Rusko: Poslanci předložili Státní dumě návrhy zákonů pro deoffshorizaci ekonomiky

Ruské státní dumě byla předložena řada návrhů zákonů s cílem deoffshorizace ruské ekonomiky. Z databáze údajů Státní dumy je možné vyčíst, že autory dokumentů jsou členové Rady federace v čele s předsedou komory Valentinou Matvijenko.

Jak je zmíněno v průvodní zprávě k jednomu z těchto návrhů, „použití offshorových společností ruskými podnikateli způsobuje značnou škodu zájmům RF“. Autoři návrhu zákona uvádějí, že vyvedení kapitálu z Ruska prostřednictvím offshorových zón dosahuje mimořádných rozměrů: za dvacet let to bylo již více než 800 miliard USD.

Senátoři navrhují zakázat společnostem s registrací v zahraničí získávat státní podporu prostřednictvím Vněšekonombanky, a také prostřednictvím mechanizmu státních záruk. Kromě toho je mezi zákonodárnými iniciativami odhalení informací o vlastnících organizací, které získávají rozpočtové prostředky a znemožnění přístupu offshorovým společnostem ke státním nákupům.

V návrhu je doplnění článku trestního zákoníku „Vyhýbání se úhradě daní anebo poplatků společností“ o přitěžující okolnost při vyhýbání se daní za použití offshorových schémat, transferové tvorby cen a společností zřízených takzvaně na jedno použití. Jako tresty za tyto činy jsou navrhovány pokuty v rozměru od 200 do 500 tisíc rublů, nucené práce se sazbou do 5 let, nebo odnětí svobody se sazbou do 6 let.

Úvěry od Vněšekonombanky

Změny zákona „O bance pro rozvoj“ stanovují, že Vněšekonombanka může financovat investiční projekty na rozvoj infrastruktury a realizovat inovační projekty úvěrováním ruských právnických osob nebo vstupem do obchodních organizací, které jsou ruskými právnickými osobami. V současné době tyto právnické osoby nemusely mít ruskou registraci.

Vněšekonombanka se také může účastnit podpory malého a středního byznysu pouze prostřednictvím jeho financování bankami, které jsou zaregistrované na území RF a ruskými právnickými osobami, které podporují malý a střední byznys. Ve stávajícím zákoně není registrace takovýchto bank a osob definována.

Kromě toho bude v případě přijetí návrhu zákona moci Vněšekonombanka poskytovat záruky pouze ruským právnickým osobám.

Státní nákupy

V návrhu je, aby do zákona o federálním smluvním systému, byl zahrnut požadavek, na základě kterého nebudou moci být účastníky nákupu zboží, prací a služeb pro státní a obecní potřeby osoby, které jsou zaregistrovány, nebo mají bydliště, či daňovou rezidenturu v offshorové zóně.

Seznam offshorů podle ministerstva financí tvoří státy a území, které poskytují zvýhodněný daňový režim nebo které neposkytují v případě potřeby informace finančním úřadům. V současné době tam patří asi 40 území, včetně Britských panenských ostrovů, Gibraltaru, Hongkongu, Lichtenštejnska, Malediv, Malty, Spojených arabských emirátů a Kajmanských ostrovů. Kypr do tohoto seznamu nepatří již téměř dva roky – od 01. 01. 2013.

Změny v zákoně o státní registraci právnických osob předpokládají nutnost předložit při registraci údaje o osobách, zakladatelích s kontrolou – rezidentů RF, s výjimkou společností, které absolvovali proceduru listingu (v souvislosti s obchodováním s cennými papíry na burze).

Rozpočtová kontrola

V dalším návrhu zákona je provedení změn v Rozpočtovém kodexu, kterými se do této normy zavádí povinné odhalování informací o všech příjemcích prostředků, které byly vyčleněny na nákup zboží, prací a služeb pro státní (obecní) potřeby, a také o všech osobách, které rozpočtové prostředky dostávají. Musí být odhaleny i údaje o osobách kontrolujících společnosti/organizace, které získávají státní prostředky.

Kromě toho je navrhováno vnést dodatek, na základě kterého budou státní nebo obecní záruky poskytovány pouze ruským právnickým osobám.

Zdroj textu: Politikus.ru

Překlad: Irena

Stanův komentář: Srovnejme reakci ruské Dumy s reakcí českých médií a zákonodárců v „kauze Kvitová“. A okamžitě pochopíme, čím se liší „byzantský samoděržavný totalitarismus“ od „vyspělé liberálně-tržní demokracie“ :)

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů