Diskuze k článku


 • Béda • 6. dubna 2015

  Ukrajina je „banánová“ republika. Její vstup do EU v nynějším stavu by znamenal okamžitý krach tohoto projektu, který se utápí v mnoha vnitřních konfliktech. Vstup nacistické, ekonomicky zkrachovalé země ve válečném stavu by byl funusem EU.

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinski-sociologovia-do-europske-unie-uz-nechce-ani-polovica-ukrajincov/592092

  Menej ako polovica Ukrajincov chce, aby sa krajina stala členom EÚ. Svedčí o tom prieskum Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), ktorý sa uskutočnil na území Ukrajiny, vrátane juhovýchodu. Ako poznamenáva novinár nemeckého spravodajského portálu Telepolis, výsledky prieskumu, na pozadí početných prehlásení ukrajinských a západných politikov, sa zdajú byť neočakávanými…

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://cz.sputniknews.com/svet/20150406/217652.html

  Washington by měl nabídnout Rusku členství v NATO hned po ukončení „studené války“, prohlásil v neděli bývalý ministr zahraničí USA James Baker v interview pro televizní kanál CNN…

  http://cz.sputniknews.com/svet/20150406/217913.html

  V průběhu jednání „normandské čtyřky“ v Minsku prezident Ukrajiny Petro Porošenko nabídl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, „aby si vzal Donbas“, oznámil Forbes s odvoláním na vlastní prameny.

  Podle informace časopisu, na neveřejné schůzce s řídícím byrem Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů Vladimir Putin vyprávěl, že na jednáních „normandské čtyřky“ v Minsku mu Petro Porošenko nabídl, „aby si vzal Donbas do složení Ruska“.

  „Ten (Porošenko) mi řekl rovnou: „Vezměte si Donbas“. Odpověděl jsem mu: „Zbláznil ses? Donbas nepotřebuji. Když vy ho také nepotřebujete, vyhlaste jeho nezávislost“, uvádí Forbes slova ruského prezidenta…

 • Béda • 6. dubna 2015

  dovětek: … Podle slov Vladimira Putina, Porošenko řekl, že ukrajinské úřady nemohou na to přistoupit. V tomto případě mají ukrajinské úřady platit obyvatelům Donbasu důchody a příplatky, a obnovit bankovní systém, podotkl Putin.
  Jeden z účastníků schůzky potvrdil, že Putin vyprávěl o nečekaném Porošenkově návrhu.

  „Porošenko Rusku nabídl, aby převzalo finanční zabezpečení Donbasu. A Putin mu řekl, že o tom může být řeč jenom v případě, když bude Donbas zapojen do složení Ruska, zatím je ale Donbas součástí Ukrajiny, a platit musí ukrajinská strana“, řekl spolubesedník Forbes.

  Tiskový tajemník prezidenta Ruska Dimitrij Peskov prohlásil, že nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit informaci od pramenů Forbes, protože beseda Putina s byrem Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů byla neveřejná.

  Tiskový tajemník Petra Porošenka Svjatoslav Cegolko na četné telefonáty neodpověděl. Mluvčí kancléřky SRN ze své strany nemohla říci, jestli slyšela Porošenkův návrh Putinovi týkající statutu Donbasu. Dovolat se mluvčího francouzského prezidenta Hollandea se také nepodařilo, podotýká Forbes.

  Více: http://cz.sputniknews.com/svet/20150406/217913.html#ixzz3WWIEvNv3

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ukrajinsky-premier-dostal-v-nemecku-zlutou-kartu/

  Arsenij Jaceňuk během své návštěvy v Německu nedokázal přesvědčit Německo o další půjčce pro Ukrajinu. I když Angela Merkelová před časem slíbila Ukrajině další půjčku ve výši 15 miliard dolarů, tak nyní byla půjčka odložena na neurčito.

  Na Západě se vážně začínají obávat, že nynější ukrajinská vláda není schopná zajistit reformy, po kterých Západ volá a co hůře, že Ukrajina nebude schopna splácet své závazky. Odborníci se domnívají, že půjčené finanční prostředky, které dostal Kyjev z EU a MMF, mizí beze stopy…

 • Béda • 6. dubna 2015

  Multipolární světový řád – nová etapa globalizace

  9. března 2015 prezident Ruské federace Vladimir Putin podepsal federální zákon o ratifikaci dohody o nové rozvojové bance, která se vytváří k financování infrastrukturních projektů a projektů trvalého rozvoje v zemích BRICS a v rozvojových zemích (dohoda byla podepsána 15. července 2014). Souběžně s tím Rusko, Čína a Indie požadují urychlenou reformu MMF, předání kontroly nad ním Spojenými státy všem jeho členům. A Británie se rozhodla připojit k Asijské infrastrukturní investiční bance AIIB – což je epochální událost, která, možná, věští konec „amerického století“ a nástup „asijského století“, jak píše Huffington Post. FED rozhodl o zvýšení základní sazby v červnu, ale reálně k tomu může dojít dříve. A soudě dle toho nás na konci března čekají zajímavé globální události, ale vážnější otázkou je, co bude pak, po nich. Jak bude vypadat řád světa pak?… http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm

 • Béda • 6. dubna 2015

  z článku dále: Alternativa

  5.-6. prosince 2014 byl v Bruselu, centru Evropy, předložen alternativní „petrohradský konsensus“, který byl poskytnut v angličtině, francouzštině a ruštině a byl rozeslán hlavám států, finančním orgánům a ministerstvům ekonomického rozvoje největších zemí světa (anglicky zde, rusky zde).

  V krátkosi lze principy „petrohradského konsensu“, alternativy „washingtonskému“, popsat takto:

  Základním cílem fungování ekonomiky je zaručení uspokojování životních potřeb lidí a společenských institucí pro biosféru bezpečným způsobem po mnoho generací

  Model objektivně nutného cyklu organizace řízení státu

  Peníze – „sluha“ národa, a nikoliv „pán“ člověka

  Objektivní zarážka v každém regionu – biosféricky přípustná struktura využívání půdy v něm

  1. analýza situace a tendencí v biosféře a demografii

  2. vypracování biosféricko-ekologické politiky státu

  3. vypracování infrastrukturní a demografické politiky státu v rámci biosféricko-ekologické politiky

  4. vypracování politiky ekonomického zajišťování biosféricko-ekologické, infrastrukturní a demografické politiky

  5. hospodářská aktivita v rámci plánu biosféricko-ekologického a sociálně-ekonomického rozvoje
  Koncepce udržitelného rozvoje na základě strategie distribuce populace na principu zemědělsko-usedlostní urbanizace – což je jádrem metodologie dosažení základního cíle fungování ekonomiky. Je nevyhnutelné přejít z bezuzdného drancování zdrojů na základě zvyšování počtu měst (megalopolické urbanizace) k racionálnímu využívání půdy a komplexnímu spravování území. A pro realizaci této koncepce je nutné změnit monetaristický přístup na alternativní.
  Organizačně-technologický přístup namísto finančně-účetního, kdy je úhelným kamenem evidence a plánování ekonomiky v naturálních ukazatelích, a nikoliv finančních. Což sebou přináší i vytváření stabilních technologických článků vetknutých do biosféry, jako alternativy nekonečnému honu za ziskem.

  A k realizaci tohoto je nutné:
  Vyvážené používání plánu a trhu. Plán je souhrn cílů výrobního systému, prostředků a metod jejich dosažení, trh je jen jeden z prostředků dosažení těchto cílů.

  Pro vypracování plánu státního rozvoje a nastavení tržního mechanismu k dosažení těchto cílů plánu je nutné:
  Využívání metrologických správných vyvážených modelů směny produktů a finanční směny v národním hospodářství

  Konkrétně využívání modelů meziodvětvových bilancí pro zajištění všech plánů rozvoje odvětví mezi sebou, za vypracovávání obecného plánu rozvoje, je zárukou toho, že se budou realizovat:
  Politika systematického snižování cen, namísto politiky jejich systematického zvyšování, a tvrdé kontroly cen zboží tvořícího základ tarifu – skupiny výrobků, na kterých přímo závisí většina ostatních cen: energosuroviny, surovin, výrobní prostředy a další.
  Určování vzájemného kurzu měn přes energetický invariant tarifu. Invariant tarifu je produkt, jehož množstvím lze vyjádřit ceny všech ostatních produktů bez vyjímky.
  Energetický standard krytí peněžní jednotky, který je určován vztahem:
  roční objem vyrobené elektrické energie⁄ množství platebních prostředků v oběhu

  Po dohodě jsou možné i další varianty výpočtu energetického standardu, ale navázání na objem energie v té či oné formě je nutné.
  Mezinárodní obchod, který může být prováděn v různých variantách:

  První: členské státy používají jednotnou měnu. V této variantě je nutná tvrdá kontrola emise měny, jinak se bude opakovat to, co s dolarem. K tomu je nutný mezinárodní orgán, který bude mít pravomoc plánovat rozvoj, rozdělovat daně a dotace státům patřícím do zóny fungování dané měny. Členské státy se budou muset vzdát části ekonomické a politické suverenity ve prospěch tohoto obecného centra.

  Druhá: vytvoří se fond nebo konsorcium, do kterého členské státy vloží své měny podle energetického standardu. Ostatní země mohou odkoupit podle daného kurzu měnu země, jít s těmito prostředky na trh a koupit to, co je potřeba. Energetický standard, který se bude používat ve vzájemných operacích, je určován členskými zeměmi na základě předcházející dohody.

  Preferována je druhá varianta, protože zachovává suverenitu států:
  Zákaz úroků. Bezúročné úvěrování namísto lichvy. Podnikatelská účast bank-investorů poskytujících bezúročný úvěr za podíl na zisku z projektů.
  Zavedení politiky potlačování umělého vytváření poptávky po výrobcích, které jsou skutečně nutné pro život. Tedy zákaz neracionálního využívání zdrojů prostřednictvím povzbuzování spotřeby formou různé „módy“, různými marketingovými manipulacemi a technologiemi plánovaného zastarávání.
  Zákaz vytváření trhů u výrobků, jejichž hodnota je fiktivní.
  Daňově-dotační mechanismus jako prostředek bezstrukturního ladění makroekonomického systému na cíle státní politiky, vyjádřené v plánu rozvoje. Je nutné použít progresivní zdanění, a daňová základna musí být tvořena pouze právnickými osobami, což ulehčí kontrolu, evidování a sníží počet lidí zaměstnaných v obsluze daňové sféry. Rozdělování dotací je založeno na konkrétních ukazatelích meziodvětvových bilancí, což vylučuje situaci, kdy je peněz příliš mnoho, nebo příliš málo.
  Zajišťování masové realizace vědecko-realizačních cyklů v jejich úplnosti ve všech odvětvích ekonomiky a dalších sférách aktivit společnosti v rozumných termínech. Vědecko-realizační cyklus je proces od stanovení vědecko-výzkumných úkolů v oblasti základní vědy po jejich zhmotnění v masové výrobě potřebné produkce (včetně služeb).

 • aram • 6. dubna 2015

  Demonstranti zaházeli velvyslanectví USA v Kyjevě hnojem …
  Účastníci akce protestovali proti řízení kyjevské vlády Američany.
  https://poznamkypanabavora.wordpress.com/
  V odkazu na zdroji je video
  http://lifenews.ru/news/152183#comments
  Všimněte si prosím toho plotu kolem vyslanectví. Kolik může mít, 4 metry?
  Něco podobného jsem viděla už před pár lety ve Stockholmu taktéž kolem amerického velvyslanectví. Za plotem byly navíc ještě jakési zátarasy. Už tehdy jsem si říkala koho se asi bojí.

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/366250-hystericky-velvyslanec-zemanova-cest-rusko-chvali-prezidentuv-postoj-k-schapirovi.html

  Nejvíc se mi líbí jako péči má velvyslanec USA v ČR Reinhardt Schapiro, aby český prezident nejel do RF v den slavnostní prohlídky kvůli údajnému zasahování RF do vnitřních věcí Ukrajiny. V takovém případě by Reinhardtova země – USA musela být sankcionována, izolována a embargována celým světem za nikoliv utajované zasahování ale otevřené válečné napadání mnoha zemí, podvracení režimů v různých zemích, včetně Ukrajiny. Jak si to vůbec může dovolit? Že ho hanba nefackuje!

 • aram • 6. dubna 2015

  Béda napsal

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/366250-hystericky-velvyslanec-zemanova-cest-rusko-chvali-prezidentuv-postoj-k-schapirovi.html

  Nejvíc se mi líbí jako péči má velvyslanec USA v ČR Reinhardt Schapiro, aby český prezident nejel do RF v den slavnostní prohlídky kvůli údajnému zasahování RF do vnitřních věcí Ukrajiny. V takovém případě by Reinhardtova země – USA musela být sankcionována, izolována a embargována celým světem za nikoliv utajované zasahování ale otevřené válečné napadání mnoha zemí, podvracení režimů v různých zemích, včetně Ukrajiny. Jak si to vůbec může dovolit? Že ho hanba nefackuje!

  Shapiro měl především držet ústa. Za tohle ho doma nepochválí. Kdyby je držel nebyl by kolem toho povyk. Já nevím co se jim nelíbí, prý upřímně se obrátil k prezidentovi suverénní země a ten mu upřímně odpověděl.

 • hudryper • 6. dubna 2015

  Však mu také Rusové poradili, ať změní zaměstnání. Podle všeho je jedinou diplomatickou kvalifikací Schapira (proč asi se mi to plete s Šamirem?) fakt,že chodil do školy s Obamou.

 • Irena • 6. dubna 2015

  Béda napsal
  http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm

  Velice zajímavý článek. A jedno je jisté, obsahuje termíny z Dostatečně všeobecné teorie řízení. Já jsem říkala, že tu terminologii začínám zachytávat dost často. Pořád nedokážu posoudit nakolik je pro současné ruské vedení důležitá, ale s určitostí můžu říci, že si probojovává cestu na světlo.

 • Svatava • 6. dubna 2015

  Je tady menší zádrhel ohledně US-Iran smlouvy, která má být teprve sepsána v červnu. Amíkům bylo toto závěrečné jednání presentováno s postupným uvolněním sankcí, jenomže okamžitě po tom se nechal slyešet min. zahraničí Iránu, že bylo domluveno úplné zrušení sankcí a nic jiného nepřipadá v úvahu. Proto ta záverečná fáze trvala ostatně tak dlouho. Tento ministr take prohlásil, že pokud by US plánovali jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly na stole v době vyjednávání, celá věc padne.

 • zajoch • 6. dubna 2015

  Moc se v právních záležitostech nevyznám, ale snad přijetí mezinárodní dohody exekutivou zúčastněných států ještě neznamená platnost dohody. Aby v platnost vstoupila, musí být ratifikována, t.j. odsouhlasena parlamenty příslušných států. Ale pokud ještě dohoda není ani sepsána, tak jak potom mohla být schválena zástupci zúčastněných států? To se potom asi jednalo o nějakém záměru a nikoliv o vlastní dohodě a schválen byl ten záměr. I kdyby však byla schválena skutečná dohoda, potom může ještě kterákoliv ze stran bez problémů odstoupit. Snad. Třeba mě nějaký právně znalý odborník opraví.

 • Svatava • 6. dubna 2015

  Tuto dohodu provází hodně zmatků, především po vystoupení premiéra Usraele v kongresu US. Média uváděly, že většina demokratů se tohoto proslovu účastnit nebude, ale nakonec se nikdo neopovážil si tuto šanci nechat ujít, nebo se dokonce dostat na seznam kandidátů vyškrtnutých z finančních podpor. Skandování a obrovskou podporu, kterou premiér získal v kongresu bude mít bezesporu své následky, protože se dostalo na povrch, že premiér byl o každém kroku jednání informován, proto do finální faze nebylo nic zveřejněno. V důsledku toho byl poslán dopis vedení Iránu, pod který se údajně podepsalo asi 47 kongresmenů s tím, aby si přestali dělat naději, protože tento president v lednu končí a kongres tuto smlouvu neschválí.
  Poté ovšem vystoupil min. zahraničních věcí v kongresu, aby informoval jednotlivé členy, že tato dohoda nepodléhá žádné ratifikaci a nemají tudíž žádnou šanci tuto dohodu překazit. Je to údajně dohoda mezi am. administrativou a administrativou Iránu a žádnému schválení nepodléhá. Nicméně je snad povinností presidenta výsledek jednání kongresu oznámit a seznámit je s detaily smlouvy, která má být teprve dána na papír.

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5785-nemecky-novinar-vysetrovani-zamerne-utajuje-informace-cernych-skrinek-malajsijskeho-boeingu

  …Mimochodem, dále se v tomto materiálu uvádí, že při rozšifrování záznamů se zúčastnili ruští experti. Ale to je lež. Tým vyšetřovatelů se skládal pouze ze zástupců Ukrajiny, Austrálie, Belgie a Nizozemska.

  Záznamníky z Boeingu zadalo Nizozemsko k dešifrování do Velké Británie. Jak o tom informuje vydání Spiegelu 08.08. 2014 -. „Úspěšně jsme přečetli data z obou letových zapisovačů a nyní je analyzujeme,“ řekl zástupce Holandské bezpečnostní rady Van der Deere. „Jedná se o specifický proces, který bude trvat nějaký čas,“ dodal …

  Jak hlasový záznamník, tak palubní zapisovač letových údajů z Boeingu MD17 musely poskytovat kvalitní údaje, protože byly jen lehce poškozeny. Přesto, utíkají měsíce a úplné výsledky jejich dešifrování nebyly dosud zveřejněny, a to navzdory tomu, že jde o havárii letadla, která ovlivňuje osud nejen Evropy, ale i celého světa!

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://www.literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/19659-arsenij-jaceuk-zkoui-politicky-peit

  Po Velikonocích se po dvoutýdenní pauze znovu schází ukrajinský parlament a očekává se, že jeho jednání bude bouřlivé, neboť se všeobecně očekává, že hlavním tématem bude další osud premiéra Jaceňuka.

 • Béda • 6. dubna 2015

  http://www.hlavnespravy.sk/freie-welt-protiruskemu-frontu-merkelovej-sa-trhaju-svi/590968

  … Aj napriek snahe Merkelovej jej protiruský front sa začína rúcať, píše Freie Welt. Fínsko nie je jedinou krajinou v Európskej únii, v ktorej sa ozývajú kritické hlasy k zahraničnej politike Nemecka. Grécko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Cyprus a dokonca aj Rakúsko odsudzujú politiku sankcií, kvôli ktorým musia trpieť viac ako iné krajiny Európskej únie.

 • Béda • 7. dubna 2015

  http://cz.sputniknews.com/svet/20150407/222619.html

  U budovy ukrajinské Nejvyšší rady se v úterý ráno sešli lidé protestující proti současné politice ukrajinské vlády. Asi 700 aktivistů nacionalistické strany Svoboda a Pravý sektor se shromáždilo před budovou parlamentu….Přítomní skandují „Přestaňte krást!“ a žádají rezignaci ukrajinského premiéra Arsenije Jaceňuka. Protestující mají za to, že vláda značně zvýšila poplatky za elektřinu a komunální služby obyvatelstvu, aby měli „úředníci z čeho krást“.

  Poplatky za elektřinu, plyn, teplo a horkou vodu byly pro obyvatele Ukrajiny zvýšeny 1. dubna. Příslušné rozhodnutí přijala Národní státní komise pro regulování trhu elektrické energie, aby mohly být splněny podmínky pro poskytnutí půjčky Mezinárodního měnového fondu. Průměrně byly tedy poplatky za plyn pro obyvatele zvýšeny o 285%, což odpovídá tezím memoranda uzavřeného ukrajinskou vládou s Mezinárodním měnovým fondem.

 • Béda • 7. dubna 2015

  KOlaboranti děkují Protektorovi: http://www.petice24.com/our_doors_are_always_open_for_you_andrew

  Vaše excelence,

  Je nám velikou ctí, že právě Vy v naší zemi zastupujete Spojené státy americké.

  Velice si Vás vážíme pro Vaše názory, pro Váš lidský přístup, ale také pro Vaši zásadovost, s níž jste se vyjádřil k otázce na cestu prezidenta naší republiky do Ruska – na oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Evropě. Tyto proběhnou dne 9.5.2015 v Moskvě. Cestu prezidenta Zemana považujeme za špatnou.

  Moc se nám líbil Váš rozhovor v televizním programu České televize dne 30. března 2015, kdy naší zemí projížděl konvoj Amerických Dragounů. Líbil se nám Váš přístup a Vaše nadšení z přivítání konvoje příznivci z České republiky. Projevil jste pokoru a poděkování za to, že došlo k tak upřímnému a velkému nadšení při vítání Amerických Dragounů. My naopak cítíme pokoru, že jsme dostali šanci poděkovat Spojeným státům americkým a vzdát Vám hold za osvobození naší země…

 • Aleš • 8. dubna 2015

  http://e-republika.cz/article3076-Rusky-jaderny-průlom-se-jmenuje-Brest
  A za takových 10 let bude mít v provozu takové reaktory třeba i Írán. Ač to jistě Rusové budou podporovat kvůli vlastním zájmům, naše technologické celky taky měly ve světě jisté jméno. Užší integrace zemí střední Evropy by pomohla i průniku na světové trhy. Provoz ukáže skutečnou bezpečnost, já samozřejmě trvale zastávám princip předběžné opatrnosti (a jsem stále pro postupný odklon od jádra), ale třeba na pár desetiletí tato technologie lidstvu pomůže zastavit exploataci zdrojů a sníží produkci odpadů. Je mi líto, že to nijak zatím nezaregistrovali naši techničtěji vzdělanější kolegové, co vědí o této technologii a jejím přínosu či rizicích.