Svět ruskýma očima 554

Přišel čas měnit systém? * Přes Úmluvu o zákazu vývoje bakteriologických zbraní v něm Američané neustále pokračují * Íránci nezapomněli a neodpustili

 
 

Mezishrnutí

Epidemie by nejspíš pominula sama, pokud by Babiš rezignoval. Pominula by zcela jistě, pokud bychom ho zavřeli.