Příjmení a rovnoprávnost

Novela zákona o matrikách zrušila původní podmínky, takže i při uzavření manželství či registrovaného partnerství bude na základě pouhé žádosti ženy možné v matriční knize uvést příjmení v mužském tvaru.