Diskuze k článku


 • idiotronic • 24. listopadu 2015

  Od padesátých let mají v ČR největší počet dětí skupiny s nejhoršími předpoklady pro vzdělávání. Učitelky na základkách vědí, proč nechtějí učit v oblastech, kde je ve třídě ,,inkluzívně “ včleněn jistý počet nevychovávaných. Ale ke křížení nedochází, vznikají ghetta. V Česku to jen výjimečně jsou ,,no go“ oblasti, většinou je poznáte podle architektury po odsunutých ,,Němcích“, popřípadě podle chybějících domovních dveří(nebo dvakrát ročně opravovaných).
  Bytová politika za normalizace potlačovala porodnost Čechů.
  Bylo mi 28 let, vykonávaná profese konstruktér, a i dvakát týdně mne policie na podnikové ubytovně kontrolovala , zda u mne nepřespává osoba opačného pohlaví. Naposledy v roce ´68 se o jevu smělo veřejně psát. Za hlavní se považovalo udržení vedoucí úlohy strany a tak ti nebydlící na Stranu kašlali a ti preferovaní s 8 dětmi (zprůměrováno to nevypadá tak zle) na Stranu kašlali taky. Ale pořád tu NENÍ průměrná hnědá rasa s IQ 90. Slovenský názor by byl zajímavější. Už se začali křížit? (současný styl ke vzniku nové rasy nevede, pouze přes sociální rozvrat)

 • Béda • 25. listopadu 2015

  idiotronic ,

  „Bytová politika za normalizace potlačovala porodnost Čechů… ti preferovaní (asi narážíte na Romy) s 8 dětmi (zprůměrováno to nevypadá tak zle) na Stranu kašlali taky. ..“ Jestliže by tomu bylo jak píšete, tak by podíl Romů v (ve vymírající) populaci raketově narůstal.

  A co dneska? Bytová politika a vůbec rodinná a sociální politika již podporuje porodnost Čechů? Nejsou výjimečné přírůstky jenom dílem přistěhovalectví? Je dnes v ČR vyšší anebo nižší porodnost než před hadrákem?

 • idiotronic • 25. listopadu 2015

  Ano, já jsem neřekl, že normalizace to kazí dnes.Hadrák přinesl nezaměstnanost a migraci. Přistěhovalectví
  nám zamíchalo karty, ale oněch 2,11 dítěte na rodinu se nepřiblížilo. Dokonce vzestup porodnosti v polovině 70. let,nazývaný populační explozí, explozí z demografického pohledu nebyl. Přesto vedl k vyučování na směny, což svědčí o tom, že společnost již tehdy šetřila na sebevražedně nesprávném místě.
  Počet Romů není znám od doby, kdy byly zrušeny zvláštní dávky, vázané na tuto národnost( opět hadrák). Od té doby se jich značná část deklaruje jako Češi. A nelze proti tomu nic zvláštního namítat, znám jich řadu, kteří hovoří česky a jiný jazyk neužívají.
  Hadrák s velkou dávkou fantazie, aniž by se rozhlédl po Evropě, předal i s novými zákony bytový fond do rukou soukromníků. A tak se ti, kdož mají mít děti, ocitají v nejisté situaci, způsobené nereálnými představami majitelů bytových domů .Ano, těmto lidem byla svěřena pravomoc rozhodovat o tom kdo bude bydlet a za kolik. Jenže oni nemají tušení, co je přiměřený zisk a dobré mravy . Za pronájem vybírají majitelé s pochybným morálním profilem kauce od lidí , kteří stojí morálně výše a kteří, když poznají, kde všude je pan domácí okrádá, se cítí znechuceni. To je kokrétní zkušenost a budu rád, když ojedinělá. Ustálení sociální stratifikace společnosti tak , aby nebydleli v jednom domě prostitutky , kriminálníci a učitelé, to trvá desetiletí.
  A vracím se k původnímu tématu – Romové tvoří skupinu s odlišným životním stylem, který není slučitelný s kodexem, kterým tento stát vznikl. A k žádnému ,,zprůměrování“ o , němž složitě hovořil kníže deBil derBerg nedochází.

 • Supman • 25. listopadu 2015

  idiotronic napsal
  Za pronájem vybírají majitelé s pochybným morálním profilem kauce od lidí , kteří stojí morálně výše a kteří, když poznají, kde všude je pan domácí okrádá, se cítí znechuceni. To je kokrétní zkušenost a budu rád, když ojedinělá.

  Bohužel Vás musím zklamat. I já mám stejnou a dokonce několikanásobnou zkušenost… Chamtivost vycházející ze sobectví je příznakem nízkých morálních standartů. Dle mého je nám sobectví dáno vrozeným pudem sebezáchovy a pouze Kantův „mravní zákon“ ho dokáže porážet. Sám jsem přesvědčen, že nám církev Římsko-katolická po staletí lhala, když spojovala „prvotní hřích“ se sexualitou. Podle mne jsme prvotním hříchem skutečně zatíženi, ale jde o vrozený pud sebezáchovy který je vlastní všem živým tvorům. Sobectví je jeho projev či realizace a z toho plyne veškeré neštěstí světa…

  Jinak s Vámi naprosto souhlasím. Žádná integrace se konat nebude. Ta je možná pouze u kulturně kompatibilních okruhů. Příkladem jsou všechny postkoloniální mocnosti v Evropě, kde se z importovaných kultur vytvořily pouze jinokulturní homogenní uskupení (No go zones). Ve Spojených státech se jim „mix“ podařil pouze částečně za sjednocení hodnot na konzumu a řízené debilizaci při (ne)vzdělávání. Ideologie „výroby“ poslušných debilů je sice pro vládnoucí pseudoelity zřejmě lákavá, ale myslím že následek bude opět úpadek jak kulturní, tak morální a ekonomický…

 • Honza999 • 26. listopadu 2015

  idiotronic
  „Romové tvoří skupinu s odlišným životním stylem, který není slučitelný s kodexem, kterým tento stát vznikl.“

  AHA…. A co ti majitelé nemovitostí snažící se z nájemníka sedřít kůži zaživa.
  Sdírat z někoho kůži… To je ten „kodex“, kterým tento stát vznikl???

  A vy požadujete na jiných, aby se tomuto „kodexu“ podřizovali? Víte, oni se přizpůsobili – jenže jinak, než si myslíte. Přizpůsobili se v podstatě daleko chytřeji než se systému přizpůsobujeme my.