Diskuze k článku


 • bbb • 2. dubna 2015

  Se zmínkou o velikonocích
  https://www.youtube.com/watch?v=n6a9R0A9lRE
  Никита Михалков и Кубанский казачий хор – Не для меня

 • Aleš • 2. dubna 2015

  http://www.pisnicky-akordy.cz/jarek-nohavica/litanie-u-konce-stoleti
  Jiná videa cenzoři odstranili z netu, tady je to video skryté ve zpěvníku, ani nevím, jestli se spustí odkazem. Odkaz na Kadubcův odkaz na Nietzscheho.

 • Bety • 2. dubna 2015

  Svědomí je důležitější než víra, a zdá se mi, že je i na víře nezávislé. Buď ho člověk má, nebo nemá. A jestli patříme jako národ k těm nejméně věřícím na celém světě, nijak to naši kvalitu nezmenšuje, spíš to svědčí o celkem slušné inteligenci. Pokud by Bůh byl a byl všemohoucí, měl nás nadat větší dávkou svědomí a možná, že bychom pak byli i schopni žít v míru, takhle nám nezbývá, než se toho nějak dobrat sami.

 • Alena • 2. dubna 2015

  pokud se křesťanské hodnoty vyváží násilnou cestou, není to pravé křesťanství. Je ohromné množství církví, které vyznávají Krista, ale je mezi nimi neproniknutelná propast. Viz
  http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=29514

 • Alena • 3. dubna 2015

  Cyril a Metoděj přišli roku 853 na Velkou Moravu. Na to zapomeneme, stejně jako na veškerou kulturu, ať knihy, obrazy, stavby, hudební díla, formované křesťanstvím. Od nynějška budeme budovat multi- kulti a Islamský chalifát. Bravo

 • radyss • 3. dubna 2015

  Je obdivuhodné, kolik práce si autor dal s napsáním takové blbosti :-)) Takže my vyvážíme křesťanské hodnoty za pomoci bombardérů, raket a tanků? No to je úvaha hodná génia :-))

  A ti křesťané, kteří je vyvážejí, sedí v Bílém domě, denně se modlí několik hodin, každý den začínají mší svatou a svatým přijímáním, pak jdou rozdávat almužny, přes den koumají, jak zajistit křesťanské vzdělávání mládeže, zakázat potraty, postavit nové kláštery a kostely, odstranit porno a násilí z TV a jak zajistit nové kněze pro semináře. Ti křesťané z Bílého domu se můžou přetrhnout, aby zajistili šíření křesťanství, proto když to křesťanství někam vyvezou na tancích a bombardérech, nutí pak chudáky domorodce, aby přijali křest, že ano? Proto působením těchto ozbrojených křesťanů klesá počet muslimů na minimální počet, protože v Iráku, Lybii, Somálsku, Sýrii a vůbec všude kam tito křesťané v posledních letech vstoupili, byli muslimové nuceni přijmout křest, mešity byly vyhozeny do vzduchu a do každé domácnosti byl povinně pověšen krucifix, že ano?

  Anebo je to tak, že hodnoty, které jsou vyváženy na tancích, raketách a bombardérech vůbec nejsou křesťanské, naopak jsou vyloženě nekřesťanské, vyvážejí je lidé, kteří nejsou a nikdy ani nebyli křesťany a mají jména jako Law a Silvermann apod? Ale zcela určitě je to tak, že autor článku, pan Kadlubec, vyplodil další z řady blábolů, který nemá hlavu ani patu a svědčí jen o jeho vlastní patologické nenávisti ke všemu dobrému a krásnému, co nám za 1000 let křesťanství v naší zemi dalo.

 • radyss • 3. dubna 2015

  Aleno, bohužel článek, na který odkazujete, je stejně demagogický, jako ten pod nímž se nachází tato diskuse. Jan Hus kritizoval poměry v Církvi, to je pravda, ale za to upálen nebyl. Ostatně v té době nebyl sám, kdo poukazoval na nešvary v Církvi, takových kazatelů byla řada, např. Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova nebo Tomáš ze Štítného. Jediný z nich byl upálen Jan Hus. Proč? U kostnického koncilu byl uveden seznam 45 bludných článků v jeho knihách , které měl obhájit. Obhájil jich 30, patnáct mu bylo prokázáno jako bludné. Nedokázal je obhájit a zříct se jich odmítl. Odvolával se na učení Johna Wig Lewa, anglického heretika, jehož učení bylo odsouzeno už r. 1382. Církev ho tedy předala k potrestání světské moci, načež byl podle Říšského zákoníku civilním soudem odsouzen k upálení. Takové tehdy byla zákony a Hus to věděl. Jeho upálení však nemá co do činění s jeho kritikou poměrů v Církvi. Tato osvícenska účelově vytvořená lež je nám stále vtloukána do hlav podle poučky, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Tloukli nám to do hlav osvícenci, pak masarykovci, pak komančové a teď různí ti pravdoláskaři a moderní levičáci. Že nám to tluče do hlav i řeckokatolický biskup, to je velmi smuté.

 • Alena • 3. dubna 2015

  řeckokatolický biskup je neznalý písma , i když v tomto oboru vzdělán? To se mi nezdá. Pokud by byla pravda, co tvrdíte, nebyl by Jan Hus uvržen do tmavého a smrdutého vězení, z kterého se rozstonal, ale bylo by s ním zacházeno důstojněji.
  Něco z wikipedie
  ….Podle Mladoňovicových zpráv předsedající koncilu, kardinál Petr z Ailly s Husem jednal poměrně mírně. Přítomní se shodovali na tom, že Husovy předkládané články vyznívaly lépe vytrženy z kontextu než v souvislostech. Hus však po Petrovi z Ailly žádal, aby mu dokázal, že jeho články jsou bludné. To bylo vyloženo jako vzpírání se autoritě koncilu, a proto byla žádost odmítnuta a Jan Hus se měl bludných článků zříci. On však žádal, že chce být poučen o opaku, a pak že odvolá; nakonec odvolat odmítl. Král Zikmund údajně po slyšení kardinály vybízel, aby Husa upálili nebo s ním nějak naložili, ale aby nedopustili jeho návrat do Čech[zdroj?].

  Členové sněmu se nevzdávali naděje, že Jan Hus odvolá a 18. června předložili mu zúžený seznam článků, které měl odvolat. To však odmítl. 20. června byly Husovy spisy odsouzeny ke spálení, Husovo učení bylo zavrženo. Jan Hus se odmítl podrobit autoritě koncilu, odmítl odvolat ani pomocí zjednodušené a poměrně volné formulace „Tyto články jsem nikdy nedržel ani nekázal a kdybych to byl učinil, zle bych to byl učinil, neboť je prohlašují za mylné a přísahám, že je nechci držet ani kázat.“[zdroj?] Hus nabídl formulaci: „Dosvědčené bludy jsem nikdy nekázal, nedržel a netvrdil. Nebudu je kázat ani držet ani tvrdit“. Ta ale nebyla přijata.[11]…….

  Jan Hus se měl odvolat a byl mu předložen zúžený seznam článků, to však odmítl. Chtěl, aby mu dokázali, že není ve shodě s písmem.
  Jeho upálení má co činit s tím, že poměry církve kritizoval, vše ostatní byla záminka.

 • Alena • 3. dubna 2015

  Ostatně, nic nového pod sluncem. Nejjednodušší je člověka onálepkovat, pošpinit v hromadných sdělovacích prostředcích a spáchat tak nad ním virtuální vraždu.
  Je s podivem, jak i po 600- ti stech letech je Hus nenáviděn

 • Čen • 3. dubna 2015

  Mám ke křesťanství hodně pochyb a otázek, mimochodem, já nejsem židovka, ale Slovanka, tak proč by mně měla zajímat historie židů. Docela dobře psal o smrti Ježíše a následném obrácení Pavla z Tarsu a jeho konceptu křesťanství položeném právě na smrti Ježíše, pan Ludvík Souček ve své knize Otazníky nad hroby. Sama jsem věřící, protože když si uvědomíte, jak je stvořena například třeba rostlinná buňka, jak je činnost všech jejich složek přesně vyvážena a o kolika nemá věda ani ponětí, z jakého důvodu je buňka obsahuje, nevěřím, že vše není řízeno nějakou vesmírnou inteligencí, která má ovšem hodně daleko k onomu ješitnému a mstivému Hospodinovi z bible. Pro mne je křesťanství jen obrovský podvod na lidech, provázený potoky krve a někdy si říkám, že nebýt jeho, svět by byl daleko lepší. A to se týká všech tří náboženství, spojených kultem jediného a pravého Boha. Křesťanství je výtvorem židů a ne nadarmo v židovském náboženství se říká oko za oko, zub za zub, zatímco v křesťanství kdo do koho kamenem, ty do něj chlebem, jak přesné. A zcela nejvíce pro mne křesťanství znamená lež, protože tvrzení, že když někdo nevěří v Ježíše Krista, tak po posledním soudě je svržen do plamenů a bude trpět navěky, zatímco řádní věřící budou povoláni k životu věčnému, trochu se mi to nesrovnává k oné proklamované lásce k lidem, ale podmíněné podobným vydíráním a pak bych si kladla otázku, jak by k tomu přišli všichni ti, kteří žili před Kristem. Naštěstí věřím na reinkarnaci, docela mi to vysvětluje to, proč je svět takový jaký je a proč mnoho lidí nepotřebuje křesťanská přikázání, protože to, co se v ních přikazuje, berou jako samozřejmost, zatímco mnoho křesťanských fanatiků se nedrží ani těch příkazů. Velikonoce jsou pro mne nádhernou oslavou svátků jara

 • ray • 3. dubna 2015

  Kdo to bere jako samozřejmé to, co je obsahem přikázání?
  Já tedy moc takových lidí neznám. Spíše znám lidi, kteří mají problémy s jeho dodržováním, resp. znám stále více lidí, kteří se „obsahu Desatera“ vzdalují.

 • radyss • 5. dubna 2015

  Pro Alenu:

  No Wikipedie není zrovna ten nejlepší zdroj informací, protože si jistě dovedete představit, z jaké ideové a etnické skupiny lidí její provozovatelé pocházejí. Já se raději obracím na zdroje mimo mainstream, kde je šance najít nezaujaté informace, nebo alespoň informace s jiným ideovým podtextem, než je ten oficiální. Chtěl jsem sem vložit citaci z jednoho článku z e-portálu, ale počet slov je zde omezený, takže přidávám odkaz a tento článek doporučuji k přečtení. Nedělám si iluzi, že by jeden článek zvrátil vaše letité přesvědčení o Husově svatosti a naprosté bezúhonnosti, ale třeba vás to přiměje k zamyšlení nad tím, že vždy je třeba slyšet argumenty z obou stran, až pak si člověk může udělat svobodný úsudek.

  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10774-jan-hus-objektivne-a-bez-prikras-byl-to-kacir-sirici-bludy-nenavist-vrazdy-zverstva-a-zkazu.aspx

 • radyss • 5. dubna 2015

  Pro Čen:

  Máte v tom zmatek, ale není to vaše vina. Jste typickým produktem doby, což je smutné, ale pochopitelné. Pokud tedy tvrdíte, že lidské duše se neustále převtělují v procesu reinkarnace, pak tím popíráte existenci pekla, očistce a nebe. Ale pokud neexistuje trest v podobě pekla, příležitost k nápravě v podobě očistce a odměna v podobě nebe, pak kam se poděla spravedlnost? A jaký tedy má smysl být slušným, poctivým a milujícím člověkem?

  Pokud se duše neustále převtělují při reinkarnaci, jaký to má, prosím vás, smysl? Kam to vede?

 • Alena • 5. dubna 2015

  pane radyss, můj názor na Váš odkaz http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10774-jan-hus-objektivne-a-bez-prikras-byl-to-kacir-sirici-bludy-nenavist-vrazdy-zverstva-a-zkazu.aspxplně

  zcela koresponduje s názory pod článkem, namátkou….Martin Gres · Autor nejlepších komentářů · Prague, Czech Republic
  a já myslel, že konečně Jana Husa prohlásí za svatého … a oni na něho ještě nalijí kýbl své vlastní špíny a zvratků, hnus… místo toho, že bychom měli být na tyto lidi pyšní a chlubit se jimi před celým světem s českým zakladatelem reformované protestantské církve jako ve Švýcarsku třeba Luther – a místo národní hrdosti a celosvětové propagace slušného a vzdělaného člověka jen ten váš věčný hnůj, pane Malý……………
  nebo….Teologická diskuse nebyla v pravomoci tohoto sněmu.. .koncil, který nemá pravomoc diskutovat o teologických otázkách, tak to je opravdu perla !!!! …….

  Opět se ukazuje, že český národ ( konkrétně katolíci)jsou papežštější než papež, konkrétně Jan Pavel II.prohlásil, že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Ne tak katoličtí kněží, kteří ho nenáviděli, nenávidí a budou nenávidět a jejich zdatní poskoci, kteří jim vydatně sekundují.
  Co se týče reinkarnace, souhlasím s paní Čen, dokonce v době, kdy Kristus žil, se reinkarnace pokládala za zcela normální, teprve jeden z církevních koncilů toto změnil.
  Ostatně, jak je s celým křesťanským učením manipulováno jako vždy brilantně a s lehkostí sobě vlastní napsal pan Kadlubec.

 • Alena • 5. dubna 2015

  omlouvám se, zkomolila jsem jméno, Jan Kadubec

 • Irena • 5. dubna 2015

  radyss napsal

  Pro Čen:

  Máte v tom zmatek, ale není to vaše vina. Jste typickým produktem doby, což je smutné, ale pochopitelné. Pokud tedy tvrdíte, že lidské duše se neustále převtělují v procesu reinkarnace, pak tím popíráte existenci pekla, očistce a nebe. Ale pokud neexistuje trest v podobě pekla, příležitost k nápravě v podobě očistce a odměna v podobě nebe, pak kam se poděla spravedlnost? A jaký tedy má smysl být slušným, poctivým a milujícím člověkem?

  Pokud se duše neustále převtělují při reinkarnaci, jaký to má, prosím vás, smysl? Kam to vede?

  Radyss jste vy vůbec člověk?
  Cituji „A jaký tedy má smysl být slušným, poctivým a milujícím člověkem? /Pokud se nebojíte pekla, ano?/“
  Nenapadlo vás nikdy, že to „opravdovému“ člověku může přinášet třeba jen pocit uspokojení a jistotu, že má jeho život smysl? Tuto otázku kladete absolutně vážně? Víte co? Vy jste esencí toho hnusu, který lidé s mozkem v hlavě pociťují k organizované víře v boha.

 • Alena • 5. dubna 2015

  Co se děje s člověkem po smrti -Cesta duše- je dílo Boženy Cibulkové, velké mystičky své doby. K přečtení zde na webu
  http://bozena-cibulkova.sweb.cz/

 • Béda • 5. dubna 2015

  Alena,

  dnešní mediální boj není soubojem idejí ale soubojem o národní identitu, důstojnost, hrdost, tradice, historii, národní svébytnost o samotnou podstatu a národní existenci. Cílem nepřátel národa a státnosti je úplné překroucení historie, zašlapání do země všeho na co v minulosti mohl být národ pyšný, na čem mohl stavět svoji jednotu, pozitivní vize, zašlapání všeho co dávalo národu příklad ke vzepětí v boji za své zájmy. Proto ten zuřivý útok nepřátel národa na všechny pilíře a symboly národní historie, na národní tradice, historii. Proto je Žižka vykreslován jako zištný kriminálník, Hus jako náboženský odrodilec a pomatenec, Beneš jako zrádce a kolaborant. Poté co zničili (rozprodali a zadlužili) národní stát a zadlužili jeho obyvatelstvo, snaží se nepřátelé českého národa rozmělnit národní identitu a rozšlapat všechno pozitivní na čem by bylo možno stavět. Snaží se jinými metodami prakticky o totéž, o co se snažili nacisté. O vyzmizíkování českého národa z historie, o zašlapání všeho pozitivníhi co je s ním spjato.

 • Béda • 5. dubna 2015

  Po mém soudu Hus vadil soudobým vládcům a papežským stolcům a vadí zrovna tak současným dogmatikům kvůli jeho kritickému přístupu při hodnocení jednoty slov a činů panstva (v Husově případě církevního panstva, kupčení s odpustky, které z morálních principů dělalo předmět kupčení a pod.). Hus poukazoval na vážné přehmaty církvi, objasňoval podstatu těchto „hříchů“ a požadoval nápravu. Proto jej zašlapali tehdy a proto by rádi zašlapali každého podobného „Husa“ i dnes (a nejde pouze církev „svatou“).