Daniel Vávra: Americký vládní úřad zveřejnil data

Kdo je skutečný dezinformátor? Proč je potřeba počkat na potvrzení dat? Proč je potřeba uvolnit data v České republice? Proč se o některých tématech a příčinách stále mlčí? Proč chybí společenská diskuze a reflexe celé situace? S jakými příručkami pracuje české ministerstvo?

 

Psychopaté II

Přesun zájmů managmentu k osobnímu profitu, změny podnikové kultury, vysoká fluktuace a eroze stabilních poměrů znemožňující kontrolu vytvořily pro vzestup psychopatických osobností ideální podmínky. Důsledky jejich působení a rozšiřování jejich sítí tento trend v začarovaném kruhu dále posilují. Ve výsledku nabývá nepřehlédnutelné psychopatické rysy jednání globálních hospodářských elit jako celku: narcismus, antisociálnost a obsese osobním bohatstvím.

 

Rozhovor s lékařem MUDr. Jiřím Michlem o jeho zkušenostech koronera v době epidemie

Rozhovor s lékařem MUDr. Jiřím Michlem o jeho zkušenostech koronera v době epidemie. Jak těžké případy viděl a ohledával v nemocnicích a domovech pro seniory? Co obnáší práce koronera a jak se k ní přistupovalo během epidemie? Jak vnímá pozornost věnovanou koronaviru ve srovnání s pozorností věnovanou v posledních dvou letech vážným onemocněním, například rakovinám?