Svět ruskýma očima 709

Podezřelý humbuk kolem nedokončeného sovětského raketového křižníku * Nový prvek polské ideologie a politiky * Budapešť se snaží sjednotit maďarskou diasporu po celém světě