Zázrak se nekonal

Už výsledky prvního kola jasně ukázaly, že skutečným vítězem těchto voleb bude husákovsko-jakešovská personální, oni jí říkali „kádrová politika“. Oba postupující kandidáti totiž pocházeli z líhně normalizační nadvlády KSČ.