17. 11. 1989 jako druhá Bílá hora?

Tak a máme tu další výročí 17. listopadu 1989, neboli Velké listopadové sametové revoluce. S tím je už jako obvykle spojeno velké rojení všech našich současných „osobností“(?), pronášejících procítěné projevy o pádu totality a nastolení svobody, lidských práv a demokracie. A samozřejmě plno vzpomínek na nesmrtelného Václava Havla a vystoupení jeho spřízněných členů tehdejších disidentských klanů.

Tento „vítězný“ převrat nám přinesl restaurovaný kapitalismus. Od té doby však uplynulo už 27 let, co se rovná zhruba 2/3 délky trvání poražené totality. Máme tedy dostatek reálných podkladů a důkazů pro jeho věcné srovnávání a hodnocení. Na základě faktů, nikoliv oslavných řečí. Zapomeňme na to, co si o tom máme myslet, co se nám namlouvá, a podívejme se, co Československu a našemu (a v podstatě i slovenskému) obyvatelstvu skutečně přinesl. Co všechno se stalo:

  1. Ztratili jsme respektovaný a významný (ozbrojený) stát a místo něho dnes máme dva nesvéprávné (odzbrojené) otloukánky. Banánové republiky, které nikdo nebere vážně a každý si do nich může kopnout
  2. Přišli jsme o ohromný majetek (ze 65 až 70 % byl ve společenském vlastnictví) vybudovaný převážně v minulém režimu vlastní prací našich lidí. Bez cizího kapitálu, půjček nebo vyžírání zahraničních pracovníků. Území státu a jeho zdroje byly výhradně domácím vlastnictvím, věcný majetek měl hodnotu okolo 3 bilionů Kč, k tomu bylo za 85 mld. Kčs finančních rezerv a 107 tun měnového zlata (v dnešních „inflačních“ cenách by se tato hodnota ocenila osmi až desetinásobkem). Přešel „za hubičku“ do rukou převážně zahraničních vlastníků nebo domácích privatizačních zlodějů, kteří nám za to nyní vládnou. Už i to i naše území patří z velké míry cizině a cizincům a stáváme se v naší někdejší vlasti pouhými „nájemníky““. Je tragické, že největším soukromým vlastníkem v České republice se opět stal Vatikán a jeho svatá katolická církev, která „odjakživa“ stávala na straně našemu národu nepřátelské.
  3. My, dnešní dnešní kapitalistická Česká republika, jsme v důsledku zbídačení a nemajetnosti  pouhou zahraniční kolonií. Pravda, dříve jsme existovali pod patronací bývalého SSSR, ale ten v posledním desetiletí se nám už skoro do ničeho nemíchal (což v řadách domácích partajních papalášů budilo spíše obavy než radost z takové „samostatnosti“ – podobně jako nyní zmatkují evropští bossové Evropské unie po vítězství Trumpa v listopadových volbách v USA). Dnes jsme zato pod tvrdým a důsledným dohledem ne jednoho, ale hned tří nových „velkých bratrů“, tj. Německa, Evropské unie a USA. Už si nerozhodneme ani o tom, jak má být zakřivený rohlík. A musíme za to suma sumarum ročně odvádět „do ciziny“ v nejrůznějších poplatcích, odvodech a příspěvcích stovky miliard korun, což jsme dříve neznali. Výnosy z naší práce zůstávaly tehdy plně doma a převážně našemu lidu.
  4. Stali jsme se a zůstáváme evropskými občany druhé až třetí kategorie. Nejen americký protektor, ale dokonce i jakýsi eurounijní úředníček si na nás vyskakuje a my jen vždycky sklapneme kufry. Stali jsme se jejich politickými, ekonomickými a konečně i „žoldnéřskými“ poskoky (viz naše povinná vojenská účast v agresivních misích NATO v zemích, kde nemáme vůbec co pohledávat a kde jsme tedy spoluookupanty). Ztrácíme tak morálku i čest, protože znovu válčíme za nám nepřátelské cizí pány, jako kdysi za Rakouska-Uherska.
  5. Byli jsme připraveni i o naši „víru“. Ne v nějakého všemocného Boha, ale ve spravedlivou a perspektivní moderní sociálně spravedlivou společnost. Rovnoprávných lidí a občanů, ne moderních otroků. Byli jsme více méně násilně za pár let bleskově „rekatolizováni“  jako po někdejší tragické Bílé Hoře, o níž bude ještě řeč. Vymazány byly všechny socialistické či demokratické ideály, teď musíme přisahat na lidská práva po americku, západní hodnoty (třeba multikulturalismus či politickou korektnost), kapitalistickou bankéřskou civilizaci atd. Zkrátka na současné vládce světa a jejich pravdy, vnucované nám dnešní propagandou a jejími nositeli (presstituty) od raného mládí a od rána do večera.
  6. Byli jsme odměněni popliváním naší země, našeho národa i naší historie. Prý jsme si nikdy nedokázali vládnout a museli jsme proto být řízeni někým inteligentnějším a vůbec lepším – čímž se myslí Německo nebo někdo jiný ze západní Evropy a dnes dokonce ze zámořských Spojených států. Jsme prý pouzí neomalení Čecháčkové, pivaři a hloupí burani, kteří ničemu nerozumí a měli by se proto chovat oddaně a vzhlížet k našim cizím vzorům. Navíc jsme nacionalisté, xenofobové a rasisté, kteří se sami vyřazují ze společenství oněch slušných lidskoprávních západních či atlantických ušlechtilých globálně myslících států a jejich panstva. A o našich dějinách škoda mluvit. Husité byli zločinci, Žižka pouhý lupič a představitelé národního obrození hlupáci, kteří nepochopili komu vlastně „po právu“ patříme a koho máme poslouchat „na furt“. Přitom ale právě naše historické svědomí bylo až do současnosti naprosto čisté, určitě pokud se srovnáváme s agresivní a zločineckou minulostí takových Angličanů,. Francouzů, Španělů, Portugalců, Němců., Nizozemců či Belgičanů. I těch milých Dánů, Norů nebo Švédů (někdejších Normanů) atd. Dnes pak hlavně Spojených států, reprezentujících nemilosrdného a zákeřného světového četníka. Ti všichni druhé slabší v minulosti napadali, loupili, pálili, okrádali, vyžírali, znásilňovali Ti všichni mají za sebou miliony, desetimiliony a vlastně už stamiliony mrtvých a ožebračených po celém světě. Z čeho myslíte, že zbohatli? Ve skutečnosti právě „výnosy“ z těchto aktivit jsou základem jejich mimořádného okázalého bohatství do dneška. V tom byli skutečně „lepší“ než my. Tyto účty zatím nikdo nevyrovnal a nikdo si je nedovolí připomínat. Přičemž v této bohabojné činnosti pokračují vlastně pořád i v tom civilizovaném 21. století. Zrovna tito mají právo nám něco kázat. Kdo se tedy ksakru jako národ (stát) má za svoji historii stydět – my nebo oni?

Jak se změnily a jak dopadly naše vnitřní i vnější bezpečnost, naše kultura, naše školství, sociální spravedlnost, jak je to s našimi skutečnými svobodami, cenzurou nevhodných názorů a děl, rovností před právem atd. to ať si každý posoudí sám. Přesto všechno se nám říká, že musíme být vděčni, protože 17. listopad nám přinesl blahobyt, který naše země a její občané dosud nepoznali. Tak se na to podívejme ve světle faktů, o kterých se sice nemluví, ale které máme k dispozici a které nahlíženo jiným úhlem pohledu dokazují něco jiného (samozřejmě zde jen velmi stručně, i když by si toto tvrzení určitě zasloužilo samostatnou podrobnější analýzu).

Především nový režim naši životní úroveň „budoval“ na zcela nových faktorech. Nedokázal to vyšší společenskou produktivitou naší reálné ekonomiky (viz trvalý úpadek našeho propadlého zemědělství, zbytkového „montážního“ průmyslu i potácejícího se stavebnictví). Začal žít z dědictví po „komunistech“, protože i když náš dřívější ohromný majetek poničil a zašantročil, přece jen na této bázi byla vybudována nová třída domácích horních vládnoucích a bohatých deseti tisíc, kteří nám teď dodávají jakýsi společenský lesk. A něco málo z toho přece jen zůstalo k „použití“ i tomu státu (markantním příkladem je snadná útrata převzatých finančních rezerv a „prodej“ zlatého pokladu). Po jeho rychlém vyčerpáni se začalo žít na veřejnoprávní i soukromé dluhy, která nám už souhrnně narostly do horentních a vlastně nesplatitelných výšin a až dosud se ještě pořád každým dnem zvyšují. Podle zásady feldkuráta Katze, podle něhož „to se nám to hoduje, když nám všichni půjčujou“. Podotkněme „zatím“. Začalo se ale i šetřit, i když ne na těch pravých místech. Především na zaostávající a chátrající infrastruktuře, což prokazuje zejména neblahý stav výstavby a rekonstrukcí našich silnic a dálnic, mostů, vodovodů a kanalizací, památkových objektů, škol a nemocnic, sociálních bytů atd. A na tom, co uniká běžné pozornosti, totiž na dětech. Nová doba přinesla úbytek narozených dětí, každoročně okolo 30 tisíc. Rodiny si jich totiž nechtějí nebo nemohou dovolit. Což za 27 let reprezentuje ztrátu zhruba 800 tisíc nových občanů a budoucích pracovních zdrojů, ale současně to státním (veřejnoprávním) institucím a rodinám přineslo velkou úsporu(?), která podle odborného odhadu už sama kumulativně přesáhla bilion korun. Je to tvrdé, ale je to tak.

Za druhé došlo k zásadní změně v rozdělování vytvořených zdrojů. Každý si umíme představit, že jsou jiné příjmy na hlavu a jiná životní úroveň v rodinách s přibližně stejnými příjmy, pokud v jedné nejsou žádné a v jiných třeba pět dětí. A podobně je tomu i ve státě. Neboť náš současný stát to zařídil tak, že počet „příjemců“ výrazně snížil a mohl tak ponechat větší díl dostupného koláče těm zbývajícím, řekněme do určité míry dobově privilegovaným. O které lidi jde? Vypadli nám totiž v podstatě statisíce vyloučených nezaměstnaných, sto tisíc bezdomovců, milion exekuovaných a přes dva a půl milionů ožebračených důchodců. O kterých se neví a nemluví. To už pro ty zbývající přece hodilo něco navíc, aby se aspoň jim zalepily oči. …

Takže na první pohled si (ti „ostatní“ nepostižení) lidé žijí dobře, prý až moc. Bohužel i to je klamné. Na jakési špici opravdového růstu materiální životní úrovně vidíme docela po právu růst počtu nových bytů, zvlášť potom rodinných domků, osobních aut a moderní elektroniky. Ne nějakých triček a džínů.. Statistiky ale dokazují, že to v této oblasti není zdaleka tak slavné. Nových bytů a v tom i rodinných domků se každoročně staví méně, než tomu bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Počet osobních aut sice rostl, ale zase zhruba stejným tempem jako tomu bylo dříve (růst počtu aut na sto domácností za srovnávaných 20 let před a po listopadu). Přičemž ale dříve šlo výhradně o nové vozy a dnes skoro z poloviny o dovezené ojetiny (proto se také jejich průměrné stáří výrazně zvýšilo). A když si vezmeme kalkulačku ,uvidíme, že celková výše současných dluhů našich domácností se už zhruba rovná hodnotě (ocenění) všech těchto aut a snad dokonce i průměrného elektronického vybavení navíc (na druhé straně lidé nespoří nebo aspoň podstatně méně než dříve – nemají na to). Zato se hodně vypůjčuje, hledá se spása u bank i u lichvářů. Takže nejde o nějaký blahobyt, který nám přinesla „doba nové svobody“ ale převážně o pouhý rizikový flanc…

V naší historii za poslední století máme několik vysoce významných dat. K těm radostným určitě patří 28. říjen (1918), kdy došlo k obnově naší státnosti a 9. květen (1945), kdy jsme byli osvobozeni od německé okupace. Na druhé straně jako tragedii oprávněně vnímáme 15. březen (1939), kdy nás obsadilo Německo a udělalo z naší vlastí protektorát a 21. srpen (1968), kdy k nám vpadla a obsadila nás armáda SSSR spolu s vojsky „spojenců“.. Měli bychom si proto ujasnit, jak po dosavadních zkušenostech vlastně posuzovat vítězný 17. listopad (1989), který právě oslavujeme jako ten snad nejradostnější vůbec.

Tak se nám to říká a podsunuje shora z našich politických a „intelektuálních“ výšin i ze spřáteleného zahraničí. Pochybnosti ale v národě narůstají. Přestáváme tomu věřit. Neboť v našich dějinách máme ještě jedno velice důležité, ovšem shodou náhod rovněž nenápadné atum, kterým je 8. listopad 1620. Kdy také došlo k nevýznamné a dokonce i tehdy skoro nepovšimnuté bitvě na Bílé Hoře, která ovšem zcela zásadně změnila osud naší země a jejího lidu na tři staletí.. V tom nejhorším a velmi tragickém slova smyslu. Shrňme si to – přišli jsme tehdy o vlastní státnost, domácí majetek nám byl z velké části ukraden nově nastěhovaným cizím panstvem, kolaborující částí domácí šlechty a hlavně katolickou církví. Naši předkové byli násilím za nějakých pouhých deset let rekatolizováni a převedeni na víru pravou, z české země se stala vyžíraná kolonie nenáviděného Rakouska. Byla nastoupena doba plíživé germanizace a poddanství. Urychlilo se pronikání a usazování neloajálních německých imigrantů-kolonistů. Tato inflitrace se bohužel projevila (pro nás) negativními důsledky, s nimiž se potýkáme až do dnešních časů (sudetští Němci). Ti nás nepřišli učit, vždyť ani neměli co. Prostě jen přišli za lepším.

Žijeme ve zlomové době. Pokud ji český stát a český národ ve zdraví přežije (nenalhávejme si – nelze vyloučit, že nás čeká něco jako osud Lužických Srbů nebo dokonce možná Palestinců), a pokud tu potom ještě zbudou nějací objektivní historici, pak tito nezbytně musí a základě poctivého analogického srovnání dobových faktů, shodných závažných charakteristik i reálných dopadů těchto událostí dojít k závěru, že svými důsledky (viz výše) je 17. listopad 1989 i přes ty věky srovnatelný, a to ve velké míře právě s oním osudným 8. listopadem 1620. Podíváme-li se konečně pravdě do očí, potom bohužel nejde o nějaké vítězství lidu a národa, ale naopak o jejich porážku, v tomto případě dokonce sebevraždu.

Je to něco jako druhá Bílá hora. Těžko se to říká a ještě hůře po tom několikaletém masírování přijímá, ale je to tak. I když nyní to zní jako kacířství, jako svatokrádežné rouhání. Ale doba a historie nekončí, a nějaké budoucí přehodnocování dnešních pravd nelze na štěstí vyloučit. S tím máme přece sami dost vlastních zkušeností. Od roku 1918 jsme přece komplexně přehodnocovali kde co a kde koho už šestkrát (1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989). A jak zpívali naši klasici V+W „nikdo nic nikdy nemá míti věc za definitivní“…

V Praze, 15. 11. 2016

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
43 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
16. 11. 2016 7:08

vysátá kolonie už nikoho nezajímá, lidské zdroje se pomalu taky končí a o území se postará katolická církev v režimu hic sunt leones – takže ta třetí světová pro zdejší otroky nakonec i bude alternativou. ..)

Jan Kristek
Jan Kristek
16. 11. 2016 8:06

Pár technických:
„Církevní majetek“ byl vždy státním majetkem – po Bílé hoře užívaným navíc nelegálně, proto jim to Josef II. zatrhl.
Dovozem aut starých pět let nemohl zestárnout vozový park o průměrném stáří auta 13 let. Ty řeči proti dovozu ojetin byly vymyšleny jen jako podpora německého monopolu.
Rektolizace postupovala ve skutečnosti podstatně pomaleji – ještě na konci třicetité války měli obsazenou jen jednu faru z osmi a nebyli schopni si vyškolit personál. …A navíc byla jen formální. Lidé nebyli zdaleka tak ovlivněni „církevní“ propagandou, jako jsou jí dnes ovlivněni i „nevěřící“, aniž by o tom sami věděli.

Aleš
Aleš
16. 11. 2016 8:17

pane Kristek: Jak říká naše milá pražská kavárna? U Lipan a na Bílé hoře jsme vyhráli… A jelikož s ní zatím nechtějí zatočit Češi sami, pomůže nám jeden přiženěnej a jeho děti s manželkami, kteří těmto absurdním vykradačkám historie, přítomnosti a budoucnosti v podobě poblitické korektnosti zatne TTIPec. Již si připravuje informační pole u nich před bílým wigwamem.

Sio
Sio
16. 11. 2016 9:06

Jsou to smutné účty. Snad se z toho naši potomci, momentálně dost zblblí propagandou nějak vyhrabou. Smrtelným nebezpečím pro náš národ jsou nelegální imigranti. Češi dokázali v posledních letech „přetavit“ 20000 imigrantů ročně. Ale islám, to je jiné kafe. Navíc ty počty mohou být mnohem vyšší nemluvě o tendencích v jejich množení a maskuliní charakter jejich ideologie.

Sio
Sio
16. 11. 2016 9:34

Zatím to drží starší generace, která je na 2. prioritě – chronologické – informována o dějinách českého státu. Kromě Aloise Jiráska bych velmi rád ocenil i spisovatele Vlastimila Vondrušku a Ludmilu Vaňkovou. Z jejich děl se lze hodně poučit o dějinách českého státu od roku desátého do patnáctého století, o kterých se bohužel (proč asi?) psalo i za komunistů minimálně. Přitom tato díla si zaslouží zfilmování, aby se dostala do podvědomí Čechů. Herman ale určitě pohlídá, aby se nic podobného nefinancovalo. Snad některý z českých miliardářů?

Sio
Sio
16. 11. 2016 9:38

Sio napsal Zatím to drží starší generace, která je na 2. prioritě – chronologické – informována o dějinách českého státu. Kromě Aloise Jiráska bych velmi rád ocenil i spisovatele Vlastimila Vondrušku a Ludmilu Vaňkovou. Z jejich děl se lze hodně poučit o dějinách českého státu od roku desátého do patnáctého století, o kterých se bohužel (proč asi?) psalo i za komunistů minimálně. Přitom tato díla si zaslouží zfilmování, aby se dostala do podvědomí Čechů. Herman ale určitě pohlídá, aby se nic podobného nefinancovalo. Snad některý z českých miliardářů? Mimochodem, i na posledním zfilmování Jan Hus je cítit znaky boje proti… Číst vice »

peter.
16. 11. 2016 21:02

K výročiu VNR (Veľká nežná revolúcia) ktorá nás nielen oslobodila od našich fabrík a povinnej práce (kto nepracuje,nech neje.Alebo kto nepracuje je príživník)
ale nás aj obdarovala slobodou,pocitom voľnosti,možnosťou vybrať si dovolenkovú destináciu kdekoľvek na svete (ak sme neboli sprostí a dostatočne bezcharakterní pri privatizačnej rabovačke nášho štátu)…a dala nám ochutnať sladké plody „demokracie“.Napokon,asi platí to známe:“každý národ má takú vládu,akú si zaslúži“.
http://www.extraplus.sk/clanok/socializmus-vystriedalo-zbedacovanie

@@
@@
17. 11. 2016 7:23

Sio napsal
Zatím to drží starší generace

I to je hodno dnešní oslavy.
Můžete držet, co vám libo, až do konce.

peter.
17. 11. 2016 7:28

peter. napsal

K výročiu VNR (Veľká nežná revolúcia) ktorá nás nielen oslobodila od našich fabrík a povinnej práce (kto nepracuje,nech neje.Alebo kto nepracuje je príživník)
ale nás aj obdarovala slobodou,pocitom voľnosti,možnosťou vybrať si dovolenkovú destináciu kdekoľvek na svete (ak sme neboli sprostí a dostatočne bezcharakterní pri privatizačnej rabovačke nášho štátu)…a dala nám ochutnať sladké plody „demokracie“.Napokon,asi platí to známe:“každý národ má takú vládu,akú si zaslúži“.
http://www.extraplus.sk/clanok/socializmus-vystriedalo-zbedacovanie

http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/410962-kto-naplanoval-17-november/

fajt
17. 11. 2016 8:22

od rána jedou sorošové fabriky pravdy a lásky své sračky, pár let nechávali tento den v klidu ( protože věděli, že lid tuší), ale tentokráte vytáhli do frontálního útoku a ve lhaní překonávají všechny známé hranice propagandy, když i z radia, ze stanice, která nikdy o politiku a společenské věci ani náznakem, či omylem nezavadila, se od rána linou jakési otřesné projevy a zdrogované moderátory vyměnili za zfašizované ideology, kteří chtějí vrátit revoluční čas státního převratu, je to na pováženou – doufám, že mě dnes ještě nezastaví hlídka cajtů s trikolorou, kteří mi dají testík z ovčanské uvědomělosti a když… Číst vice »

@@
@@
17. 11. 2016 11:16

fajt napsal od rána jedou sorošové fabriky pravdy a lásky své sračky, pár let nechávali tento den v klidu ( protože věděli, že lid tuší), ale tentokráte vytáhli do frontálního útoku a ve lhaní překonávají všechny známé hranice propagandy, když i z radia, ze stanice, která nikdy o politiku a společenské věci ani náznakem, či omylemnezavadila, se od rána linou jakési otřesné projevy a zdrogované moderátory vyměnili za zfašizované ideology, kteří chtějí vrátit revoluční čas státního převratu,je to na pováženou – doufám, že mě dnes ještě nezastaví hlídka cajtů s trikolorou, kteřími dají testík z ovčanské uvědomělosti a když neprojdu… Číst vice »

fajt
17. 11. 2016 11:49

njn, dnes provedu protestní pivní demonstraci, kdyby něco, tak to budu mít na hranici ojczizny tak půl kilásku ( to bych měl dát i po čtyřech :-) ). ..)

fra
fra
17. 11. 2016 11:55

Jako příspěvek k diskuzi a malé doplnění článku si dovoluji citovat z jednoho emailu neznámého ale pravdivého autora: „Vážení kritici minulého režimu, Ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, kotle, trolejbusy, autobusy, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, říční i námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní oel a hutní výrobky a vyvážet je do celého světa. Národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak… Číst vice »

peter.
17. 11. 2016 12:07

fra napsal
Jsou to „vysoce inteligentní“ jedinci jejichž zvláštní znamení jsou dva @.

p.fra:
Dobrý koment! A čo sa dvojzavináča týka,tak na Slovensku sa oddávna hovorí:“Čo hlupáka po rozume,keď ho nemá“.

@@
@@
17. 11. 2016 12:50

Ono k mému každoročnímu slavnostnímu pocitu tak nějak patří, že se milovníci starých pořádků zalykají nenávistí.
Takže děkuji. Bez ironie.

fajt
17. 11. 2016 14:24

comment image?oh=45f8fcee38ded1b851902fbce3cf9566&oe=58B8E0E8

abx
abx
17. 11. 2016 16:39

v tento pamatny den, kedy loz a nenavist zvitazili nad pravdou a laskou otrcil kopyta George Soross !!
http://dailynewsposts.info/breaking-news-george-soros-has-died-possible-heart-attack-breaking-news-george-soros-has-died-possible-heart-attack

peter.
17. 11. 2016 16:53

abx napsal

v tento pamatny den, kedy loz a nenavist zvitazili nad pravdou a laskou otrcil kopyta George Soross !!
http://dailynewsposts.info/breaking-news-george-soros-has-died-possible-heart-attack-breaking-news-george-soros-has-died-possible-heart-attack

Cítil sa byť Bohom.Miešal sa do ľudských životov a osudov ako by bol Boh.Ukázalo sa,že aj on je smrteľný.Neuniesol porážku od ľudí,ktorí zvolili Trumpa.Svet si oddýchne..

peter.
17. 11. 2016 16:57

Stan napsal

Vypadá to, že se jedná o tři dny starý hoax.

Áno.Zomrel Soroš ale nie George.Ide o jeho brata Paula.Ospravedlňujem sa za unáhlený koment.

abx
abx
17. 11. 2016 17:52

ked je to hoax sa ospravedlnujem, nevedel som to. nenadarmo sa hovori, co sa babe chcelo, to sa jej snilo. mozem to potvrdit, plati to aj o dedkoch !!!

@@
@@
18. 11. 2016 7:51

Stan napsal
Podle ČT to vypadá, že to milovníci 27 let starých pořádků mají stále ještě pod kontrolou. Ale to zděšení, že by se mohly radikálně změnit, je stále zřetelnější.

Před 27 lety si pořád ještě mysleli, že si kontrolu udrží. Podle některých konspirátorů ji mají dosud. Je jisté, že se snažili.
Vy jako bývalý člen ODS i jako nynější správce tohoto webu víte svoje, že?

@@
@@
18. 11. 2016 9:27

Stan napsal
Ano, vím svoje o tom, co dobrého i špatného přinesla nová polistopadová éra. Na rozdíl od Vás se mi nezdá rozumné oslavovat to dobré a zavírat oči před tím špatným.

Víte houby o tom, jestli zavírám oči před tím špatným.
Jestli chcete něco dělat proti extrémní jednostrannosti, tady u vás je jí množství větší než velké.

Gatta
Gatta
18. 11. 2016 13:47

No nevím … ale i za jen velmi krátkou reakci na trola jsem byl už několikrát smazán.

peter.
18. 11. 2016 14:27

Gatta napsal

No nevím … ale i za jen velmi krátkou reakci na trola jsem byl už několikrát smazán.

Gatta:
Lepšie ako venovať sa dvojzavináčovi je prečítať si článok s rovnakým prínosom pre ľudstvo ako majú dvojzavináčove príspevky.
Ide o úžasný a prevratný objav dánskych archeológov,ktorí objavili 300 rokov staré hovno samotného biskupa JensaBircheroda.Z nálezu majú veľkú radosť,lebo im umožní zistiť,čím sa vysoký klérus živil pred 300 rokmi.Teraz by svoj nález mohli porovnať s hovnom pápeža Františka alebo kardinála Duku.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/933487/datskiie_arkhieologhi_izuchili_triokhsotlietniie_fiekalii_iepiskopa

Gatta
Gatta
18. 11. 2016 14:42

Re peter – to mě překvapili – já myslel, že skončí jako vzácná relikvie – minimálně v nějakém bočním oltáři. Možná i s nějakými vyhlášenými ozdravnými účinky – třeba na trávení.

@@
@@
18. 11. 2016 21:34

Stan napsal Obdivuji Váš láskyplný diskusní styl plný neextrémního pochopení pro odlišný názor. Je tedy podle Vás něco, co si po Listopadu 89 zasluhuje kritiku? Možná vám už došlo, že negativní vliv na polistopadové dění přičítám Klausovi a ODS pod jeho vedením, hlavně jeho stylu „občane, jednou za čas jdi k volbám a jinak drž hubu“. K tragickému zhrubnutí a zhloupnutí politické arény přispěl ovšem velkou měrou i Miloš Zeman, který se navíc snažil vnést do české společnosti úctu k takovým hodnotám, jako je mstivost a zákeřnost, a do jisté míry uspěl. Spolu pak tito dva velikáni vytvořili jedinečný prostor… Číst vice »

orinoko
18. 11. 2016 22:10

Proboha, tady se ještě někdo zabývá ODS? To musí byt opravdu exot typu flaksy fagana etc.
Kriste pane, kdy já jsem naposledy pouzil výraz modroptacnici, modra kleptokracie nebo soudruh Tupolef?
eeza-inac, to je, oc tu běží.

Bety
Bety
19. 11. 2016 9:38

fra – moc pěkný koment. Jaký pokrok od té doby udělala část naší vědy mi připomenul Peterův příspěvek – není to tak dlouho, kdy jsem s úžasem četla, jak naši vědci zkoumali, na kterou světovou stranu má pes obrácený zadek když se.re.
Jak už je v naší rodině zvykem nedržíme se světových trendů a našemu psu jsou světové strany doslova u pr.dele.

@@
@@
19. 11. 2016 18:33

Stan napsal Takže, podle Vás, když byli Klaus a Zeman od vesla a vládli Gross, Topolánek a další výtečníci jištění zezadu dnešním vůdcem „boje za demokracii a občanskou společnost“ Kalouskem a miliony dolarů od Sorosových neziskovek, tak se vše změnilo k lepšímu a vysávání veřejných prostředků pomocí mafiánských sítí se zredukovalo či přestalo? Tváříte se informovaně a používáte slogan dnešních samozvaných ochránců liberální demokracie, takže můžete, prosím, označit šéfy těch mafiánských sítí a jejich propojení na domácí politiky a zahraniční kapitál, včetně kvantifikace dopadů jejich činnosti? Klaus a Zeman vytvořili prostor pro mafii. Nikdy nebyli úplně od vesla, hlavně Klaus.… Číst vice »

@@
@@
20. 11. 2016 1:08

Stan napsal
A ano, kdybyste jmenoval současné vůdce boje za „liberální demokracii“, co „válčí“ za prachy od Bakaly a ze západních ambasád, určitě bychom přinejmenším požadovali nějaké hmatatelné výsledky jejich činnosti v tomto směru.

Jména by vám většinou nic neřekla. Naštěstí. Žádní vůdci, žádná politika, jen pocit odpovědnosti a profesionální čest při zastávání postů ve státní správě a v justici.
Z hlediska pěstění úspěšné kariéry je to silně riziková až sebevražedná záležitost.
S penězi od Bakaly jste samozřejmě vedle.

Irena
20. 11. 2016 10:06

Stan napsal
A když už jsme u toho, tak ti „zločinci“ Klaus a Zeman za dob svého vládnutí nikdy nic takového neprosazovali ani nepřipustili.

Ono se nic nedá lámat přes koleno, ale postupným krůčky se dojde ledaskam. Ti dva bych z toho opravdu nevynechávala, to oni tomu všemu poskytli ten potřebný základ.