Vyzbrojujeme se!

Tak jsme se dozvěděli, že vláda schválila nákup moderních stíhaček F-35 za 106 miliard korun (s dalšími 40 miliardami na realizaci investic pro jejich použitelnost).  Rozhodnutí následuje po vládním rozhodnutí  o schválení požadavku NATO na trvalé  financování obrany státu ve výši 2 % HDP.

 

Jak Novinky.cz vítězí a Ukrajina prohrává

Posláním novinek jako mainstreamu je hlásat dobré zprávy a dobré zprávy znamenají hlásat vítězný postup ukrajinské armády. Za úspěch považují vklínění se do ruské obrany za cenu velkých ztrát. Autor i jeho zdroje jsou značně optimističtí a už vidí ukrajinské vojáky v Tokmaku. Tak se na ten úspěch podívejme.

 

Proč nutně musíme mít sedmnáctileté řidiče?

Jistě, uvádí to pan ministr pěkně a skoro se vším, co říká, by se dalo souhlasit, kdyby z pytle jeho uváděných nových opatření jako pověstné šídlo, připravené vás píchnout, nevyčuhoval onen o rok snížený věk, potřebný pro získání řidičského oprávnění. Protože cožpak samo české ministerstvo dopravy neříká a neuznává, že právě skupina řidičů nejmladších zapřičiňuje nejvíce silničních nehod, z čehož lze pak prostou logickou úvahou odvodit, že čím je řidič mladší, tím je svému okolí v silničním provozu nebezpečnější?