Diskuze k článku


 • Irena • 1. prosince 2018

  Omlouvám se, není to k tématu článku:
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2018/11/30/ed-mcbain-inkluze-skola-v-ostrave-a-co-museji-snaset-nase-deti-a-nemusi-ty-prominentni/
  A není to jen o inkluzi, ale třeba i o byrokratizaci, tady je úryvek o ruském školství:
  Další otázkou jsou požadavky, které má systém k pedagogům. Budeme-li analyzovat, jaké požadavky má vzdělávací systém na učitele škol a profesorsko-pedagogický sbor vysokých škol, zjistíme, že aby učitelé na základních, středních i vysokých školách odpovídali systému, musí se stát v první řadě byrokraty, u kterých nejsou ani tak důležité znalosti předmětů, které vyučují, ani návyky jak tyto znalosti předat svým žákům, ani umění podnítit školáky k sebevzdělávání; už vůbec nemluvě o nějakých etických požadavcích, jejichž nedodržení by vedlo k jejich bezpodmínečnému vyloučení z jejich pedagogického profesionálního společenství.
  Projevuje se to tím, že za posledních přibližně deset let mnohonásobně vzrostl objem všemožných výkazů spojených s učebním procesem, které jsou učitelé povinni vyplňovat jak přímo v průběhu výuky, tak i při přípravě výuky těch či oněch předmětů. Navíc ministerstvo školství a vědy neustále jejich formuláře mění, takže jsou učitelé nuceni tematicky stejné formuláře předělávat několikrát ročně a to jak z hlediska pracovních plánů do budoucna, tak i z hlediska výkazů o práci již vykonané. A jestliže učitel přednáší obsahově úplně stejný předmět několika studijním skupinám, musí pro každou tu skupinu vypracovat samostatný soubor výkazové dokumentace. ….

 • Irena • 1. prosince 2018

  Pokračování: Jak uvádějí někteří učitelé na internetu, tak větší využívání počítačů ve školách vede k tomu, že se objevují interaktivní formuláře, které musí učitel vyplňovat PŘÍMO V PRŮBĚHU VÝUKY, takže mu na samotnou výuku a práci s třídou a osobní přístup k žákům nezbývá již čas ani síla.
  Když se navíc podíváme na obsah samotné výuky, tak celý ten příval dokumentace je učiteli s ohledem na jeho výuku k ničemu. A není z něho žádný užitek ani z hlediska kontroly nadřízených organizací nad průběhem a výsledky učebního procesu na základních, středních a vysokých školách, neboť inspektoři, které vysílají, se vůbec nezajímají o výuku jako takovou. Už vůbec nemluvě o tom, že mnozí z takových inspektorů sami nemají žádné vlastní zkušenosti z výuky předmětů, kterou údajně kontrolují, nebo skončili v pozici inspektorů jen díky své odborné nezpůsobilosti pracovat jako učitel, a to ani nemluvě o tom, že mnozí z těchto inspektorů nejsou sami schopni složit zkoušky z daného předmětu u těch, jejichž odbornou způsobilost kontrolují, neboť už to vše dávno zapomněli, když se proměnili v byrokraty.
  A jak ukazují výše uvedené výsledky reforem z hlediska kvality vzdělání a zdraví školáků a absolventů škol, znamená růst objemu všemožných výkazů doprovázející učební proces, byrokratizace kontroly podle „správnosti“ vyplnění formulářů vylučující kontrolu obsahu a výsledků samotné výuky, tak se jedná o faktory, které jen přispívají k dalšímu rozkladu vzdělávacího systému.