Má na tohle ČT vůbec právo?

Skutečný majstrštyk se v první den Nového roku vydařil redaktoru ČT Přemyslu Čechovi, když svůj dopolední historický pořad o jakési osobnosti z doby posrpnové normalizace zakončil těmito slovy: „Od tohoto okamžiku měla (myšlena ona zřejmě tehdejším režimem postižená osoba – pozn.LM), v televizi samozřejmě utrum.“ Docela jako by netušil, že oním výrazem „utrum“ se dotýká čehosi, co je mnohem choulostivější pro současnou ČT, jež ho zaměstnává, než pro jakoukoli televizi jinou či předcházející, a to proto, že to do své odpornosti dorostl „utrum“ teprve až se setkal s licoměrností.

 

Hořký samet: Podnikatel (35. díl)

„Pořád nemůžu uvěřit, že jsem to dokázal!“ Otec vyprázdnil kalich bublinkového vína jako mýtický hrdina, který naplnil svoje osudové poslání. „Jsme teď boháči a před námi se otevírá svobodnej svět. Není to úžasný?“
Po půlnoci mu máti odmítla dolít. 
„Nezapomeň, že pýcha předchází pád.“ Varovala ho. „Kroť se, Jirko.“