Svět ruskýma očima 617

Jiný pohled na summit v Ženevě než má P. C. Roberts * Celá Evropa na obranu práv a svobod pederastů * Je něco shnilého v království anglosaském