Středověké kacířství 2022

Ani dnes se nesmíte odchýlit od pravé víry. Jinak vám hrozí inkviziční řízení a postihy. Na mučidlech pravé víry, správných oficiálních názorů, musíte křičet, že máte svobodu myšlení, volby, projevu i jednání. Jiné názory jsou kacířské.