A co se dělalo po celá ta léta u nás a vůbec v celé Evropě?

Myšlenka obnovení výroby na např. území USA (a i případně v Evropě i u „nás“), jejím přebíráním zpět z Číny i odjinud, narazí velmi rychle na to, že k tomu potřebujete dnes velmi kvalifikovanou a schopnou pracovní sílu (tady imigranti mnoho nepomohou), kvalitní řízení (ne ve smyslu managerismu „západního“ typu) a také zdroje, stroje, skutečnou vůli, dlouhodobé plány na rozvoj. A také kvalitní, netolerantní školství i skutečně fungující sociální vztahy, mnohem spravedlivější platy, což je jen „nejeden“ z kamenů úrazu nejen pro USA, ale i pro „nás“ „Evropany“. Nemluvě o České republice…

 

Zapomeňme, zapomeňme, zapomeňme!

…přišel čas, kdy vrchnost usoudila, že ji už nebaví dělat ze sebe demokraty, když demokraty nejsou. Masky padají a z demokracie zůstává jen její slupka, což jsou slova. Obsah byl vyvezen na smetiště – a dobře mu tak. Vždyť jinak bychom ruskou tzv. propagandu museli pracně a možná bez kýženého úspěchu vyvracet, kdežto teď, bez toho, co demokracie obsahuje, nám stačí před ní zalepit všechny díry. Anebo, jak se vyjádřil premiér, dbát o to, by se sem ona ruská propaganda nedostávala.

 

Vyznání bývalé anglofilky aneb „Stará dobrá Anglie“ 3, část 1

Nedávno jsem někde zahlédl, že se kdesi opakuje film o političce, jejíž jméno bylo nahrazováno přezdívkou „Železná lady“. Jaký k ní ale byl skutečný vztah Angličanů, těch prostých? Máte možnost se o tom něco dozvědět. A také proč je ostudou myslícího člověka, když miluje takové politiky a hlavně jejich politiku.

 
 

Retro: Lže, až se jí od huby práší

Politika Washingtonu klesla až na samé dno žumpy. Náměstkyně ministra zahraničí si dovolí vystoupit před americkým Kongresem a nekonečně před ním lhát, aniž by za svůj čin byla nucena vystavit účet.

 
 

Svět ruskýma očima 654

USA se pokoušely donutit Čínu, aby přijala americké hodnocení mezinárodní situace, jinak že dojde k sankcím * Začátkem března přijeli Američané do Venezuely dojednat si dodávky těžké ropy * USA potřebují saúdskou ropu jako vzduch