Zpět do feudalismu

Reklama


Hoden je dělník mzdy své.

I zločinný komunistický režim platil lidem za práci, dokonce i těm, které k práci donutil. I tzv. Černí baroni byli za svou práci placeni a nikoli špatně. Doba pokročila a my tu dnes máme tzv. „veřejně prospěšné práce“, kde si lidé mohou „přivydělat pár stokorun“, a je to servírováno jako pokrok. No, samozřejmě, už tu byly časy, kdy byly nucené (a bezplatné) práce podmínkou vyplacení části plnění z vlastního sociálního pojištění.

Možná někdo tleská, že třeba konečně budou i Cikáni pracovat. Ale oni nebudou, nepovedlo se to nikdy za posledních 600 let a nikdo nic nového nevymyslel. Jediné, co se stane bude, že poklesne cena a prestiž obyčejné lidské práce. Postihne to opět spodní vrstvy většinové společnosti, protože tu rasizmus naopak nechrání a tak je k ní možno chovat jako k otrokům. Doba si žádá skvělé podvodníky, tuneláře, spekulanty a sběrače dotací, nikoli podřadné uklízečky, sekáče trávy nebo kopáče, jejichž práce má v našem systému nulovou cenu.

Je smutné, že se společnost posouvá zpět od kapitalismu k feudalismu, přestává přijímat jeho základní principy. Základem kapitalismu totiž není žádný kapitál, ale vztah zaměstnavatel-zaměstnanec. Prostý fakt, že lidskou práci nelze užívat bezplatně na základě společenského postavení či jiných společenských vazeb, nýbrž za lidskou práci člověku náleží mzda.

Popravdě, před takovými pětadvaceti lety jsem si nedovedl ani představit, že se dožiji zbourání takto fundamentálních principů.

Převzato z Nautila

Přejít do diskuze k článku 24 komentářů