Dokument: Deklarace Rady předsedů Valného shromáždění OSN

Historie bude vzpomínat nejen na statečné bojovníky, ale i na ty, kteří propásli příležitost jednat, když to bylo nutné. Rada je přesvědčena, že budoucí světový řád musí být založen na klíčových zásadách Charty OSN a musí vycházet z dodržování mezinárodního práva.

 
 

Na druhý pohled s Ivo Budilem

Povídáme si s hosty, kterých si vážíme, o tom, co není na první pohled vidět. Co většina lidí nevidí a měla by. Do 3. dílu si Vlastimil Veselý pozval prof. Ivo Budila, antropologa a zakladatele filosofické fakulty na Západočeské univerzitě.