Novinky o „wuchanských šílenostech“

Vzhledem k tomu, že prezident USA již slyší hlasy o možné peněžní kompenzaci za to, co se stalo, bude v zájmu Číny prokázat svou nevinu při infekci celého světa koronaviry. Je možné, že za vinu jsou obviňováni pouze jednotlivci, ale je možné, že mezi viníky jsou i američtí konzultanti.

 

Strašení komunikačními sítěmi 5G

Je zajímavé, že u sítí 5G je často argumentováno jejich údajně škodlivým zářením elektromagnetických vln a přitom nezazní ani slovíčko o jiném efektu, který už nyní i sítě 2G a 3G přinášejí určitým subjektům v podobě mraků metadat všech druhů, s nimiž tyto sítě pracují a jen se o tom nikde nemluví a nepíše.

 

Koronavirová politika

Zatím vedení naprosto všech států, jež jsou pohroužená do problémů čistě medicínského a ekonomického rázu vyvolaných epidemií, nedoceňují roli informačního faktoru a pokoušejí se v příslušném směru zatloukat hřebíky mikroskopem.

 

Nakázané smyšlenky III

V životě dokázal mnohé! 40 let s komunismem spolupracoval, teď s ním 30 let bojuje. Ale
doba přináší nové výzvy. Do pěti let nejpozději si nechá udělat plastiku oči. Šikmá linie
začíná být trendy.

 

Retro: Vše pro vodárenskou firmu

Český stát už neví, jak by soukromým vodárenským monopolům vyšel vstříc, a tak vymyslel, že opravy přípojek budou platit vlastníci domů, ke kterými přípojky vedou. Přesněji tedy vlastníci těch přípojek, které jim stát přidělil zákonem již  v roce 2001, ale o nichž vzhledem k tomu, že daně se z nich neplatí, zisky z nich nejsou a do katastru se nezapisují, nemá zřejmě naprostá většina majitelů nemovitostí ani potuchu, že jim de iure patří.