Věřte aneb Desatero správného euroatlanťana

1. Co je to láska? Přeci milování Velkého bratra.

2. Co je to pravda? Informace či názor líbící se Velkému bratrovi.

3. Co je to mír? Válka, která neprobíhá v obýváku, chodbě či přímo na zápraží Velkého bratra.

4. Co je to svoboda? „Svobodné rozhodnutí Velkého bratra na koho a v jaké míře uvrhnout „ekonomický a politický diktát, to že voliči ani politické reprezentace různých zemí nemohou svobodně rozhodnout o ekonomickém a politickém směřování své země, všudypřítomné slídění, embarga, sankce, ultimáta, snaha USA udržet jakýmikoliv prostředky jejich monopol v oblasti světové měny, získat globální monopol v oblasti kontroly zdrojů a transportu strategických surovin“ (Béda, Outsidermedia, 19.8.2014)

5. Co je to demokracie? Vláda Velkého bratra.

6. Co je to šíření demokracie? „Většinou násilné, neústavní a nevolební převraty s následkem ustavení diktatur anebo loutkových vlád, podpora militantních hnutí, terorismu anebo fašismu. Kde to nejde zevnitř vyvoláním zinscenovaného politického převratu, je pomoženo zvenčí silou, dodávkami zbraní a všemožnou podporou.“ (Béda, Outsidermedia, 19.8.2014)

Nejúčinnější formou a metodou šíření demokracie je humanitární bombardování a největší šiřitelé jsou pak nazýváni humanitárními bombarďáky.

7. Co jsou to lidská práva? Právo Velkého bratra kohokoliv na světě zotročit, zabít, umučit, unést, znásilnit, rozbít rodinu a jakékoliv jiné mezilidské vztahy, z lidí dělat běžence a mrzáky, z dětí dělat sirotky, feťáky, prostitutky a prostituty, na kohokoliv uvrhnout bídu, hlad, žízeň, nemoci, stres a tíhu světa. Jediným lidským právem je se s tím smířit a ještě o tom dlouhosáhle žvanit, jaká to máme vlastně úžasná lidská práva.

8. Co je to humanita? Dodržování lidských práv Velkého bratra a jakékoliv chování, vedoucí k takovému cíli a v konečném důsledku jakékoliv chování, které vede k milování Velkého bratra a upevnění jeho světovlády. Nejoblíbenější m nástrojem k upevnění humanity je pak „Rozděl a panuj“.

9. Co jsou to konspirace a negace? Cokoliv, co neodpovídá desateru správného euroatlanťana a libosti Velkého bratra. Nejnebezpečnějšími negacemi a konspiracemi jsou přemýšlení o desateru a vyslovení skutečného desatera a popsání jakékoliv skutečné reality či přemýšlení o ní. Tohle je přísně zakázáno a je a především bude přísně trestáno všemožnými prostředky, tak, jak bude upevňována vláda Velkého bratra.

10. There is no alternative. Není jiné možnosti. Vždycky tomu tak bylo, je a bude a nemůže být jinak, neboť toto dle Velkého bratra je přirozeností lidskou. Nikdy neexistovala lidská společnost, kde by to fungovalo jinak. (Úkolem většiny historiků a politruků je doklady o jiných možnostech zadupat do země či znemožnit.)

Jedenácté přikázání. Indoktrinaci provést tak dokonale, pokud možno od útlého věku, aby si indoktrinovaný nikdy neuvědomil realitu. K tomu mi dopomáhej bůh a Velký bratr.

Foto: Petr Ďoubalík, www.douba.cz

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů