inventarizačních komisí na obcích, sic asi výjimečně, ale asi existuje šance najít nesrovnalosti a tím pádem šanci aspoň na kosmetickou úpravu stavu věcích veřejných a v konečném důsledku i ceny vody. Když jsem na to lajdáctví, které nijak vedení obce nezastíralo, ale házelo to na toho jednoho pracovníka a snažilo se odvést pozornost, se snažil slušně upozornit, krajské vedení jisté politické strany na mne nasadilo těžký psychický nátlak a pokusilo se mi rozvrátit rodinu. A to šlo v důsledku těm dotčeným o drobné v porovnání s penězi, o které šlo v případě zlínské vodárny. Dokážu si živě představit, jak obtížné bylo vybojovat tuhle velkou úspěšnou bitvu.
  Občané, jež si nedávno budovali přípojky kanalizace by mohli vyprávět o problémech, vícenákladech, délce budování a aroganci obce…

 • zajoch • 26. února 2017

  Pan inženýr Novotný je cílevědomý Severomoravan. Ale i ve zdejším měřítku je mimořádně houževnatý. Naše obdivná prohlášení snad ani nemohou dostatečně ocenit jeho zásluhu „ve věci vody“. Jistě mohu mluvit i za jiné – děkujeme.