Diskuze k článku


 • Sio • 24. červnaec 2016

  Na tom je bohužel velký kus pravdy.

 • Dolmen • 24. červnaec 2016

  Výstižná alegorie, tahle společnost takhle opravdu funguje….a nejen česká.

 • karpi • 24. červnaec 2016

  Není to spíše takhle?

  Monogamie a párové vztahy přišly s nástupem partiarchátu. Patriarchát vznikl v důsledku potřeby dohledat dědice nashromážděného majetku po otcově linii. Majetek se začal shromažďovat v ten okamžik, kdy lidstvo začalo vyrábět více než spotřebovalo.

  Monogamie, je jenom jedním z důsledků vývoje prostředků k uspokojování materiálních potřeb člověka. Tak jako stát, otroctví, písmo, nová náboženství a další vymoženosti.

  Ale dopad na život jednotlivce jste, myslím, vystihl.
  Berte to ovšem tak, a budiž Vám to útěchou, že jsou i tací mezi námi, kteří by byli vděčni alespoň za tu monogamní náhražku.. ,P .))

 • Gatta • 25. červnaec 2016

  Z internetu: „První historicky doloženou monogamii vyhlásil aškenázský rabín Geršom ben Jehuda v roce 1000. Platila pro Židy žijící ve střední Evropě. Monogamie byla zavedena na židovském synodu v Mohuči. Šlo pouze o zkoušku na dobu 1000 let. “

  O tom jsem někde četl, že tehdejším hlavním motivem pro toto zavedení monogamie byly opakující se pogromy na Židy. A účelem tohoto, opatření bylo, že „jen s jednou manželkou se dá lépe utíkat“.

  Jinak – jedinou jistotou je, že „přirozený výběr si to přebere“.

 • peter. • 25. červnaec 2016

  Gatta:
  Monogamia bola uzákonená už u staroslovanských kmeňov.Len náčelník mohol mať viac žien.
  V 9. tom storočí platil vo Veľkej Morave zákoník :“ Zakon Sudnyj Ljudem“.
  Jeden z bodov ( § ):
  13. Kto má dve manželky,nech vyženie tú,ktorú si vzal neskôr aj s deťmi.Potom nech ho zbičujú a kajá sa 7 rokov.
  http://www.hradiska.sk/2011/04/zakonnik-velkwj-moravy-zakon-sudnyj.html

 • peter. • 25. červnaec 2016

  peter. napsal
  Monogamia bola uzákonená už u staroslovanských kmeňov.

  U kresťanov:
  NZ – Matúš 19,(3 – 9)
  U židov – Starý Zákon hovorí o monogamii už od stvorenia sveta a ľudí (Gn 2,24)
  a biblickí proroci opisujú vzťah Jahveho k Izraelu ako manželstvo,ktoré je monogamné.

 • Gatta • 25. červnaec 2016

  Re peter – najímavé, uloženo – příležitostně určitě přečtu.

 • J. W. • 25. červnaec 2016

  No, konečně někdo, komu to zapaluje, nebo ví o co jde. Z diskuse u článku „Běda mužům, kterým žena vládne“ by člověk nabyl dojmu, že jsou všichni už ú p l n ě praštění a imbecilní, jak si notují, že jsou tací….
  Součástí chovu hospodářských zvířat (krav, volů, prasat či občanů), ale i rostlin a jiných organizmů je ovládání jejich prostoru, výživy a rozmnožování. A ti pitomci hospodářští organizmové si to chválí a ještě se perou, aby to ovládání bylo „lepší“.

 • Jan Kristek • 25. červnaec 2016

  Peter:
  V bibli, písmu polygamního židovského národa, o monogamii samozřejmě žádná zmínka není. Jediná zmínka, která tam je, v Pavlovi, že kněží mají mít jen jednu ženu, se vztahuje jen na kněze – podobně jako později celibát – a smyslem patrně je „levná církev“, aby ovečky nemusely dřít na x farářových žen. To by asi další věřící nenalákalo.
  Metodějův překlad římského zákoníka souvisí hlavně s tím, že Metoděj byl také právník, nemá nic společného ani se starými Slovany, ani s náboženstvím, a nejspíš zůstal jenbom na papíře.
  Metoděj sice vychoval kněží, ti ale byli hned prodáni do otroctví a neměli možnost působit mezi lidmi. Velkomoravská říše, která měla jepičí život, krátce na to beze stopy mizí.
  V Kosmovi se pak můžeme dočíst: „…toho času každý, jak se mu líbilo, směl míti dvě i tři ženy a nebylo hříchem unésti manželku bližního ani manželce vdáti se za ženatého muže … tehdy bylo k veliké hanbě, jestliže muž žil, maje dosti na jedné ženě nebo žena na jednom muži … žili totiž … majíce manželství společná“.

 • peter. • 25. červnaec 2016

  Jan Kristek napsal
  Jediná zmínka, která tam je, v Pavlovi, že kněží mají mít jen jednu

  Matúš 19,5 – Preto muž opustí otca aj matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.Čo teda Boh spojil,nech človek nerozlučuje.
  Mt 19,9 – Každý kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú,cudzoloží.
  Genezis 2,24 – Preto muž opustí…atď..pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.
  Priznávam,že najmä Starý zákon vyznieva tak,že všetky jeho významní protagonisti žili v polygamných zväzkoch a až na to,čo je uvedené v Genesis 2,24,nikde nie je explicitne vyjadrené,že manželstvo musí byť monogamným zväzkom.Ani v Rímskom práve v stati o rodine nie je taký zákon aj keď je faktom,že antickí Rimania žili v monogamných manželstvách,pri čom bol prípustný aj konkubinát, no o polygamii sa tam dočítať neviem.Vždy,opakujem vždy sa však jedná o zväzok medzi mužom a ženou.
  Čo sa týka starých Slovanov a Veľkomoravskej ríše,tak na internete je mnoho materiálu od mnohých autorov,ktoré sa zhodujú v tom,že Slovania žili v monogamných zväzkoch a len náčelník mohol mať 4 ženy.Zjednotiteľ Slovanov Sámo ich mal dokonca 12.
  O existencii ani o autentičnosti zákoníka „Zakon Sudnyj Ljudem“nemám dôvod pochybovať.A napriek tomu,že spochybňujete význam Veľkomoravskej ríše a sv.Metoda,je z hľadiska tejto diskusie dôležité,že už v 9.storočí bol zákaz polygamie stanovený zákonom,rovnako ako represia za jeho porušenie.

 • peter. • 25. červnaec 2016

  Napokon aj(kurevník) Zeus mal len jednu manželku Héru,podobne ako rímsky Jupiter mal za manželku Juno.Aspoň tak sa píše v mytológii.

 • peter. • 25. červnaec 2016

  Jan Kristek:
  Chcel by som upozorniť na to,že svojim príspevkom som reagoval na Gattu,ktorý sa zmienil o tom,že prvý kto vyhlásil monogamiu bol istý aškenázsky rabín v r.1000.Nevyvraciam to,len som pridal to, čo je o tom známe mne.
  Váš článok som si prečítal a nemám dôvod aby som v ňom niečo spochybňoval alebo naň reagoval.