Retro: Ekonomové Impéria – Slyšte slovo Boží

Pokud si myslíte, že ekonomové dneška jsou pro předvídání věcí příštích nepoužitelní, nejste daleko od pravdy. Ono je to ale horší. Nejen, že selhávají v prognostice, oni propadají i při rozpoznávání situace, v které se ekonomika právě nachází.