Svjatoslav Rybas: Stalin – krev a sláva

Reklama


Chtěl bych touto cestou upozornit na skvělou knihu Svjatoslava Rybase, přeloženou Milošem Hodačem. Díky seznámení s Milošem zprostředkovaném hudryperem jsem hrdým vlastníkem jednoho výtisku přímo od něj. Miloš mi dokonce jako bonus zajistil věnování samotného autora, který se v říjnu 2015 nacházel v Praze.

A aby to nevypadalo jen jako bohapustá reklama, přidám tu jeden citát, který ukazuje, že hrátky s Ukrajinou nejsou záležitostí posledních let.

Cituji:

…Mezitím se blížila nová válka s Polskem, jež si činilo nárok na kontrolu nad oslabeným Ruskem. Připomínáme, že polská vojska zahájila tažení na Východ v dubnu 1919 a usilovala přitom o maximální územní zisky. Na Ukrajině, v Bělorusku a Litvě docházelo k excesům podobným zkušenostem z kozáckých válek Bohdana Chmelnického s Polskem, kdy vojáci lidem rozpárali břicha a zašili jim tam živé kočky. Cíle, které si Polsko vytyčilo, byly uvedeny v dokumentu z 1. března 1920 pro velitelský sbor Volyňské fronty, jenž byl připraven na příkaz vrchního velitele a šéfa polského státu J. Pilsudského :

„Hlava státu a polská vláda usilují o bezpodmínečné oslabení Ruska (…) V současnosti chce polská vláda podpořit nacionalistické ukrajinské hnutí, aby vznikla samostatná ukrajinská vláda, a tím bylo Rusko významně oslabeno, protože by od něho bylo odtrženo území bohaté na obilí a suroviny. Hlavním cílem vytvoření samostatné Ukrajiny je vytýčení bariéry mezi Polském a Ruskem a mocenské podmanění Ukrajiny, čímž bude zajištěna jak ekonomická, tak i politická expanze…“

Zajímavé, co říkáte?

RYBAS, Svjatoslav Jur’jevič. Stalin: krev a sláva. Překlad Miloš Hodač. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7451-438-8.

Přejít do diskuze k článku 51 komentářů