Diskuze k článku


 • Béda • 19. září 2015

  1) od 11/9 v západní společnosti existuje a narůstá poičet lidí, kteří nevěřili a nevěří výkladu událostí podle konspirace americké vlády.
  2) od napadení Afghánistánu existuje anarůstá v západní společnosti počet lidí kteří kriticky hodnotí a odporují politice USA a jejich západních vazalů vůči muslimskému příhraničí Evropy.
  3) není pravdou, že na této politice máme svůj díl odpovědnosti. Nás obyvatel ČR se nikdo neptal ani na vstup do NATO, ani na podporu její politiky, žádná vládní strana při vstupu do NATO se nás neptala na podporu válčení, na vstup do války s kteroukoliv zemí. Bylo to O NÁS BEZ NÁS. Iteď v případě migrační tsunami je tomu tak.
  4) autor (nejenom v tomto článku zcela abstrahuje od západoevropské zkušenosti s muslimskými přistěhovalci a jejich komunitami, od konkrétních zkušeností státních orgánů s přistěhovalci, kteří ač „hosté“ se u hostitelů od počátku chovají jako páni v domě.

 • niky • 19. září 2015

  Tím, že přijímáme imigranty, je okrádáme o možnost překonat své vlastní problémy a získat tak cenné zkušenosti, které by jim umožnily získat vlastní prosperitu a vybudovat vlastní ráj na zemi. Tím, že přijdou do Evropy, se z nich Evropané nestanou. Nezískají naši kulturu a způsob myšlení, jelikož se jedná o dlouhodobý proces vývoje, trvající celé generace. Na konci cesty sice budou v bezpečí, ale pokud si ponechají svoji kulturu a tedy i své chyby z ní plynoucí, tak se Evropského snu nedočkají. Vzniknou tak dvě společnosti, jedna chudá, přesvědčená o své nadřazenosti a druhá bohatá s pocitem, že jí ta chudá využívá a je jí jen přítěží. To nepochybně povede k třenicím, kterých využijí extrémisté na obou stranách, aby tyto dvě společnosti proti sobě více popudili. Vezměme si Sudety před druhou světovou válkou, kde vedle sebe po generace žili Češi a Němci a přesto stačilo pár blbců, aby rozdmýchali vzájemnou nenávist. A to se jednalo o velmi blízké kultury.

  Teď si vezměme, jak snadné to bude u lidí tak odlišných. Když k tomu přidáme frustraci imigrantů, kteří podstoupili nejedno příkoří, aby se dostali do Evropy a žili Evropský sen, který se nedostavil. Jejich přesvědčení o své nadřazenosti, která plyne z jejich víry. Muslimská ideologie je stejná, jako fašistická, jen s tím rozdílem, že fašisté se považovali za nadřazené na základě rasy a muslimové na základě náboženství. Podobně, jako byli fašistům trnem v oku všeobecně bohatší židé, které považovali za podřadné, tak budou trnem v oku muslimům Evropané, což jen přispěje k jejich radikalizaci. Budou mít pocit křivdy a když zvážíme jejich mentalitu, kdy není nic výjimečného vzít si násilím, co člověk chce, může vést ke stejným problémům, které sužují muslimský svět.

 • niky • 19. září 2015

  Stejně tak, jak platí, že se před problémy nedá utéct a člověka budou následovat kamkoliv půjde, tak bude platit, že se jejich problémy přenesou do Evropy. A kam utečou pak? Může se pak stát, že vyjdou do ulic s přesvědčením, že si jen berou to, na co to mají nárok. V minulosti se to už párkrát stalo. Vzpomeňme na nepokoje na předměstí Paříže, v Marseille, v Londýně atd..

  Každému teď už musí být jasné, že přijímání imigrantů řeší jen příznaky, nikoliv problém samotný. Pouze ho to odsouvá do budoucna a dává mu šanci se mnohonásobně zvětšit. Nic není 100% a tento scénář možná nenastane, ale je velmi pravděpodobný a rozumný člověk problémům předchází, než aby řešil jejich důsledky.
  Zastánci přijímání imigrantů argumentují morální povinností, kterou vůči imigrantům máme. Leč jedná se o velmi pomýlené tvrzení.

 • niky • 19. září 2015

  Často slyšíme, že máme povinnost pomoci. Kdy ale tato povinnost vzniká? Má se pomoci každému, kdo pomoc potřebuje? Pokud ano, tak pomůžete zloději vykrást banku, když s tím bude potřebovat pomoct? Pomůžete vrahovi zabít oběť, nebo oběti zachránit se? Pomůžete flákači vyhnout se důsledkům jeho chyb, aby se měl stejně dobře, jako ten, kdo se poctivě dřel? Myslím, že nikoliv. Můžeme tedy říci, že k pomoci nestačí jen to, že ji člověk potřebuje. Je třeba i zvažovat, zda si ji člověk zaslouží. Pomoc si zaslouží ten, kdo se do problému nedostane vlastní vinou. Ano, nelze stanovit jasné pravidlo pro určování, kdo se dostal do problému svou vinnou a kdo ne, ale jsme lidé obdařeni rozumem a měli bychom ho používat.

  Pokud toto vztáhneme k imigrantské krizi, tak se nepochybně jedná o lidi, kteří trpí a potřebují naši pomoc. Ostatně o tom nás vehementně informují média a pseudohumanisté. To nikdo nezpochybňuje, ale přesto neustává smršť dokazování, že imigranti trpí a je nutno jim pomoci, což vytváří dojem, že toto utrpení někdo popírá, či schvaluje. Následně je předloženo populistické řešení, a kdo ho nepodpoří, je ten, kdo utrpení popírá, či schvaluje.

  Ale vraťme se k podstatě věci a to, zda nesou na své situaci vinu. Domnívám se, že ano. Nezasáhla je živelná pohroma, ani na ně nezaútočil cizí nepřítel. Bojují tam sami mezi sebou. Jedná se o občanské, či náboženské války, které odstartovalo tak zvané Arabské jaro. (AR) To byla věc, kterou chtěli oni sami. Na venek bylo AR prezentováno jako boj za svobodu, ale v podstatě se jednalo o snahu náboženských skupin získat větší vliv.
  V Albánii se bojuje? Přesto je 30% Albánců….

 • niky • 19. září 2015

  Bojujete pouze za neziskové organizace!
  I když se nazývají neziskové organizace, tak se jedná o velmi ziskový sektor. Instituce, jako taková, sice nesmí generovat zisk, ale o lidech to už neplatí. Zřizovatel se zaměstná za štědrý plat, technické služby zajistí strýčkova firma za nadstandardní cenu. Vybral jsem jedno sdružení, věnující se začleňování imigrantů a prověřil jsem jeho výroční zprávy. První problém je, že nezveřejňují oficiální výsledky, tedy jsem musel vycházet z výročních správ na jejich stránkách. Za rok 2014 dostalo toto sdružení 8,1 milionu na dotacích, z toho šlo 6,3 milionu na mzdy (77 % příjmů) a 1,8 milionu na ostatní služby, což je úklid, právní služby, konzultace atd.. Tedy věci, co pro ně dělají přidružené firmy. (22 % z příjmu). Takže 99 % příjmu sdružení šlo na jeho provoz!!!!!! Největší položka jsou mzdy lidí, kteří poskytují konzultace, poradenství, sem tam vyjedou na přednášku, či seminář (za cestovné dali 91 tisíc). Rok 213: dotace 7,3 mil. 5,8 mil mzdy (79 %) a 1,6 milionu ostatní služby (19 %). Dále kopíruji vykázanou činnost za rok 2014. Sami zhodnoťte, zda se jedná o práci za 8 100 000 Kč a zda skutečně někomu pomohla.

 • niky • 19. září 2015

  Pro admina, můžete to zase smazat…. stejně jako mažou na Týdnu, Idnes a dalších. Prostě nehodící se názor!

 • Béda • 19. září 2015

  Velice zajímavý názor Bohouše: http://neviditelnypes.lidovky.cz/kez-by-stanovisko-vlady-0wd-/p_cirkus.aspx?c=A150918_223752_p_cirkus_nef#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=pes_neviditelny&utm_content=main

  Teď ještě, co na to jeho pravá ruka Zavorálek a jeho řídící orgán Šapitó.

 • peter. • 19. září 2015

  Súhlasím,že treba pomôcť! Ale pomáhať treba tým ľuďom,,ktorí pomoc skutočne potrebujú a nie tým,čo si ju vynucujú a chcú len parazitovať na sociálnej politike Európy!Pomáhať ľuďom ktorí prichádzajú za vidinou lepšieho života na úkor svojej rodiny odmietam a odmietnuť by to mal každý,komu leží na srdci bezpečnosť a udržanie už aj tak biedneho životného štandardu väčšiny obyvateľov našich štátov!

 • Béda • 19. září 2015

  peter. napsal

  Súhlasím,že treba pomôcť! Ale pomáhať treba tým ľuďom,,ktorí pomoc skutočne potrebujú a nie tým,čo si ju vynucujú a chcú len parazitovať na sociálnej politike Európy!Pomáhať ľuďom ktorí prichádzajú za vidinou lepšieho života na úkor svojej rodiny odmietam a odmietnuť by to mal každý,komu leží na srdci bezpečnosť a udržanie už aj tak biedneho životného štandardu väčšiny obyvateľov našich štátov!

  Tak to byste jim křivdil. Oni jsou pouze předvoj – početné rodiny přijdou za svýma hlavama později a navýší tak původní počty ekonomických běženců o stovky procent. Islámská rodina drží spolu.

 • Béda • 19. září 2015

  Ještě mě napadla kacířská otázka. Jak je to v případě, že má islámský věčný host několik manželek a s nimi děti? Může si je přivést do Schengenu a zde s nimi spokojeně žít v bigamii?

 • jogín • 19. září 2015

  Takže ze článku plyne, že za napětí mezi imigranty a usedlíky může propaganda, hlavně televize. Kupodivu od nepaměti docházelo mezi sousedními kmeny nebo etniky k válkám, přestože televizi neměli. A neměli vůbec žádná media. Jenže ke konkurenci o libovolné zdroje řeší lidé válkou odjakživa, i v těch nejprimitivnějších společnostech. A to je taky důvod, proč mají všichni svou zem kterou brání a proč na vpády cizinců reagují násilím. Jde o vrozenou reakci, teritorialitu mají i zvířata. A sluníčkářský přístup vede jen k zániku původní populace.

 • Béda • 19. září 2015

  J.Keller http://altpress.cz/media-nazory-sobota-19-zari-2015/

 • Magnus Maximus • 19. září 2015

  jogín napsal

  Takže ze článku plyne, že za napětí mezi imigranty a usedlíky může propaganda, hlavně televize. Kupodivu od nepaměti docházelo mezi sousedními kmeny nebo etniky k válkám, přestože televizi neměli. A neměli vůbec žádná media. Jenže ke konkurenci o libovolné zdroje řeší lidé válkou odjakživa, i v těch nejprimitivnějších společnostech. A to je taky důvod, proč mají všichni svou zem kterou brání a proč na vpády cizinců reagují násilím.Jde o vrozenou reakci, teritorialitu mají i zvířata. A sluníčkářský přístup vede jen k zániku původní populace.

  Výborně jogíne. Trefa do černého.

 • idiotronic • 19. září 2015

  Napadá mě: co jsou to vlastně ti sluníčkáři? Byli tu někdy v historii?
  Byli to snad ti, kdož jásali před tou trojskou kobylou?

 • LF • 19. září 2015

  Sluníčkářům by mnohem spíše příslušel název „pátá kolona“ a bylo by záhodno se jich včas zeptat Proč? a Zač?

 • merlin • 19. září 2015

  jogín napsal

  Takže ze článku plyne, že za napětí mezi imigranty a usedlíky může propaganda, hlavně televize. Kupodivu od nepaměti docházelo mezi sousedními kmeny nebo etniky k válkám, přestože televizi neměli. A neměli vůbec žádná media. Jenže ke konkurenci o libovolné zdroje řeší lidé válkou odjakživa, i v těch nejprimitivnějších společnostech. A to je taky důvod, proč mají všichni svou zem kterou brání a proč na vpády cizinců reagují násilím.Jde o vrozenou reakci, teritorialitu mají i zvířata. A sluníčkářský přístup vede jen k zániku původní populace.

  správně, je sucho, válka o zdroje by byla tak jak tak, protože je to normální regulace, vždycky to tak bylo. Propaganda a tv je sekundární racionalizace tudíž blbina

 • peter. • 19. září 2015

  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=51505

 • Dana • 19. září 2015

  Pokud mohu analysovat vitaci cety v Mnichove, co immigranty srdecne vitaly, pak se povetsinou skladaly z humanistickych neziskovek, lidi, kteri jsou zapojeni do byznysu socialniho zaclenovani a jinych skupin, ktere ale maji spolecne to, ze jsou levicove zamerene. Nejvice se o plosne prijmuti bezencu angazuje marxismem smrncnuta strana Die Linke. . Medialni masaz tedy prichazi od evropskych socanu, media ukazuji zamerne prvni rady utecencu s detmi, nehlede na to, ze jich ani neni tretina.
  Liberalni, rozumej levicove zamerene televisni stanice jako americka CNN pak ukazuji naaranzovane fotky, zneuzivaji i lidskou tragedii mrtveho chlapecka k sve propagande.
  V dnesnim svete technologicke informovanosti uz to ale nefunguje a nevim, zda si soudruzi uvedomuji, ze jejich agenda je kontraproduktivni a, v pripade Evropske Unie, se muze stat, ze se obcane obrati o 180 stupnu a prikloni se k fasistickemu reseni…

 • peter. • 19. září 2015

  Nakoniec sa ukáže,v záujme koho bol rozje…ý celý blízky východ a pozabíjaných milióny ľudí.Je to zlo,pred ktorým sa treba chrániť.Oni nás za ľudí aj tak nemajú.V ich očiach máme asi takú cenu ako osol.Dúfam,že Putin s tým zločincom zatočí.
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6630-rusko-muze-do-syrie-poslat-bojove-jednotky-znepokojeny-netanyahu-nechce-stret-s-ruskem-a-smeruje-do-moskvy

 • peter. • 19. září 2015

  Ante Pavelič by mal z Chorvátov radosť.Toto je už jasná provokácia :
  http://medzicas.sk/na-uzemie-madarska-voslo-spolu-s-imigrantmi-vo-vlaku-niekolko-desiatok-prislusnikov-ozbrojenych-chorvatskych-sluzieb/

 • Sasin • 19. září 2015

  No tak už věřím tomu, že spisovatel bude tlustý plešoun co fandí kopané a ví toho o světě opravdu úplně hodně, tak zase koketuje a neustále podsírá svoji lásku a pravdu ostatním a nedá pokoj dokud mu pravda a láska nerozrazí hlavu kládou. Čím to je?

  A jaký kámoš to byl, takový výmluvný, s potížemi demográce, která se dávno potratila, byl schopen se vždycky smířit. A stále ukazuje její první bobek, no pojďte se všichni podívat na to nadělení, už nám to kaká.

  Jak se to stalo, že člověk, který by okamžitě měl poznat a dovodit si nebezpečí, jeho základní výbava mentálních sirén nehučí a podvědomé svěrače svědomí nesvírají?

  Jó a kdo to zasel, já?