Novinky o „wuchanských šílenostech“

Vzhledem k tomu, že prezident USA již slyší hlasy o možné peněžní kompenzaci za to, co se stalo, bude v zájmu Číny prokázat svou nevinu při infekci celého světa koronaviry. Je možné, že za vinu jsou obviňováni pouze jednotlivci, ale je možné, že mezi viníky jsou i američtí konzultanti.

 

Strašení komunikačními sítěmi 5G

Je zajímavé, že u sítí 5G je často argumentováno jejich údajně škodlivým zářením elektromagnetických vln a přitom nezazní ani slovíčko o jiném efektu, který už nyní i sítě 2G a 3G přinášejí určitým subjektům v podobě mraků metadat všech druhů, s nimiž tyto sítě pracují a jen se o tom nikde nemluví a nepíše.

 

Koronavirová politika

Zatím vedení naprosto všech států, jež jsou pohroužená do problémů čistě medicínského a ekonomického rázu vyvolaných epidemií, nedoceňují roli informačního faktoru a pokoušejí se v příslušném směru zatloukat hřebíky mikroskopem.