Diskuze k článku


 • Gatta • 13. května 2015

  Díval jsem se na ta videa na PP – ano, toto je skutečná „síla“.

  A u toho jsem vzomněl na klasika:

  N. Machiavelli – Vladař – kap. 9 – O občanské vládě
  (jen ukázka – doporučuji přečíst alespoň celou kapitolu)

  „Vlivné a zámožné občany je třeba po-
  suzovat z dvojího hlediska. Buď zcela
  podřizují své zájmy panovníkovým,
  pracují bez postranních úmyslů a bez
  ziskuchtivosti jen v jeho prospěch, a
  těch si musí vážit a hledět si jich; nebo
  se drží stranou a tady je zas nutné rozli-
  šit, zda se tak chovají ze strachu a opa-
  trnictví – ti bývají použitelní, mohou se
  stát užitečnými rádci a ve zlých dobách
  se jich panovník nemusí bát; nebo mu
  slouží z vypočítavosti a neuspokojené
  ctižádost, myslí víc na sebe než na
  svého pána, a takové spolupracovníky
  si musí držet dál od těla, protože jsou
  stejně nebezpeční jako otevření nepřá-
  telé a ve zlých dobách bez výčitek
  zradí.

  Kdo se chopí vlády z vůle a přízně
  lidu, musí si ji především hledět udržet.
  A to je snadné, neboť lid požaduje je-
  diné – aby nebyl utlačován. Ale i ten,
  kdo dosedne na trůn přičiněním moc-
  ných, musí usilovat o to, aby si lid na-
  klonil a získal, čehož dosáhne lehko,
  vezme. li ho pod svou ochranu. Lid to-
  tiž v okamžiku, kdy mu dobře činí ten,
  od koho očekával jen zlo, se o to víc
  přimkne ke svému dobrodinci a umí mu
  být vděčný. …

  … Jiná je však situ-
  ace, kdy na lid spoléhá vládce, který
  dobře svůj stát spravuje, je neohrožený,
  předvídavý a umí si v nouzi poradit a
  pro své plány získat občany. Ten může
  pevně počítat s tím, že ho lid nikdy ne-
  zklame, a pozná, že položil skutečně
  pevné základy.“

 • Starý doktor • 13. května 2015

  V pozadí skvostné přehlídky konající se k 70 výročí vítězství Rudé armády a jejich spojenců nad nacistickým Německem na Rudém náměstí v Moskvě se událo několik důležitých schůzek, které naznačují, jakým směrem se hodlá dále ubírat Rusko s Čínou a svými spojenci z BRICS a také to, že Amerika si začíná uvědomovat, že pokud neustane v konfrontačním kurzu, který zaujala proti oběma těmto zemím, skončí obrazně řečeno na kolenou.

  Rusko společně s Čínou plánuje propojení svých dvou projektů (ruského EAES – ekonomické euroasijské spolupráce a čínského projektu nové Hedvábné cesty). Dohody o společném rozvoji těchto dvou projektů a mnohé další smlouvy, které byly projednány a podepsány v Moskvě v době návštěvy čínského prezidenta při příležitosti oslav konajících se 9. Května při nichž stál na rozdíl od Američany ovládaných a zastrašovaných západních státníků prezident ČLR Si Ťin-pching prezidentu RF V.V. Putinovi bok po boku, pozvedávají spolupráci obou těchto zemí na úplně novou politickou a ekonomickou úroveň.
  Více -http://www.nwoo.org/2015/05/13/svazek-medveda-a-draka-je-nad-sily-americkeho-orla/

 • Martin (už bez taky m) • 14. května 2015

  Je třeba si opravdu uvědomit co se na této přehlídce stalo: stala se demonstrací toho, že vedle „satelitů ze SNS či dob CCCP“ pochodovali na přehlídce vojáci Indie a Číny najednou, odděleni tuším snad jen Srbským útvarem…
  Není to tedy jen o tom, „že přijeli Číňané“ – ne – přijeli i Indové – VŠICHNI SPOLEČNĚ DEMONSTROVALI JEDNOTU ZÁJMŮ – a to POD RUSKÝM VELITELEM PŘEHLÍDKY…
  Prosím Vás: potřebuje toto komentář?
  U soudných lidí s otevřenou myslí asi ne…
  Takže další úvahy nechám na takových.
  Nerozvíjel bych je „ad absurdum“, ale vypovídá to o…
  9. května sice někteří páprdové vydávající se za „ředitele Zeměkoule“ do Moskvy „demonstrativně“, „na protest“, či „jako vyjádření nesouhlasu s…“ nepřijeli…
  JEJICH CHYBA.
  9. KVĚTNA 2015 na Rudém náměstí prošli ti, kdo tak zároveň již navždy ZMĚNILI SVĚT…
  Autorův titulek je více než výstižný…
  Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, tak ráno 10. května jsme se probudili do „NOVÉHO“ Světa…
  A není jím „Amerika“…
  „Procitne“ i Evropa?!
  Pochopí, že to co mohla dát novému světu „do vínku“ je právě nesmyslně bouraný „sociální stát“ či zkušenosti ve prospěch široké společnosti „angažovaných občanů“ s ovlivňováním státní moci?!
  Poznámka pro pochopení: tím posledním nemám na mysli „5 kolonu“ či užitečné idioty, nebo všehoschopné…neidentifikující se se svou zemí.
  Masová a aktivní účast Rusů a dalších národů a národností RF na oslavách Dne Vítězství byla nejen dokladem toho, že ONI POCHOPILI A PODPORUJÍ to výše popsané, ale: zároveň šlo o „FYZICKOU DEMONSTRACI AKCESCHOPNOSTI SKUTEČNÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI“ !!!! Tedy toho, co zde údajně 25 let s velkým halasem „budujeme“…
  Jako její přes 20 let aktivní „prekurzor“ ale musím konstatovat – že u nás máme jen skutečnou „Potěmkinovskou iluzi občanské společnosti“…