Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 25. srpna 2018

  Obávám se, že z 30 let „svobody“ žiji víc jak 15 let v sílící supernormalizaci.
  Perfektní „využití“ straníků normalizace dnešním režimem dokládá i mistrné provádění Dullesovy doktríny v dnešní kolonii s názvem „Č“ „R“…
  Ohýbači zad a ohnutí se mají nejlépe, neustále je dokonale využívají „ti správní“…
  A jejich potomci mají být onou „elitou“ (smetánkou) příští doby.
  Holt „lidské zdroje“ je třeba precizně využít…
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-hadka-o-koneva-rusove-utoci-na-facebooku-cesi-se-brani-nejsme-vas-satelit-54538?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp
  68 jsem nezažil, nebudu tedy komentovat.
  Z textu mám ale dojem, že jde o výrazný pokus očernit prezidenta L. Svobodu.
  Ten byl především jako jediný z našich prezidentů voják.
  Jako takový věděl, jaké „peklíčko“ by se v do té doby stabilní zemi v centru Evropy mohlo rozvinout, a že na jeho „uhašení“ by nejspíše nikdo z mocných v tehdejší geopolitické situaci nemusel mít zájem…
  Stále více se osobně kloním k závěru, že v případě 68 a „invaze vojsk“ šlo o cílenou snahu rozbít do té doby mezi národy SSSR a ČSR dobré vztahy a o diskreditaci SSSR. Osobně si myslím, že myšlenky 68 populární mezi lidem stály za rozvinutí a odzkoušení – ovšem za předpokladu, že by v zemi zůstal socialismus.
  Do jaké míry to bylo vše reálné posoudit ovšem neumím.
  Dnes je mi proto milejší pamatovat chyby, omyly a nespravedlnosti minulosti ve vztazích, ale zaměřit se na obnovení důvěry a spolupráce mezi národy PRO BUDOUCNOST.
  Soustavné zneužívání „okupace 68“ dnešními exponenty dnešního režimu se mi osobně již hnusí.
  A pokud hodnotit spravedlivě minulost, je třeba přestat plivat na hrdiny II. sv. války.
  Je nepochybné, že bez oběti vojáků SSSR by tu náš národ ani ta troska naší identity v podobě dnešní kolonie vůbec nebyly.

 • Martin (už bez taky m) • 25. srpna 2018

  Snažit se žít čestně dnešek a pro budoucnost pokládám osobně za podstatně důležitější, nežli se stále pitvat v představách „coby bylo kdyby“ v minulosti.
  Dnešní dostupnost informací a množství dezinformací (včetně masy zcela účelových) je tím, čím se výrazně odlišuje minulost cca 40 let zpět od dnešní doby.
  Poučit se, nezapomínat, ale naučit se žít pro dnešek a budoucnost bez zbytečné zátěže.
  Bez zneužívání emocí a citů pro účelovou deformaci dneška a budoucnosti ve vzájemných vztazích v „zájmu“ chorobných nenávistníků a manipulátorů.
  Kdo z nás to měl vždy v minulosti lehké?
  Přesto je třeba ŽÍT pro dnešek a zítřky, vychovávat a pečovat o děti, rodinu, stříhat stromky, vyrábět smysluplné, pěstovat, chránit prostředí, atp. V míře každému z nás dostupné a dopřané. A snažit se o lepší v budoucnu „už zítra“…
  Živení různých nenávistí nikomu soudnému nepomůže a nesoudných je dost.
  Skutečnou masu skutečných zločin(c)ů těch „30 let svobody“ dosud nikdo nijak nepotrestal…
  Nebo snad dnes ještě někdo soudný pochybuje o „základně“ marasmu mnohého v čem žijeme?? Doporučoval bych tedy když už – tak „čistit“ tuto nedávnou minulost. Aby se lež, podvod a přetvářka dále nevyplácely mnohem více nežli čestné konání a čestný, upřímný a k okolí ohleduplně žitý život.
  Osobně totiž nepochybuji, že ten „současný“, mnohem „modernější“ hnůj v mezilidských vztazích nelze „jen tak překročit“. Na rozdíl od smutku, deziluzí a malérů r. 68. Byť normalizace tehdejší spoluzaložila normalizaci dneška musíme dnes řešit především dnešní „normalizátory“- kteří nakonec stvořili režim pro každého soudného hodně nenormální a nemorální…
  Vzít si ponaučení, nezapomínat, ale když už soudit- tak Klausisty, Kočárníky, Kalousky atp.
  Jinak bude budoucnost jen církevních Bělobradých STANů s páskou přes oko.

 • racek • 25. srpna 2018

  Na rozdíl od minulosti (ano, v šesesátém osmém mi bylo teprve 21 let a pocitem zrady jsem trpěl velmi silně) si dnes, po zveřejnění řady materiálů a také po přece jen střízlivějším posouzení událostí si myslím, že situaci tehdy zachránil jediný člověk, a to president Ludvík Svoboda. Zcela střízlivě zhodnotil situaci, poměr sil a jednal. Nejprve odmítl tu Indrovu „revoluční“ vládu … pak sovětům sdělil, že jede do moskvy a bez Dubčeka neodjede. Tím vrátil naši stranu v plné síle do jednání. Dubček byl tou dobou úplně mimo a jen bědoval. Takže došlo k jednání a myslím, že uhráli hoši dost. Ono skutečně mohlo dojít k tvrdým sřetům. Jako pražský svědek mohu říci, že Sověti byli na naše protesty převelice zdrženliví a trpěliví. Díky jejim velitelům. Každý jiný by již střílel. Takže, vážení, politika je umění možného. Dubček a spol. zkoušeli nemožné a prohráli vše. Ne jen sobě, ale i nám. A děkuji Svobodovi, že uhrál možné. Také díky kontaktům a vážnosti co se u sovětů těšil. Ale víc opravdu udělat nešlo. Konec konců, Dubček a spol nebyli ani souzeni, že … znáte podobnou situaci, kdy to tak relativně slušně dopadlo?

 • hudryper • 26. srpna 2018

  Jako aktívní účastník „srpnových událostí“ ve věku 28 let potvrzuji bez výhrad
  pravdivost tohoto článku. Spolupracovník GRU už ze závěrečných let první republiky Svoboda se stal politickou pojistkou Sovětů krátce po abdikaci A.
  Novotného a byl to skutečně on,kdo zmařil svým odletem do Moskvy úžasný
  úspěch Čechoslováků,jehož bylo dosaženo v prvních dnech okupace. Takovou
  „válku“ ještě Sověti nezažili ! Když nemohli vypátrat odkud neustále vysílá jimi nekontrolovaná televize a rozhlas,nechali přivézt z SSSR příslušnou techniku
  pro zjišťování neustále se měnících lokaci vysílání. Vlak s touto technikou byl u
  Velimi naveden na zkušební okruh železničního výzkumáku a tam jezdil kolem
  dokola skoro dva dni,než se sovětské velení dovědělo,proč ještě není ve funkci !
  Mimořádně důležitým neůspěchem invaze bylo neuposlechnutí rozkazů 1.nám.
  ministra vnitra Šalgoviče,aby počínaje 22.srpnem zahájili jeho podřízení zatýkání
  známých osob v Praze a tím vyvolali strach a paniku mezi Pražáky. .Šalgovič s
  dalčími zrádci dobrovolně podepsali během Mezinárodního festivalu mládeže v bulharské Sofii závazek součinosti politické policie(STB) s velením invazních
  vojsk.Vzpoura jejich podřízených pod hlavněmi děl a tanků namířených na ně
  znemožnila taktiku vyvolání hrůzy lidí před brachiálními akty intervence.
  Sundání cedulek s názvy ulic v Praze způsobilo neschopnost orientace vlastních
  orgánů interventů v civilu a těch několik estébáků,kteří poslechli Šalgoviče a
  vyjeli z podzemní garáže v Dejvicích zatýkat se z radia ve voze dověděli,že rozhlas
  už vysílá jejich identifikaci.Takže na „kulatém náměstí“ s hrůzou,že je pražáci
  zastaví a „pořeší“ hrdinové otočili a rychle zajeli do těch svých garáží….
  Ruská vojska se přes svou vyzbrojenost a vražednou rozhodnost oddílů specnaz
  stala směšná…

 • Irena • 26. srpna 2018

  V rámci událostí roku 89 a všeho co následovalo se směšnými naopak stávají zarytí osmašedesátníci, kteří si nechtějí připustit, že z nich tenkrát udělali pitomce stejně jako to zopakovali znovu v roce 89. Jakoupak dnes asi máme státnost, když nám včetně bank nic nepatří a příkazy přicházejí z Bruselu. Vždyť na tu státnost si tu už vyloženě jen hrajeme. Nešlo o žádný socialismus s lidskou tváří, vždy šlo jen o to zmocnit se cizích zdrojů a to se jim v 89 konečně zase povedlo. Všechny osmašedesátníky vidím jako tu babku na Majdanu s kastrolem na hlavně. V ničem se od ní neliší, rozumem ani důsledky svých činů.

 • Botičky od Diora • 26. srpna 2018

  S paní Irenou bezvýhradně souhlasím. Též vidím jak na Kulaťáku v Dejvicích pomocnice ministra zahraničí USA Victoria Nulandová rozdává sušenky a vděčně-zbožňující plamínek v očích 28letého hudrypera :-)

 • hudryper • 26. srpna 2018

  Je mi Vás líto paní Ireno,zatímco jste ještě bloudila v bulharském nebi a čekala
  na svůj termín,jiní , vím i o odvážných Bulharech,bojovali. Od jisté doby,kdy jsem
  odmítnul poslouchat vývody bývalého šéfa propagandy KGB,přestaly mě zajímat
  i názory jeho překladatelky do češtiny.

 • Irena • 26. srpna 2018

  Nevím, jak jste přišel na to bulharské nebe. To, že mám bulharské přátele, neznamená, že nejsem Češka jako poleno, ale to je vedlejší. Já se vám nedivím, že vás nezajímají, neboť staví na hlavu veškeré vaše představy o životě a to není právě příjemné, že? Na stará kolena zjistit, jaký jsem já to byl bloud. Mnozí si to přiznali, vy k nim nepatříte, obrázek si každý učiní už sám.

 • hudryper • 26. srpna 2018

  Jako poleno,říkáte ? Tak to je důvod k ohleduplnosti ! …jaký jsem to byl bloud,že
  jsem ani na stará kolena nepřišel včas na to,jak to s Vašími diskusními vstupy je….

 • zajoch • 26. srpna 2018

  Ireno, koho nezajímají vývody prý bývalého šéfa propagandy KGB, nechť s nimi neztrácí čas a raději jej věnuje svým stejně smýšlejícím přátelům. Mne zajímají a mnoho dalších také, čekám každý týden na Vaše okénko. Podle rozhodnosti, s jakou se dokážete obhájit, asi podporu od druhých nepotřebujete, ale přesto tuto moji poznámku považujte za podporu vaší práce.

 • Viky • 26. srpna 2018

  Hudrypere, s něčím ve Vašich slovech jsem schopen se ztotožnit, s něčím ani ne.
  ….a byl to skutečně on,kdo zmařil svým odletem do Moskvy úžasný
  úspěch Čechoslováků,jehož bylo dosaženo v prvních dnech okupace. … Myslíte? Víte, věci je potřeba brát do důsledků. A potom budou vypadat trochu jinak. Možná i dost jinak. Ale ano, značná disciplinovast a jednota obyvatelstva lze považovat za úspěch, a v kontextu událostí velký úspěch. Ale, jaké si představujete pokračování? No vážně, jsou dva zásadní scénáře, s množstvím variant a modifikací. Jeden scénář – zklidnění situace, druhý – gradace. Zásadním cílem intervence bylo zakončení reforem. Ani jeden scénář by nevedl k jejich zachování. jen ta „gradace“ je prostý eufemismus pro rozsáhlé krveprolití. Vstupující vojska byla ozbrojená a mlčky se přece ze strany okupujících počítalo se střetem s „kontrarevolučnámi živly“. Chápu, že můžete namítat, ale gen. Svoboda se choval jako důstojník a státník. Ne jako politik. (státník je poněkud vyšší úroveň politika) Tím, jak se gen. Svoboda zachoval, projevil státnickou uvážlivost a schopnost chápat důsledky. To navazuje na jeho status důstojníka. Skutečně dobrý důstojník vnímá svou odpovědnost za podřízené. On situaci takto jistě vnímal.
  Pokud tedy odletěl do Moskvy, nejel tam zachraňovat „pražské jaro“, ale zemi před hrozícím krveprolitím. Upřednostnil zemi před reformním procesem. Ale ano, i on je nepřímo oprávněně považován za exponenta „Pražského Jara“. Ale, promiňte, co je víc, pokus o obrodný proces, nebo osud země? Jednotlivci si mohli zachovat tvář a zásadovost, např Dr. Kriegel. Ale gen. Svoboda ne. To zásadně odlišuje politika od státníka.

 • racek • 26. srpna 2018

  Na rozdíl od pana Hudrypetra jsem bytostně přesvědčen, že k zlomení odporu by stačilo pár dobře či méně dobře mířených dávek se samopalu a pár set mrtvých. Rusové se chovali až nápadně zdrženlivě. No, já byl u Kulaťáku a taky na Václaváku i jinde. Teprve za pár dní mi došlo, co by se asi stalo, kdyby na to kamení a jiné harampádí, které se tehdy všude po zemi válelo a my je házeli na tanky a vojáky co tam seděli tak trochu zareagovali. Samozřejmě, stalo se to v několika případech. No, po pár dnech už to došlo asi všem.
  No a to vysílání rozhlasu, to bylo pro nás povzbuzující, jistě. Na druhé straně … stačilo pár vojáčků, všechny zatknout a pár jich u zdi střelit. Byl by klid. Ale nějak jsem si nevšiml, že by ti vojáčci někoho zatkli.
  No, byla to zvláštní doba. Já cítil v srdci hlavně strašnou zradu a smutek.

 • Martin (už bez taky m) • 26. srpna 2018

  Nová republika, Lubomír Man: „Kam tenhle protinárodní exot až dojde?“
  http://www.novarepublika.cz/2018/08/kam-tenhle-protinarodni-exot-az-dojde.html#more
  Tamtéž, Aleš Uhlíř: „80 let od liptaňské tragédie. Připomínka zločinů páchaných Němci v českém pohraničí před zradou Československa spojenci v Mnichově 29. září 1938“
  http://www.novarepublika.cz/2018/08/80-let-od-liptanske-tragedie-pripominka.html

 • hudryper • 26. srpna 2018

  Pánové Viky a racek , vaše námitky proti mým tvrzením se opírají o axiom,že v čase kdy odlétal gen.Svoboda společně se zrádci Indrou ,Biĺakem a Kolderem do
  Moskvy hrozila akutní válka v ulicích. Přečtěte si ještě jednou článek k němuž
  diskutujeme.Je v něm zcela exaktně vysvětlena situace politbyra SSSR,s kterou
  si bez zrádců v Československu nevěděli rady.Ono pod upřenými pohledy světa
  nějaká válka s neozbrojenými občany ve chvíli,kdy v OSN vystoupil Hájek s
  odsuzujícím projevem nebyla dost dobře možná. V tom byla specifika pražského
  odporu,který se opřel o uskutečněný 14.sjezd KSČ. Když Husák,jemuž Sověti
  nedůvěřovali,nabídnul záměrnou nepřítomnost slovenských delegátů na sjezdu
  ve Vysočanech jako záminku jeho neplatnosti,rozbila se jednota československých
  obyvatel s národem podporovanými členy tehdejšího zatčeného vedení státu.
  Po nevydaření politických záměrů invazí spojenců Moskvy byla tato vojska v kontaktech s Pražáky přesvědčována ,že se Brežněv zbláznil,že nejsou někde na západě,ale v socialistickém Československu !
  Všude rusky psaná hesla: „Lenin vstavaj,Brežněv s uma sašol!“ a pro dobrou náladu obránců třeba :“ Vinetou,poslední rudý bratr“ atd. Velkou roli sehrála
  v ulicích s ruskými vojáky česká nádherná děvčata,jež mluvila velmi často lepší
  ruštinou než ti vojáci a všichni říkali mnoha způsoby totéž – poslali vás sem lidé,
  kteří jsou hrobaři socialismu. Problém nestál černobíle – obrodný proces nebo
  „osud národa“. Šlo o v českých dějinách tradiční osobní selhání elity národa a
  zradu jeho obětí . Svou tvář si společně s Dr. Krieglem zachovala obrovská masa
  aktívních občanů,kteří se nechtěli smířit se zradou politiků.

 • idiotronic • 26. srpna 2018

  Roku 1968 šlo o jiný stát, srovnání s dneškem kulhá. Sledoval jsem jako divák Velkého divadla v Plzni abdikaci Gustáva Husáka na televizní obrazovce 1989 a to už byly dějiny úplně jinde. V roce 1968 , kromě toho, že sovětské vojsko pro pohyb v ČSSR nebylo vybaveno (obrácení dopravních značek nesmí v armádě vyvolat dezorientaci) nešlo o zdroje (uhlí, a to je asi všechno), ale o geopolitickou polohu a ta skutečně z Gorbačovovy iniciativy (spíše chyby) přiblížila hranice NATO o téměř legendárních 2000 km. Tohle ,,Pražské jaro “ nezavinilo, i když tato okolnost byla ve hře. Jeho potlačení ale vedlo nejen ke statisícové emigraci ( ,,za lepším“, jako třeba později Vietnamci), stejně jako k celkovému ústupu levice v Evropě.

  Irena napsal
  Jakoupak dnes asi máme státnost, když nám včetně bank nic nepatří a příkazy přicházejí z Bruselu. Vždyť na tu státnost si tu už vyloženě jen hrajeme. Nešlo o žádný socialismus s lidskou tváří, vždy šlo jen o to zmocnit se cizích zdrojů a to se jim v 89 konečně zase povedlo.

 • Bety • 27. srpna 2018

  Zastavme se u toho pojmu „socialismus s lidskou tváří“.
  Jasně to říká, že ten dosavadní byl nelidský. Bylo to ale tak? Za toho „nelidského“ režimu zmizeli žebráci, podruhové, nezaměstnanost, veškerá ta „chudá pakáž“ dostala přístup
  ke vzdělání, k lepšímu bydlení, zdravotnické péči… o čemž si mohla za té první republiky leda tak nechat zdát. Jistě že menší počet lidí přišel o svá koryta,
  korýtka i korýtečka a to bylo z jejich hlediska prostě nelidské.
  Podle mě máte buď jedno – všichni jsou na tom víceméně stejně a na všech záleží,
  jak dobře se VŠICHNI budou mít, nebo druhé – někteří mají svá koryta a korýtka
  a všichni ostatní jen přispívají na to, aby ta koryta byla co nejvýnosnější a přitom
  jsou zase odsunuti do role pakáže a lůzy.
  Směska obojího prostě fungovat nemůže, protože ta plná, přeplněná koryta
  jsou prosazována lidmi s ostrými, až velmi ostrými lokty a absencí sociálního
  cítění.
  Všechno ostatní jsou jen růžové brýle, jak jsme se mohli ostatně přesvědčit
  po 89., kdy bylo veřejné mínění také PRO, a přitom o tom PRO mělo jen velmi
  mlhavou představu.

 • Martin (už bez taky m) • 27. srpna 2018

  Přemýšlivě-realistické texty – ?
  Bezesporu bez diskuse je pravdivost a žádanost poslední věty…
  Svatopluku, Svatopluku – kdeže zůstaly ty tvé „pruty“…??
  Srpen 1968: Otázka, která se téměř neklade
  http://casopisargument.cz/2018/08/22/srpen-1968-otazka-ktera-se-temer-neklade/

  Půlstoletí od srpna 1968 jako svátek frustrátů?
  http://casopisargument.cz/2018/08/22/pulstoleti-od-srpna-1968-jako-svatek-frustratu/

 • Gatta • 27. srpna 2018

  Docela ostrá diskuze – doufejme, že z toho nebude mezi některými opět nějaké to „velké ticho“.

  Ona „cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly“ – a mnohdy i mylnými představami.

  Dejme teď slovo starému bardovi:
  https://www.youtube.com/watch?v=Wa2i3H-wgRI

  “ a budem těm nebo těm (elitám) věřit … a měřit všechno jenom podle nich … a budem doufat, že ta víra v něco, že měla smysl.“

  PS
  By mě zajímalo, jestli i Katalánci si budu ještě za 50 roků foukat bolístku z potlačeného plebiscitu ?

 • Botičky od Diora • 27. srpna 2018

  Jsem velmi rád, že se Bety zastavila u dnes mantrického pojmu „socialismus s lidskou tváří“: socialismus měl VŽDY lidskou tvář. O tváři dnešního liberálního kapitalismu raději pomlčím.
  Komunisté si vždycky přáli diktaturu proletariátu. Kapitalisté si vždycky přejí diktaturu nad proletariátem. Co si myslíte, že je pro občana lepší?

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Njn, diktatura proletariátu … tot nonsens.
  Jeden i druhy termín jsou blbe, dobre tak leda pro teoretické pojednání o cemsi , a to ještě v rámci užitné zkratky.
  Školní diktát je konkrétní pojem s jasným zadáním a konkrétními výstupy.
  Jak asi mohla vypadat diktatura proletariátu v agrárním Polsku, Bulharsku a Rumunsku?
  Diktatura proletariátu … to je katechismus , obecný katolicky úzus roubovany na veškeré realie mnohdy zcela protichůdné.
  Socialismus nema automaticky lidskou tvar. Pokud to je dogma litery, tak ani náhodnou.
  Právě proto Radovan Richta /Rychta/ tento termín razil. Uvažoval velmi správně. Dneska bychom řekli , ze době vstipil vynikající PR.
  I proto se o tom dneska nemluví.

 • PPK • 27. srpna 2018

  Zdravím všechny po odmlce zaviněné nemocí. Prožíval jsem sice rok 68 již jako dospělý, ale jinak naivní mladý muž, který se nikdy předtím ani potom politikou neživil. A tak i já jsem tehdy „2000 slovům reformátorů“ téměř ve všem věřil a netajil se tím. Přesto mi už tehdy bylo divné, že ti, kteří chtějí společnost změnit, byli jen o pár let dříve těmi nejtvrdšími stranickými kádrováky a propagandisty. No a teprve až po mnoha letech jsem z toho i tu odvrácenou stranu jejich činů pochopil: Jaká byla tehdy terminologie tzv. reformátorů a kdo oni sami byli? Co měla být ta „lidská tvář“, „obrodný proces“ a ta „třetí cesta v tržní ekonomice“? Inu, jenom pokus o rozbití základů tehdejšího sociálního systému životních jistot obyčejných lidí práce. A kdo to vymýšlel? Dnes bych řekl: Nadměrně sebevědomí „halíkovští elitáři tehdejší doby“, kteří předem dobře věděli, že ani za ten „nový způsob řízení státu“ nikdy sami neponesou osobní ani hmotnou zodpovědnost. Rok 1968 totiž „udělali“ především lidé z teoretické fronty a lidé z médií, kteří sami předtím vždycky jen brali plat od státu, kibicovali a sebevědomě kádrovali ty druhé. Žádní státníci ani ekonomové praxe. Jen sebevědomí mluvkové a hazardéři s důvěrou a dary šperků na poklad republiky od těch, kteří kvůli denní práci a péči o rodinu na kariérní politiku neměli ani pomyšlení. A tak jen ještě podotknu: Ty soudobé novinářské řeči, že „současné Rusko není tehdejší Sovětský svaz“, tyto řeči problém Československa 1968 pouze chytře obcházejí jenom proto, aby nemusel být poctivě zanalyzován způsob likvidace SPRAVEDLIVÉHO socialismu jeho tehdejšími novoelitářskými hrobníky. Co jsem také ale tehdy nevěděl? Např. že v únoru 1948 byl velitelem LM generál Pavel v r.68 ministr vnitra, jeho zástupcem Kriegel a politrukem Smrkovský.

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Njn, co dodat? I jsem byl v pionyru a SSM. V pionýru jsme ovšem těžce prožívali Vinnetoua. Zpracovanim lnu jsme získávali materiál na paruky , které jsme barvili na černo. Ale zároveň jsem chodil do Sokola. A později pěstoval sportovní hry. VSECHNO to žilo a fungovalo vedle sebe. Byla to středně pluralitní společnost.
  Pak se mi začaly zapalovat lejtka, ale to už byla prumka, chmelové brigády, SSM, kam mne nikdo nenutil, ale třída az na dva disidenty nazdala , ze pod svicnem bývá tma, a ve vinárně mestysu /nikoli v Praze/ jsem uslyšel někdy v době 1970-71 Electric Funeral od Black Sabbath, což mu úplně rozhodilo.
  Další milníky a mezníky už se kolikovaly sami. V roce 1977 jsem u Silhanu nemohl komunistům přijít na jméno, az mi bylo vyjeveno, ze tam sedim mezi samými komunisty.
  Omluvy nebraly konce. Oni si mysleli, ze já jsem estebak , a já zase, ze oni nejsou komunisti.
  Nedelila nás víra , peníze, názory, muzika, povaha.

 • racek • 27. srpna 2018

  No, pane Hudrypetře, já si to ale docela dobře přečetl. Nicméně, jádro sporu nechápu. Já přece se po létech divím, že sověti chovali tak krotce, tak jak snad nikdo při takové invazi … viz američané v Iráku, Vietnamu či sověti v Afganistánu či Maďarsku. Oni si totiž do posledka mysleli, že nás tak nějak přesvědčí … a i potom nás pořád považovali za své přátele. Konec konců, asi jediné, už tehdy. Jak říkám, nepamatuji se, že by někoho zatkli, tedy kromě Dubčeka a Kriegla, na chvíli. A nikdo za chování v šedesátémosmém a ve chvílích okupace nestál pod šibenicí, dokonce ani neseděl. Jako jinde, že.
  Samozřejmě, nepochybuji že naprosto přesně věděli, kam by vývoj vedl. Do 3 let bychom byli jinde, v pozici takového Rakouska. To vážně připustit nemohli, štve mi to ale dnes je chápu. Nic víc ovšem. Nějak se s postavením neustále ze všech stran peskovaného vazala neumím smířit.

 • orinoko • 27. srpna 2018

  A ted hazu handgranat!!
  Tmelila nás politika!!

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Abychom si všichni velmi dobře rozuměli:
  Sověti už tehdy pomysleli na detante!!!
  Žádné krvavé masakry si nemohli dovolit. A my jsme nebyli Maďaři.
  Kdy komunisticky sekretariat volal o pomoc . Na pomoc přijel tank maďarské armády, na náměstí se zastavil, věž se otočila, a výstřel z hlavně zasáhl okna sekretariátu.
  Hoši, to mám z libri prohibiti. Doba normalizačního šerosvitu, kdy jsem fungoval porůznu. Také například u likvidace knihovního fondu.
  Maďaři jsou jiná natírá. Já je mám rad. Jsou horkokrevni, my spise řešíme. Myslíte, ze tolik žerou výročí svého ponizeni?
  A Polsko ? Ani nedomyslet.
  Třetí cesta mezi Maďary a námi.

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Přál bych vám rakouské důchodce. Slyšet je. Některé. A nejde mi o duchody.
  Jak se hádali , proč to Hitler v Rusku projel.
  A kriceli na sebe … herr doktor, herr inženýr!!
  Prý stari Jackově.

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Ma byt samozřejmě NACKOVE.

 • racek • 27. srpna 2018

  No, pane Orinoko, nemyslím si, že byli vždy tak útlocitní jako u nás, viz Afganistán a osud Amína a spol. Prostě pořád přemýšlím proč se u nás chovali jinak.

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Ten článek je dobrý. Ale ted nevím, jestli autorem je Janyr senior nebo junior.
  Úlohy jednotlivých zúčastněných si musíme přebrat sami. Já se to jen snažím odlehčit. Pravdu maji všichni. I mimo kontext skutečných reálií , o kterých ani nevíme.
  Cely slavný Západ by za CSSR nedal ani zlamanou gresli. Natož válku. Sam mel problémy sociální a generacniho charakteru. O politických nemluvě.
  Už na konci padesátých let minulého století se u nás oteplovalo. Vim to zcela jisté. Rodiče mi sundali dupacky.
  Samozřejmě, ze jsem vnímal ponížení, ale české vlezdoprdelstvi me úplně ubijelo. …ačkoli … v cele fungovali především slovenští soudruzi.
  Můj život nikdy nesměřoval ke kariere. Tu jsem mohl začít dělat jak na normalizační struně, tak na vekslacko-stranickem orbitu. Ale bal jsem se ohrožovat druhé prorizlou hubou.
  Zůstat v Mladé Boleslavi, nejspíš bych se ocitl na orbitu.
  Praha mi přisoudila jiné cesty.
  A tak je to i sedesatym osmým.
  Rozhodla Praha.
  Stejně jako vždycky.

 • orinoko • 27. srpna 2018

  Moje mínění.
  Dubček v Rusku studoval. Pro zjednodušení píšu Rusko. Byl milion vazeb , o kterých nemáme ani tušení. Slovanské národy. Nikdy jsme Rusko neohrožovali jako třeba Poláci. Český smysl pro humor a pivo ma v Rusku váhu. Je to otázka kultury, jazyka, povedomi i podvědomí. V Praze byl Lenin i bělogvardějci. Česká divadelní umanutost Čerchovem me uvádí do úžasu. Tolstoj a Masaryk spolu vedli disputace.
  A milion dalších věci.
  Dodneška vzpomínám na „svoji“ Rusku z Mladé Boleslavi.
  Mimochodem, jejich kasárna tam byly tržnici.
  Atd, Atp.

 • Viky • 27. srpna 2018

  Hudrypere,
  … Pánové Viky a racek , vaše námitky proti mým tvrzením se opírají o axiom,že v čase kdy odlétal gen.Svoboda společně se zrádci Indrou ,Biĺakem a Kolderem do
  Moskvy hrozila akutní válka v ulicích. Přečtěte si ještě jednou článek k němuž
  diskutujeme.Je v něm zcela exaktně vysvětlena situace politbyra SSSR,s kterou
  si bez zrádců v Československu nevěděli rady.Ono pod upřenými pohledy světa
  nějaká válka s neozbrojenými občany ve chvíli,kdy v OSN vystoupil Hájek s
  odsuzujícím projevem nebyla dost dobře možná. ….
  Ano, Hudrypere, přesně z podobného axiomu vycházím. Ať budu článek číst jak budu chtít, vždy mi vyjde, že byl stvořen ex-post. Může si tudíž dovolit hodnotit všechny události se zevrubnou znalostí kdejakých okolností. Ale…tyto okolnosti přece nebyly v době událostí všeobecně známé? Gen. Svoboda mohl vycházet je z toho, co věděl. A promiňte, ale on nepatřil k žádnému klanu, ani k jasně reformnímu křídlu, ani ke konzervativnímu křídlu. I když měl k reformnímu křídlu poněkud blíže. To píši proto, aby bylo jasné, že se ani jedno křídlo nespěchalo dělit s „interními informacemi“ s tím „troubou na hradě“. Takže co věděl? Z dnešního hlediska – kulové. Nebo se domníváte, že někdo ze skupiny Indra, Biľak, Kolder vylíčil prezidentovi svou roli v probíhajících událostech?
  a znovu ….Ono pod upřenými pohledy světa nějaká válka s neozbrojenými občany ve chvíli,kdy v OSN vystoupil Hájek s odsuzujícím projevem nebyla dost dobře možná. … A co není možné, konkrétně? Střílet po civilistech? Klidně. Před zraky světa? bez problémů. Zcela totiž pomíjíte možnost, že ve vypjaté situaci někomu (komukoli!) rupne v kouli. Třeba si udělá cestu davem tříštivým granátem. Následuje zoufalá odpověď a už to jedeééé. a zkuste to zastavit. Nehrozí? a ještě jak snadno!

 • Martin (už bez taky m) • 27. srpna 2018

  Možná naivní dohad, názor: Rusové Československo a Čechy vůbec (a myslím že v tomto bratry Slováky nerozlišovali) měli rádi vždy, byli jsme v mnohém inspirací, vážili si nás, respektovali ČSR.
  Nejen pro ty naše vojáky na frontě II. světové. Jako prostí lidé a povahy k sobě zase prostě mnozí nemáme v základu snad až tak daleko. Vnímali nás myslím vždy tak trochu jako to „nejbratrštější národy“ ve Střední Evropě.
  Nemyslím, že v 68 (jen názor, nezažil jsem) přijeli kdokoliv ničit a zotročovat, ukazovat „jedinou správnou cestu“… Jako naši dnešní „zaoceánští bratři“ – kteří toto dělají od vzniku své samostatnosti po celém světě. Pod „vlajkou svobody“… Opakuji podívejte se na Filipínsko-Americkou válku před tou II. světovou… oni se prostě- bohužel – fakticky některé „věci“ nemuseli učit až v My-Lai…
  Možná mi pamětníci jako nepamětníkovi prominou: nemyslím, že by kdy v Střední Evropě Sovět- natož Rus ničil cokoliv kromě skutečných nepřátel. Nechci se dotknout Maďarů, ale myslím že tehdy tam ještě Sověti konali také pod vlivem toho, na čí straně stálo Maďarsko za II. sv. války. To je myslím také jeden z důvodů „ruské víry v Čechoslováky: za války nebojovali proti SSSR, naopak.
  V Maďarsku padesátých let to muselo být ještě všechno hodně „živé“… včetně vzpomínek na mrtvé a kdo to strašlivé mnohaleté utrpení a ničení vše způsobil, a kdo komu a jak a v čem aktivně pomáhal…
  Intervence byla v každém případě po mém soudu chybou – a vynucenou, cíleně myslím.
  Jak by dnes prosím asi „kvetla“ rusofobie – kdyby nebylo intervence VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY (nejen SSSR)v 68?? Myslím si že nejhorší prasárny tady dělal „Čechoslovák Čechoslovákovi“ – zcela ve stylu „poturčenec horší turka“, a intervenci protlačovali mj. ti co chtěli naše národy rozeštvat.
  To ať posoudí pamětníci.

 • Viky • 27. srpna 2018

  Ori,
  každý z nás se vyvíjí, mění pohled, občas i názory. A vůbec to nemusí být účelové. Je to normální. Hrozná formulace. Zvlášť ve světě, který i normální věci chce mít jako naprosto mimořádné. Doba je už dávno pryč, a my zde hádáme z kafelógru co by bylo, kdyby bylo…. s drobnou výhradou, ten šálek z kterého hádáme, je od čaje.

 • hudryper • 27. srpna 2018

  Viky napsal
  ten šálek z kterého hádáme, je od čaje.

  Přečtěte si prosím na dnešní nové republice odpovědi bývalého rezidenta čs. rozvědky v New Yorku :
  http://www.novarepublika.cz/2018/08/dr-polreich-v-roce-1968-tajemnik-nasi.html
  To není ex post vymyšlený text. Je přímým účastníkem těchto událostí ví , jak to opravdu bylo a kdo v rozhodujících chvílích zradil.
  Jinak mám radost z obnovené diskuse na OM a doufám,že nezůstane jen přitom,
  ale že se zde budou scházet hlavně lidé,kteří mají co říct a nevymýšlejí si podle
  svého naturelu co by bylo,kdyby nebylo.

 • PPK • 27. srpna 2018

  hudryper • 27. srpna 2018 napsal:
  doufám,že … se zde budou scházet hlavně lidé,kteří mají co říct a nevymýšlejí si podle svého naturelu co by bylo,kdyby nebylo.

  Zdravím Vás, pane hudrypere a s pobaveným úsměvem Vám děkuji za informaci, že už znáte obsah mého článku „Čtyři paradoxy a logika historických procesů“, který jsem včera poslal do OM.

 • hudryper • 27. srpna 2018

  Oplácím Váš pozdrav,pane PPK. Váš pobavený úsměv u mne vyvolal překvapení.
  Nemám totiž žádnou informaci o Vaší nejnovější písemné tvorbě a tak mám zato,
  že jsem se Vámi citovanou větou nejspíš nevědomky trefil do Vašeho článku pro
  OM. Budu ho samozřejmě pozorně studovat až jej Stan „vylepí“ .

 • idiotronic • 28. srpna 2018

  orinoko napsal
  Ten článek je dobrý. Ale ted nevím, jestli autorem je Janyr senior nebo junior.

  Ročník 1949.
  (Otec 1926. ) Už jsem to tady psal a naučte se to, nebo začnu zkoušet a fotr do školy!

 • orinoko • 28. srpna 2018

  Vynikajici článek stran cesko-ruske relace je u Davida. Od Letka. Ale patrně ma svůj původ na E-republice.

 • racek • 28. srpna 2018

  No, přátelé, moc pěkná a podnětná diskuse. Jen doufám, že si vezme ponaučení nejen generace pamětníků, jako třeba já, ale i ta současná. Doufám. Aby nezvorali příležitost, kterou snad také dostanou. Ale bohužel se mi zdá, že tu příležitost ani vlastně nechtějí.

 • Gatta • 29. srpna 2018

  racek napsal

  No, přátelé, moc pěkná a podnětná diskuse. Jen doufám, že si vezme ponaučení nejen generace pamětníků, jako třeba já, ale i ta současná. Doufám. Aby nezvorali příležitost, kterou snad také dostanou. Ale bohužel se mi zdá, že tu příležitost ani vlastně nechtějí.

  Titanic zatím plave a na horních palubách se tančí … jsou mladí, krásní, zdraví, zaměstnaní s ještě aktivními rodiči, často ještě i bez dětí …. tak proč by měli chtít příležitost k nějaké změně ?
  Může být svět krásnější ? … no, snad jenom … trochu víc cyklostezek … a trochu víc svobodného internetu …

 • Punta • 29. srpna 2018

  Mám dotaz. Tématicky to k tomuto článku nepatří, ale nenapadlo mě, kde se zeptat jinde :). V souvislosti s plánovaným dálně východním cvičením Ruské armády se píše v mediích o 300 000 vojáků a tisícovce vojenské techniky. To je, pokud umím dobře počítat 300 vojáčků na jeden tank, letadlo, bojové vozidlo, nákladní automobil …. Vrátili se snad Rusové do dob pěších přesunů s plnou polní kolem Bajkalu? Mám takový pocit, že když jsem na čt informaci o cvičení slyšel poprvé, mluvilo se o 1000 techniky a 30.000 osob. Neupsal se nebo neukecnul se náhodou někdo, někde, někdy :) ?

 • Martin (už bez taky m) • 29. srpna 2018

  Punta napsal

  Mám dotaz. Tématicky to k tomuto článku nepatří, ale nenapadlo mě, kde se zeptat jinde :). V souvislosti s plánovaným dálně východním cvičením Ruské armády se píše v mediích o 300 000 vojáků a tisícovce vojenské techniky. To je, pokud umím dobře počítat 300 vojáčků na jeden tank, letadlo, bojové vozidlo, nákladní automobil …. Vrátili se snad Rusové do dob pěších přesunů s plnou polní kolem Bajkalu?Mám takový pocit, že když jsem na čt informaci o cvičení slyšel poprvé, mluvilo se o 1000 techniky a 30.000 osob. Neupsal se nebo neukecnul senáhodou někdo,někde,někdy ?

  Rusko chystá najväčšie vojenské cvičenia od roku 1981
  Čítajte viac: https://svet.sme.sk/c/20901871/rusko-chysta-rozsiahle-cvicenia-vostok-2018-zucastnia-sa-ich-statisice-vojakov.html#ixzz5PYf3rDRx
  https://m.tvzvezda.ru/news/forces/content/201808281026-7n1b.htm?utm_source=m.tvzvezda&utm_medium=mainpagelinks&utm_campaign=important&utm_term=v1
  Zde se píše o 36. 000 kusů bojové techniky prosím.
  V případě námořnictva například připadají stovky vojáků na „jednu jednotku“ (loď), v případě sil strategického určení, raketových vojsk případně letectva také jde o vyšší poměr. Na jeden složitý zbraňový systém (komplex) připadá více vojáků. Plus připravované rozsáhlé zapojení výsadkových vojsk, štábů, plánovačů a „týlových jednotek zabezpečení“ (i když „týl“ v době raketové výzbroje v podstatě již neexistuje).
  Po mém soudu půjde v podstatě o sérii cvičení, snahu procvičit součinnost případně i vojenskou odpověď na více směrech (po starému frontách). Někde například může jít o „strategii pružné obrany“ vč. protiútoku, jinde naopak jako odpověď nasazení OTR komplexů (např. Iskander), nebo „jen“ cvičení jak v konkrétním případě odpovědět prostřednictvím strategických zbraní.
  Jádro armády RF je v současnosti s vysokou pravděpodobností nejefektivnější a nejvýkonnější ozbrojenou složkou na planetě. Půjde nejspíše také o snahu „zapracovat“ zkušenosti z bojového nasazení (např. v Sýrii) do „širšího plánu“ s větším počtem vojáků.
  V tomto přehledu je uvedeno, kolik jednotek a čeho bylo nasazeno v Sýrii:
  https://www.youtube.com/watch?v=GnCsu-lit9U
  Минобороны обнародовало впечатляющие итоги военной операции в Сирии
  https://www.youtube.com/watch?v=AGbW_H_ANoA
  RF nasazovala jednotky – vč. strategických a speciálních cíleně pro zisk bojových zkušeností, souhry vč. „očišťujících operacích“.

 • Gatta • 29. srpna 2018

  Re Punta – možná „informační šum“ – zde něco jiného:
  http://www.novarepublika.cz/2018/08/v-rusku-probehne-nejvetsi-vojenske.html

  A k tomu připočíst veškerý pozemní technický personál, spojaře všeho druhu, štáby všech úrovní, kuchaře … … …

 • Punta • 29. srpna 2018

  Re Gatta – děkuji. Tak to už dává smysl. Legrační je, že na I-dnes a třeba Britských listech jsou novináři, které asi ani nenapadne si informace ověřovat a opíšou (nebo odeslechnou) ve víru vášně každou hloupost :). Na druhou stranu, to cvičení, v takovém rozsahu …. To je síla. Ani si nemohu dovolit se Karlu Dolejšímu na BL vysmát. Což mě tedy dost mrzí!