Nemocnice přidružená k Harvardu: Děti už od narození vědí, že jsou trans

Psycholog Bostonské dětské nemocnice (Boston Children’s Hospital) tvrdil, že děti poznají svůj gender „patrně už v děloze“. Zatímco většina dětí, které jsou umístěny na genderové klinice Bostonské dětské nemocnice, pozná svůj gender „obvykle někde kolem pubertálního věku,“ mnohé jiné vycházejí z děloh s vědomím, že se narodily do nesprávného těla, vysvětluje psycholog Kerry McGregor v …

 

Školní řád a bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Zásadní je, jaké prostředky si může ředitel dovolit za účelem ochrany bezpečnosti a zdraví žáků použít. V žádném případě se nejedná o nástroje podle zákona o ochraně veřejného zdraví, protože ty může nařizovat jen orgán ochrany veřejného zdraví. Ředitel školy tedy aplikovat mimořádné opatření sice může, nicméně v případě, že vydané mimořádné opatření je v rozporu se zákonem, pak se jím ředitel naopak řídit nesmí, protože porušuje zákon jako právní předpis vyšší právní síly.