Nakázané smyšlenky III

V životě dokázal mnohé! 40 let s komunismem spolupracoval, teď s ním 30 let bojuje. Ale
doba přináší nové výzvy. Do pěti let nejpozději si nechá udělat plastiku oči. Šikmá linie
začíná být trendy.

 

Retro: Vše pro vodárenskou firmu

Český stát už neví, jak by soukromým vodárenským monopolům vyšel vstříc, a tak vymyslel, že opravy přípojek budou platit vlastníci domů, ke kterými přípojky vedou. Přesněji tedy vlastníci těch přípojek, které jim stát přidělil zákonem již  v roce 2001, ale o nichž vzhledem k tomu, že daně se z nich neplatí, zisky z nich nejsou a do katastru se nezapisují, nemá zřejmě naprostá většina majitelů nemovitostí ani potuchu, že jim de iure patří.