Pohřeb chartisty Lízny a mcdonaldizace české církve

O Líznovi je třeba napsat, ale bez žvanění, protože jde o další sekvenci již hodně dlouhého a možná i nekonečného seriálu zvaného „Zpráva o pohřbívání v Čechách“. To jsou ty pohřby, na kterých se lhát nesmí, jinak bychom byli užitečnými idioty v normalizačním anti-divadle.