Retro: 3. světová válka

Lidem je vštěpováno, že vzdálené války ničící cizí země a ruinující jejich obyvatele se jich bezprostředně netýkají. Opak je pravdou.