Školní řád a bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Zásadní je, jaké prostředky si může ředitel dovolit za účelem ochrany bezpečnosti a zdraví žáků použít. V žádném případě se nejedná o nástroje podle zákona o ochraně veřejného zdraví, protože ty může nařizovat jen orgán ochrany veřejného zdraví. Ředitel školy tedy aplikovat mimořádné opatření sice může, nicméně v případě, že vydané mimořádné opatření je v rozporu se zákonem, pak se jím ředitel naopak řídit nesmí, protože porušuje zákon jako právní předpis vyšší právní síly.

 
 
 
 
 
 

Herci a diváci demokracie

Politika v tzv. kapitalistické demokracii je především (a odjakživa) jedno velké divadlo. Divadlo často velmi nechutné a velice falešné.

 
 

Svět ruskýma očima 680

Ofenzíva vojenských sil Ukrajiny v Chersonské a Charkovské oblasti je potenciálně velmi nebezpečná * Rusko v podstatě vyměnilo několik cizích žoldnéřů zajatých při speciální vojenské operaci za miliardy dolarů zisku a krizi na Západě * Po celých USA chodí sta tisíce Američanů s vážnými psychickými nemocemi